GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१०. सतावटमा दृढता (मत्ती १०:१६–३१)१. हाम्रो समाजमा इसाईहरूलाई कतिको हदसम्म निन्दा एवम् सतावटसम्म पनि दिइने गरिन्छ ?
 • हाम्रो समाजमा इसाईहरूलाई कुन कुराको निम्ति अति नै आलोचना गरिन्छ ?

  १. व्वाँसाहरूका माझमा भएका भेड़ाहरूलाई के हुन्छ होला (पद १६) ?
 • व्वाँसाहरूका माझमा चेलाहरूलाई भेड़ाझैं पठाउनेछु भनेर येशूले के भन्नुभएको हो ?
 • कसरी एउटा व्यक्ति सर्पजस्तो चनाखो र ढुकुरजस्तो निर्दोष हुन सक्छ ?

  १. येशूका चेलाहरूलाई जाँचको कठघरामा उभ्याउने क्रममा, उनीहरूलाई कस्तो अपराधको आरोप लगाइएको थियो (पद १७–२२) ?

 • यदि तपाईंको विश्वासको कारणले तपाईंलाई जाँचमा ल्याइनेछ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा हुने हो भने, त्यतिबेला के भन्नुपर्दछ होला भन्ने कुरामा तपाईं चिन्तित हुनुहुनेछ होला (पद १९–२०) ?

  १. पद २१ मा वर्णन गरेको कुराहरूलाई, कस्तो किसिमका समाजका परिवारका सदस्यहरूले गर्नेछन् होला ?
 • यदि एउटा मान्छेसँग धेरै मानिसहरू असहमत हुन्छन् भने, उक्त व्यक्तिलाई आफ्नो विश्वासमा दृढ भएर रहनको निम्ति कुन कुराले सहायता गर्दछ होला (पद २२) ?
 • विश्वासको कारण यदि तपाईं सतावटमा पर्नुभयो भने, तपाईंले कसरी प्रतिक्रिया देखाउनुहुनेछ होला ?

  १. पद २३ कसरी हाम्रो समयमा लागु हुन सक्छ ?
  २. उसले/उनले झैं उहाँले पनि त्यस्तै किसिमको सतावटलाई अघिबाटै सहनुभइसक्यो भन्नाले एउटा चेलालाई के बुझाउँछ होला (२४–२५) ?
  ३. सतावटको माझमा दुईओटा व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुरा कल्पना गर्नुहोस् । अन्त्यमा एकदिन झूट प्रकट हुनेछ र सत्य विजय हुनेछ भन्ने कुरा एकजनालाई थाहा छ । तर अर्को साथीचाहिँ त्यस कुरामा निश्चित छैन । यी दुई व्यक्तिहरूको परिस्थिति कसरी फरक रहेको छ (पद २६) ?
  ४. इसाईहरू सतावटहरूदेखि डराउनुपर्दैन भन्ने विभिन्न कारणहरूलाई यदि पदहरूबाट उल्लेख गर्नुहोस् (पद २६–३१) ।
 • सतावटको समयमा पनि एउटा इसाईले के गर्नुपर्दछ (पद २७) ?

  १. पद २८ मा येशूले परमेश्वर वा शैतान कसलाई सङ्केत गरिरहेका छन् ?
 • सतावटको समयमा समेत एक मात्र साँचो परमेश्वरको भय मान्ने एउटा इसाईले कसरी व्यवहार गर्नुपर्दछ ? शैतानको डर मान्ने इसाईको बारेमा चाहिँ के भन्नु नी ?
 • पद २८ अनुसार मानवजातिको जीवनमा रहेको एउटै मात्र साँचो दुर्भाग्य भनेको के हो ?

  १. एउटा इसाई पनि उसका शत्रुहरूद्वारा मारिन सक्छन् भन्ने कुरा येशूले स्वीकार गर्नुृभएको छ (पद २८) । बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जसलाई मारिएको थियो भने, उनको जीवनमा पद २९–३१ कसरी लागुहुन्छ होला ?
 • सतावटद्वारा एउटा साँचो इसाई मण्डलीलाई पूर्ण रूपले निर्मूल पार्न असम्भव छ । किन होला ?
 • पद ३०–३१ मा भएको शब्दहरू आज येशूले तपाईंलाई भन्नुहुन्छ । तपाईंको वर्तमान परिस्थितिमा त्यसले कस्तो अर्थ दिन्छ होला ?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster