GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

५. डाँड़ाको उपदेशबाट (मत्ती ५:२१–३२)पृष्टभूमि: सिनाइ पर्वतबाट जसरी मोशाले मानिसहरूलाई उहाँको व्यवस्था दिनुभयो, त्यसरी नै येशू, “नयाँ मोशा” ले पनि । पुरानो आज्ञाहरूमा येशूले नयाँ बुझाइलाई थप्नुभयो ।

१. हत्यारासँग रिसाहको कुन कुरा मिल्दोजुल्दो छ (पद २१–२२) ?
 • के तपाईंलाई कहिल्यै यसरी भनियो, “कुनै पनि कुराको लागि योग्य छैनौं” वा “मूर्ख” ? त्यसले तपाईंलाई कस्तो महसुस गरायो ?
 • यदि कुनै एउटा बच्चालाई निरन्तर त्यसरी भनियो भने, त्यसको असर कस्तो रहन्छ होला ?

  १. पद २१–२२ मा समावेश गरिएका पापहरूका निम्ति तपाईं आफैले कस्तो दण्ड दिनुहुने थियो होला ?
 • तपाईं आफूले प्रेम गर्ने कुनै व्यक्तिमाथि त्यस्ता प्रकारको पापहरू गरिएको भए, कस्तो दण्ड तपाईंले दिनुहुने थियो होला ?

  १. हाम्रा धार्मिक जिम्मेवारीहरूलाई प्रदर्शन गर्नुभन्दा पहिले किन हामी अन्य मानिसहरूसँग पुनर्मिलनमा आएको हुनुपर्दछ (पद २३–२४) ?
 • झगडामा को दोषी छ भन्ने कुरामा येशूले रुचि राख्नुहुन्न, तर पाठकहरूलाई उहाँले आफ्ना भाइहरूसँग पुनर्मिलनमा आउनको निम्ति पहिलो कदम चाल्ने आज्ञा दिनुहुन्छ (पद २३–२५) । किन ?
 • यी पदहरूमा येशूले आज्ञा दिनुभएझैं गरी यदि तपाईंले आफ्ना परिवारमा/स्कूलमा/ तथा कार्यस्थलमा प्रतिक्रिया देखाउन थाल्नुभयो भने, के हुनेछ होला ?

  १. यदि येशूले यसरी भन्नुभयो भने के हुन्छ: “यदि तपाईंको विरुद्धमा तपाईंको भाइको केही कुरा छ भने, त्यसलाई बिर्सनुहोस् र त्यसबारेमा नसोच्नुहोस् ।” यस प्रकारको कुरालाई पछ्याउन सजिलो हुन्छ कि उहाँले दिनुभएको आज्ञालाई ?
 • उसलाई/उनलाई चोट पार्ने व्यक्तिलाई कहिल्यै क्षमा नदिने एउटा व्यक्तिको जीवनमा के हुन्छ होला ?
 • आज येशूले त्यो कुन व्यक्तिलाई तपाईंले क्षमा दिएको चाहनुहुन्छ होला ? (तपाईंले मनमनै उत्तर दिन सक्नुहुन्छ) ।

  १. एउटा व्यक्तिले आफ्नो कल्पनामा गर्ने पाप भनेको पनि उसले वास्तविक जीवनमा गर्ने पाप जत्तिकै डरलाग्दो हुन्छ भनी किन येशूले ठान्नुहुन्छ (पद २७–२८) ?
 • तपाईंका आँखाहरू वा हातहरूले तपाईंलाई पाप गर्न लगाएको त्यो क्षणलाई एक्कैछिन् स्मरण गर्नुहोस् । कसरी तपाईंले त्यस्ता पाप गर्नबाट आफैलाई बचाउन सक्नुहुन्थ्यो होला (पद २९–३०) ?

  १. पारपाचुकेबारे येशूले के सिकाउनुहुन्छ (पद ३१–३२) ? मूल पाठमा केन्द्रीत हुनुहोस् ।
 • विवाहित पुरुष तथा स्त्रीको तेस्रो व्यक्तिसँगको सम्बन्ध रहेको परिस्थितिलाई एक्कैछिन् कल्पना गर्नुहोस् । यदि यो व्यक्तिले येशूको आज्ञालाई पछ्याउने निधो गर्दछ भने, त्यसले यसमा सङ्लग्न भएका सबै मानिसहरूका जीवनमा कस्तो भलाइ उत्पन्न गर्दछ होला ?

  २. यदि आज्ञाहरूअनुसार जिइरहेको दाबी गर्ने एउटा व्यक्तिलाई तपाईंले यो खण्ड कसरी वर्णन गरिदिनुहुन्छ होला ? ती आज्ञाहरूअनुसार हिँड्न नसकिरहेका व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरिदिनुहुनेछ होला ?

  खुशीको सन्देश: यो पाठमा भएको सबै दण्डहरूलाई येशूले पनि भोग्नुभयो । न्यायदेखि नरकको आगोसम्मको अनुभव । हाम्रो ऋणलाई चुकाउनको निम्ति उहाँले अन्तिम दाम पनि चुकाउनुभयो । हामीले उहाँको आज्ञाहरूलाई पूरा गर्न नसकेको कारण हाम्रो परमेश्वरप्रति नै हामी ऋणी भएका थियौं । (पद २६) ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster