GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१७. सिमोन चट्टान बन्छन् (मत्ती १६:१३–२३)पृष्टभूमि: नयाँ नियममा भएको “ख्रीष्ट” भन्ने शीर्षक पुरानो नियमको “मसीह” अर्थात् अभिषिक्त जनसँग बराबरी रहेको छ । राजाहरू तथा उच्च पूजाहारीहरूले आफ्ना ओहदालाई सम्हाल्नुभन्दा पहिले उनीहरूलाई अभिषेक गर्ने चलन थियो ।

१. “प्रत्येक उसको आफ्नै विश्वासद्वारा बचाइनेछ” (पद १३–१७) भन्ने भनाइलाई यो खण्डको प्रकाशमा तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ होला ?
 • इसाईत्वमा, विश्वासको उचित स्वीकार किन महत्वपूर्ण हुन्छ होला ?

  १. यीमध्ये कुनचाहिँ कुरा तपाईंलाई विश्वास गर्न सजिलो हुन्छ: येशू अगमवक्ता एलिया थिए (उहाँ ८०० वर्ष अघि मर्नुभयो) वा अगमवक्ता यर्मिया (जो ६०० वर्ष अघि मरेका थिए) वा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना (जोचाहिँ केही वर्ष अघि मात्र मारिएका थिए) वा उहाँ जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो (पद १४–१६) ?
 • तपाईंको विचारमा, येशूको प्रश्नलाई जवाफ दिने पद १४ मा भएका मानिसहरूलाई इसाई भन्न सकिन्छ होला ? आफ्ना राय प्रकट गर्नुहोस् ।

  १. येशूले प्रदर्शन गर्नुभएको सबै अच्चमका कामहरूको बावजुद पनि, किन उहाँका अधिकाँश समकालिनीहरूले पुरानो नियममा अगमवाणी गरिएका उहाँ नै मसीह हुनुभएको कुरालाई महसुस गरेनन् ?
  २. यो खण्डअनुसार कसरी हामी साँचो विश्वासमा आउन सक्छौं (पद १७) ?
  ३. यदि कसैले तपाईंलाई “चट्टान” भनेर भन्यो भने, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ होला ?
 • येशूले पत्रुसलाई “तिमी चट्टान हौं” भनेर भन्नुहुँदा उसलाई कस्तो लाग्यो होला ?
 • “चट्टान” भनेर पत्रुसलाई एउटा व्यक्ति भएको संज्ञा दिइएको हो भनी कतिपय मानिसहरूले सोच्ने गर्छन् । अन्य कतिपयले चाहिँ पत्रुसले पद १६ मा स्वीकार गरेको कुरालाई नै उहाँले बताउनुभएको हो भनी ठान्छन् । तपाईंले चाहिँ के ठान्नुहुन्छ ?

  १. तपाईंको विचारमा पद १९ को अर्थ के होला ? (स्वर्गको राज्यका चाबीहरू के होलान ? हिजोआज ती कसका हातहरूमा छन् होला ?)
  २. पद २१ मा भएको जस्तो कुरा कहिल्यै पनि येशूलाई हुन सक्छ होला भनी किन पत्रुसले विश्वास गर्न सकेनन् ?
 • पद १७ र २३ लाई तुलना गर्नुहोस् । पत्रुसका वचनहरू कुन स्रोतबाट आउँछन् ?
 • स्वीकार गरिसकेपछि पनि पत्रुसको विश्वासमा के कमजोरी देखियो त ?

  १. कसरी येशूले पत्रुसलाई एक पटक “चट्टान” भन्नुभयो र अर्को पटक “शैतान” ?
 • त्यतिबेला पत्रुस दुष्टात्माको प्रभावमा थिएनन् भन्ने कुरालाई केसले प्रमाणित गर्छ होला ?
 • पत्रुसद्वारा शैतानले कुन कुरा पूरा गर्ने चेष्टा गरेको थियो ?
 • कस्ता परिस्थितिहरूमा उनीहरूले प्रेम गर्ने मानिसहरूका जीवनमा समेत कहिलेकाहीँ इसाईहरूले शैतानको काम गर्न पुग्छन् त ?


  १. पद २३ मा समावेश दुई किसिमका चिन्तनबीच के भिन्नता रहेको छ ?
 • इसाई मण्डलीभित्र कस्ता किसिमका चिन्तन सामान्य रहेको छ ?
 • अरू मानिसहरूका जीवनमा शैतानको काम गरिरहेका मानिसहरूलाई येशूले कसरी हेर्नुहुन्छ होला ?

  खुशीको सन्देश: “पत्रुसको तथा हाम्रा पापहरूका कारणले” भन्ने शब्दहरूसाथ पद २१ लाई पढ्नुहोस् ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster