GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१२. हलुका बोझ (मत्ती ११:२८–३०)पृष्टभूमि: जुवा भनेको काठको ढाँचा हो र त्यसले एकजोडा गोरुलाई एकसाथ बाँध्ने गर्दछ अनि तिनीहरूले एकसाथ खेत खन्ने वा भार तान्ने इत्यादि काम गर्दछन् ।

१. हिजोआजका मानिसहरूले सामान्य प्रकारले काँधमा राखेर के कस्ता भारहरू बोक्ने गर्छन् ?
 • तपाईंको वर्तमान सङ्कष्टलाई एउटा ठोस भारका रूपमा चित्रण गर्नुहोस् । यदि गह्रौं भार भनेको १०० के.जी.को छ भने, तपाईंको वर्तमान बोझको भार के कति होला ?

  १. सङ्कष्टको बोझ भनेको कसरी पापको भारभन्दा फरक छ ? (सङ्कष्ट वा नराम्रो चिन्तन कुन कुराको बोझ अति नै कठिन भएको छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?)
  २. कुनै पनि बोझबिनाको जीवनलाई कल्पना गर्नुहोस् । त्यस्तो जीवनको राम्रो र नराम्रो पक्ष के हुन सक्छ ?
  ३. तपाईंको बोझलाई कस्तो व्यक्तिले तपाईंसँगै त्यसलाई उचाल्न सक्छ होला ?
 • आफ्नो बोझका साथ येशूसमक्ष जानुहोस् र आफ्ना बोझहरूलाई उहाँमा चढाउनुहोस् भन्नाले के बुझिन्छ ?
  १. पद २९ द्वारा येशूले के बताउन चाहनुभएको छ ?
 • के तपाईंले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनुभएको छ ? (तपाईंले आफ्नो हृदयमा मनमनै जवाफ दिनुहोस्) ।
 • किन केवल नम्र व्यक्तिले मात्र उसको/उनको बोझबाट विश्राम पाउने गर्दछ ? (किन मानिसहरूले आफ्नो बोझलाई बोक्नुपर्दा तिक्तताले भरिन्छन् ?)
 • कसरी हामी येशूझैं नम्र र दीन हुन सक्छौं ?

  १. येशूले भन्नुभएको यस वचन: “मेरो जुवालाई बोक !” को अर्थ के होला ? (येशूको जुवा भनेको के होला ? कसरी त्यो हाम्रा आफ्नै बोझहरूभन्दा फरक छ ?)
 • यदि हामीले येशूसँगै हाम्रा आफ्ना भारलाई उठाउँछौं भने, कसरी हाम्रो परिस्थिति बद्लिन्छ होला ?

  १. उहाँको जुवा सजिलो र बोझ हलुका छ भनेर येशूले के भन्ने चाहनुभएको होला ? (पद ३०) ?
  २. आफ्ना बोझलाई येशूसमक्ष नलैजाने मानिसहरूले ती बोझहरूलाई के गर्छन् होला ?
 • किन इसाईहरूले समेत कहिलेकाहीँ आफ्ना बोझहरूलाई येशूसमक्ष लैजाँदैनन् ?

  १. यदि तपाईंका बोझहरूमा दोषी भावनाहरू रहँदैनन् र कसले गर्दा त्यो समस्या भएको हो भन्ने कुराबारे सोच्नु पर्दैन भने, तपाईंको बोझ कतिको हलुका हुने थियो होला ?
 • तपाईंका सबै बोझहरू येशूले लिएर तपाईंको सङ्कष्टलाई सबैको भलाइको निम्ति उत्तम कुराहरूमा परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ भन्ने कुरा तपाईंले विश्वास गर्न सक्नुभयो भने, तपाईंले कतिको हलुका महसुस गर्नुहुन्थ्यो होला ?

  खुशीको सन्देश: अगुवाले यूहन्ना १९:१७ पढिदिन सक्नेछन् । येशूको त्रूmसमा हाम्रा सबै बोझहरू रहेका छन् र हाम्रा सङ्कष्ट तथा पापहरू सबै नै ।


     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster