GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

८. विदेशी अधिकारी (मत्ती ८:५–१३)पृष्टभूमि: कप्तान भनेको रोमी अधिकारी थिए जसले शक्ति पेशागत रूपमा सेनामा भएका मानिसहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । हात हतियारद्वारा तथा सजायँ दिएर उनले धेरै मानिसहरूलाई मारेको हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै नै रहेको छ । रोमी सेनाहरूको धर्म भनेको सम्राटीय आराधना थियो । अब्राहाम, इसाहक तथा याकूबबारे प्रमुख यथार्थहरूलाई अगुवाले छोटकारीमा वर्णन गरिदिनुपर्दछ ।

१. यहूदी नोकरबाट उनले साँचो परमेश्वरको बारेमा सुनेको हुन सक्ने कुरालाई हामी पाठको खण्डबाट थाहा पाउँछौं । रोमी अधिकारी तथा कप्तान किन तिनीसँग त्यति घनिष्ट भए भन्ने सम्भाव्य कारणहरू सोच्नुहोस् (पद ५–६) ।

२. यहूदीहरू परदेशीहरूका घरमा सामान्यतया जाने गर्दैनन् थिए किनकि त्यसले उनीहरूलाई विधिवत् रूपले अशुद्ध बनाउँथ्यो । आफ्नो घरमा येशू आउनको लागि आफू त्यति योग्य नभएको कप्तानले ठाने । त्यसका विभिन्न सम्भाव्य कारणहरू के के होलान (पद ७–८) ?

३. येशूसमक्ष आउने क्रममा, कप्तानको विश्वास कस्तो थियो वर्णन गरिदिनुहोस् ।
 • येशूको एउटै मात्र शब्दद्वारा आफ्ना सबै समस्याहरू समाधान हुनेछ भनी के तपाईंले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ (पद ८) ?

  १. येशूसँग कुन कुरा मिल्दोजुल्दो रहेको कप्तानले देखे (पद ९) ?
 • कसैले देख्न नसकेका येशूको अदृश्य सेनाहरूलाई कसरी कप्तानले देख्न सके ?
 • तपाईंले भर्खरै प्रार्थना गरिदिनुभएको व्यक्तिको निम्ति मद्दत गर्न येशूले आफ्नो अदृश्य स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा दिन सक्नुहुन्छ भनी के तपाईंले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईंको आफ्ना तर्कहरू दिनुहोस् ।

  १. येशूले कसैको विश्वासलाई प्रशंसा गर्नुभएको केवल दुईओटा घटनाहरू मात्र सुसमाचारमा समावेश गरिएका छन् । कप्तानको विश्वासको के विशेषता रहेको छ (पद ८–१०) ? (अच्चमका कामहरूमा तथा येशूका वचनहरूमा विश्वास गर्नुबीच के भिन्नता रहेको छ ?)
 • तपाईंको विचारमा त्यो मान्छेको विश्वास ठूलो थियो भनी के उसलाई थाहा थियो होला र ?
 • उहाँको सहायता पाउनुभन्दा नै यदि तपाईंले येशूको वचनलाई विश्वास गरेको अनुभव छ भने, कृपया आफ्ना त्यो अनुभव हामीमाझ बाँड्नुहोस् ।

  १. सधैँ बाइबल जानिरहेको मान्छेले उहाँलाई विश्वास गर्नु जति कठिन मान्छन्, त्यति नै सजिलो अन्य धर्महरूबाट आएका मानिसहरूले मान्छन् भन्ने कुरा पद ११ र १२ मा बताइएको छ । किन त्यसो हुन्छ ?
 • परमेश्वरको राज्यमा को प्रवेश गर्न सक्छन् र कोचाहिँ अन्धकारको नरकमा फ्याँकिनेछन् भन्ने सीमाना के रहेको छ ?

  १. मसीह तथा भूमिको सम्बन्धमा अब्राहाम, इसाहक तथा याकूबलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो । यी तीन मानिसहरूका विश्वासले कसरी रोमी कप्तानको विश्वासलाई सङ्केत गर्दछ ?

  २. आफ्नो नोकरलाई के भएको थियो भन्ने कुरा कप्तानलाई थाहा थिएन । घरमा उसले के पाउने अपेक्षा गरेको थियो (१३) ?
 • पद १३ मा भएको शब्दहरूलाई येशूले आज तपाईंको जीवनमा व्यक्तिगत तौरमा बताउनुहुन्छ । तपाईंले उहाँलाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ?

  खुशीको सन्देश: येशूलाई “परमेश्वरको राज्यबाट बाहिर अन्धकारमा फ्याँकियो र त्यहाँ दाह्रा किटने र रोदन मात्र थियो” (पद १२) । त्यसरी उहाँले रोमी सेनाहरू तथा हामी सबैको लागि परमेश्रको राज्यमा प्रवेश गर्ने नागरिकता तथा “स्वर्गजाने पासपोर्ट” तयार पारिदिनुभयो ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster