GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

१९. अकृपालु नोकर (मत्ती १८:२१–३५)पृष्टभूमि: यो दृष्टान्तमा राजाले परमेश्वरलाई सङ्केत गर्दछ भने, सेवकहरू हामी मानिसलाई र ऋणले हाम्रा पापहरू तथा जेलले नरकलाई सङ्केत गर्दछ । एउटा सिक्का भनेको १७ वर्षको ज्याला (पद २४) बराबरको हुन्छ । १०० दिनारी भनेको तीन महिनाको ज्याला बराबरी हुन्छ (पद २८) ।

१. तपाईंको विरुद्धमा निरन्तर गलत कार्य गरिरहने एउटा व्यक्तिलाई कति पटकसम्म क्षमादान दिन सकिन्छ होला (पद २१) ?
२. दृष्टान्त
 • हाम्रो आजको पैसाअनुसार १०,००० सिक्का भनेको कति होला (पद २३–२४) ?
 • एउटा व्यक्तिले त्यतिको धेरै पैसालाई गुमाउन कतिको सम्भव होला र ?
 • तपाईंको विचारमा, राजाले सुनाएको फैसला उचित थियो कि थिएन (पद २५) ? आफ्ना तर्कहरू दिनुहोस् ।
 • उक्त नोकरले आफ्नो राजालाई आफ्नो ऋण क्षमा दिनुहोस् भनेर किन अनुरोध गरेनन् (पद २६) ?
 • आफ्नो ऋण चुकाउनको लागि यस नोकरले १०,००० सिक्का कमाउनुपर्दथ्यो । तपाईंको विचारमा उसले त्यो कसरी कमाउन सक्दथ्यो होला (पद २६) ?
 • आफ्नो ऋण क्षमा भएकोमा उक्त नोकर खुशी पनि भएन र धन्यवादी पनि भएन (पद २७–२८) ? किन होला ?
 • एउटा व्यक्तिले तीन महिनाको ज्याला बराबरको रकमलाई जम्मा गर्नको निम्ति दिनहुँ कति बचाउनुपर्ला (पद २९) ?
 • दोस्रो नोकरलाई क्षमादान दिनको निम्ति पहिलो नोकरको जीवनमा के भएको हुनुपर्दथ्यो होला त (२९) ?

  १. दृष्टान्तको प्रयोग
 • ऋण तथा पापबीच के समानता छ ?
 • प्रत्येक पटक तपाईंले पाप गर्दा, तपाईं परमेश्वरको ऋणी भएको कल्पना गर्नुहोस् । एउटा झूटले ५० डलर, फोहोरी चिन्तन १०० डलर, एउटा व्यक्तिलाई घृणा गर्नु १००० डलर इत्यादि । त्यतिबेलासम्म तपाईंले उहाँलाई कतिको ऋण चुकाउनु परिसक्यो होला त ?
 • जब हाम्रा छिमेकीहरूको पापलाई हामीले क्षमादान दिन चाहँदैनौं, तब सामान्यतया हामीले कसरी आफैलाई बचाइरहेका हुन्छौं ?
 • पद २६ मा भएको शब्दहरू परमेश्वरलाई भन्ने व्यक्तिको विश्वास कसरी गलत हुन्छ ?

  १. साराँश
 • पहिलो सेवकले इसाई वा गैरइसाईलाई सङ्केत गर्दछ ? तपाईंले आफ्ना तर्कहरू दिनुहोस् ।
 • क्षमादान दिन नचाहने तथा नसक्ने दुई कुराबीच के भिन्नता रहेको छ ?
 • यो दृष्टान्तअनुसार कसरी हामीले क्षमादानको हृदय पाउँछौं (पद ३२–३३) ?
 • येशूले ती व्यक्तिहरूका लागि प्रार्थना गरिदिनुभयो जसले उहाँलाई त्रूmसमा चढाएका थिए । यो दृष्टान्तमा भएको अकृपालु सेवकझैं किन उहाँलाई दण्ड दिइयो त (पद ३४–३५) ?

  खुशीको सन्देश: येशूले हामीलाई अकृपालु सेवकहरूका स्थानलाई लिनुभयो । उहाँले हाम्रो तथा संसारको एक्कै पैसा पनि नरहने गरी ऋण तिरिदिनुभयो । अनि त्यसरी ऋण तिर्नलाई प्रयोग गर्नुभएको पैसा नता सुन थियो नता चाँदी नै, बरु उहाँले आफ्नै रगत बगाउनु परेको थियो (१ पत्रुस १:१८–१९) ।

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster