GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

६. चिन्तित नहुनुहोस् (मत्ती ६:२५–३४)पृष्टभूमि: धार्मिकता भनेको चिन्तनहरूमा, वचनहरूमा तथा कार्यहरू सबैमा नै पूर्ण रूपले शुद्ध हुनु हो । परमेश्वरले केवल धर्मी व्यक्तिलाई मात्र स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ र स्वर्ग जान दिनुहुन्छ ।

१. यो खण्डमा येशूले हामीलाई कुन कुराहरूमा चिन्तित नहुने आज्ञा दिनुहुन्छ ? त्यसलाई आफ्नै शब्दहरूमा लेख्नुहोस् ।
 • यो खण्डमा भएको कुनचाहिँ कुराले तपाईंलाई अति नै चिन्तित तुल्याउँछ ?
 • यो खण्डमा समावेश कुराहरूमा यदि तपाईंले चिन्ता गर्न छोड्नुभयो भने, त्यसले कसरी तपाईंको जीवनलाई परिवर्तन गरिदिनेछ होला ?

  १. यदि परिवारको एउटा सदस्य सधैँ नै पैसा, स्वास्थ्य, भविष्य आदि जस्ता कुराहरूका लागि सधैँ नै चिन्तित हुने हो भने, त्यस्तो परिवारलाई के हुनेछ होला ?
 • चिन्ताले हाम्रो शरीरमा के गर्दछ होला ?

  १. विश्वासको कमी तथा चिन्तित हुनुबीच के समानता रहेको छ ?
 • हाम्रो जीवनमा विश्वासको कमी तथा चिन्ताको मात्रालाई घटाउनको निम्ति हामीले के गर्न सक्छौं होला ?

  १. यो खण्डमा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभएको सबै प्रतिज्ञाहरू पत्तो लगाउनुहोस् ।
 • यीमध्ये कुनचाहिँ प्रतिज्ञाहरू तपाईंलाई विश्वास गर्न सजिलो लाग्छ ? कुनचाहिँ अति नै कठिन लाग्छ ?

  १. पद ३१–३२ लाई पढ्नुहोस् । कुनचाहिँ कुरा आज तपाईंको लागि अति नै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ? (मनमनै जवाफ दिन सक्नुहुनेछ) ।
 • तपाईंलाई आज साँच्चिनै के आवश्यक छ भन्ने कुरा तपाईंको स्वर्गीय पितालाई थाहा छ भन्ने कुराद्वारा के तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ? आफ्ना कारणहरू दिनुहोस् ।
  १. पहिले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर भन्ने कुरालाई अभ्यास गर्नु भनेको के हो (पद ३३) ?
 • परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नुको सट्टामा, किन मानिसहरूले पहिले भौतिक खुशीलाई खोज्ने गर्दछन् ?
 • तपाईंले सर्वप्रथम कुन कुरालाई खोज्नुहुनेछ होला ? (मनमनै जवाफ दिनुहोस्)  १. आफ्नै होइन तर पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर भन्नाले के बुझिन्छ (पद ३३ख) ?
 • आफ्नै धार्मिकताको सट्टामा परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर्नेतर्फ बढ्नुभएको यदि तपाईंको कुनै अनुभव रहेको छ भने, आफ्ना अनुभवहरू अरूसँग बाँड्नुहोस् ।

  १. पद ३४ को अर्थ के होला ?
 • भविष्यको कुनै कुरालाई लिएर चिन्तन भइरहेको कुनै घटनालाई स्मरण गर्नुहोस् । चिन्ताको सट्टामा तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला ?
 • तपाईंको वर्तमान परिस्थितिहरूलाई जानेर येशूले अझै पनि पद ३३–३४ का वचनहरू तपाईंसँग बोल्नुहुन्छ । तपाईंले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ होला ?

  खुशीको सन्देश: सबै कुराहरूमा सधैँ नै येशूले परमेश्वरको राज्यलाई प्राथमिकता दिनुभयो । तरैपनि, यो खण्डमा प्रतिज्ञा गरिएको एउटै पनि असल कुरा उहाँलाई दिइएन, तर त्रूmस दिइयो । हाम्रा चिन्ता तथा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न नसकेका दण्डलाई उहाँले बोक्नुभयो । त्यसैकारणले केवल थोरै मात्र विश्वास भएका मानिसहरूलाई पनि उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster