GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

७. झूटा अगमवक्ताहरू (मत्ती ७:१५–२३)पृष्टभूमि: अगमवक्ताहरू भनेका ती मानिसहरू थिए जसले परमेश्वरको वचन उहाँका मानिसहरूसमक्ष घोषणा गर्ने गर्दथे । एउटा व्यक्ति पाष्टर वा अगुवा वा प्रचारक नभए तापनि, उसले/उनले परमेश्वरको वचन अन्य मानिसहरूसमक्ष घोषणा गर्न सक्दछ/सक्दछिन् भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले यो खण्डबाट निकाल्न सक्छौं ।

१. साँचो अगमवक्ताबाट झूटा अगमवक्ताहरूलाई छुट्टयाउन किन गाह्रो हुन्छ भन्ने सम्भावित विभिन्न कारणहरूलाई पत्तो लगाउनुहोस् ।
 • यो खण्डअनुसार, झूटा अगमवक्ताहरूले मण्डलीभित्रबाट वा बाहिरबाट कार्य गर्छन् होला ?

  १. भेडाको भेषमा रहेका व्वाँसाहरूरूपी झूटा अगमवक्ताहरूले मण्डलीमा रहेर के गरिरहेका हुन्छन् होला ? (पद १५) ?
 • के झूटा शिक्षकहरूले भेडाको भेषमा रहेका व्वाँसाहरू हुन् भनी आफैलाई चिनिरहेका हुन्छन् ? आफ्ना कारणहरू दिनुहोस् ।
 • एउटा अगमवक्ता साँचो वा झूटो हो भन्ने कुरा कुन फलद्वारा तपाईंले चिन्न सक्नुहुन्छ (पद १६–२०) ? केही ठोस उदाहरणहरू दिनुहोस् ।

  १. पद २२ मा वर्णन गरिएको घटनाहरू (अगमवाणीहरू, भूतात्मा भगाउने तथा अच्चमका कामहरू) हिजोआज कहाँ भएको देखिन्छन् ?
 • उहाँको नाउँमा महान् प्रकारले अच्चमका कामहरू गर्ने मानिसहरूलाई समेत येशूले कुन कुराको निम्ति आलोचना गरिरहनुभएको छ (२२) ?

 • इसाई मण्डलीहरूमा प्रदर्शनी हुने अच्चमका कामहरू गर्ने मानिसहरूलाई कुनचाहिँ मापनद्वारा हामीले जाँच गर्नुपर्दछ ?

  १. झूटा अगमवक्ताहरूले कुनै पनि धर्मको उद्देश्य के हो भनी ठान्छन् ?
 • अच्चमका कामहरू भएका ठाउँमा मात्र जाने मानिसहरूबारे कल्पना गर्नुहोस् । त्यस्ता मानिसहरूका विश्वासबाट अझै पनि कुन कुराको कमी झल्किरहेको हुन्छ ?

  १. पापप्रति झूटा अगमवक्ताहरूका स्वभाव कस्तो रहेको हुन्छ (पद २१,२३) ?
 • यस्ता झूटा अगमवक्ताहरूले आफू दुष्ट काम गर्ने मानिसहरू भएको कुरालाई किन अझैसम्म पनि स्वीकार गर्दैनन् ?

  १. यस्ता झूटा अगमवक्ताहरूले येशूको नाउँलाई कसरी प्रयोग गर्छन् होला ? त्यसबारे एक्कैछिन् ध्यान दिनुहोस् । के को निम्ति उनीहरूले त्यो प्रयोग गर्छन् ?
 • अगुवाले रोमी १०:१३ पढिदिन सक्छन् । येशूको नाउँलाई कसरी प्रयोग गरिनुपर्दछ भन्नेबारेमा माथिको पदमा पावलले कुन कुरालाई सङ्केत गरिरहेका छन् ? झूटा र साँचो अगमवक्ताहरूबीच कस्तो भिन्नता रहेको छ ?

  १. कसरी येशूले आफ्नै मानिसहरूलाई पहिचान गर्नुहुन्छ (पद २३) ?
 • उहाँको नाउँमा महान् कार्यहरूसमेत गर्ने यी मानिसहरूलाई किन येशूले पटक्कै चिन्नुहुन्न ?
 • समयको अन्त्यतिर येशूले हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारेमा कसरी हामीले आज नै जान्न सक्नेछौं ?

  १. पापीहरू तथा असफल व्यक्तिहरू अनि यस संसारमा खुशीलाई गुमाउने तथा मृत्यु शैयालाई सामना गरिरहेका मानिसहरूका लागि साँचो अगमवक्ताहरूसँग कस्तो सन्देश रहेको छ ?
 • झूटा अगमवक्ताहरूका बारेमा इसाईहरूलाई सचेत गराउने जिम्मेवारी आज कसलाई दिइएको छ ?

  खुशीको सन्देश: शैतान कहिल्यै पनि परमेश्वरको थुमा, येशूझैं हुन सक्दैन, किनकि उसको देहमा हाम्रो निम्ति कुनै घाउहरू त्यसले बोकेको छैन । झूटा अगमवक्ताहरूका समस्या भनेको यही रहेको छ कि उनीहरूले आफ्ना पापहरूलाई स्वीकार गर्दैनन् र परिणामस्वरूप, उनीहरूलाई त्रूmसको कुनै अर्थ भएन । त्यसैकारणले उनीहरूले कहिल्यै पनि येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा लिन सिकेका हुँदैनन् ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster