GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२५. स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ (मत्ती २४:२९–४४)पृष्टभूमि: जब येशू फर्केर आउनुहुन्छ, तब थुप्रै कुराहरू विभिन्न प्रकारले घट्ने छन् भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमका इसाई सिद्धान्तहरू रहेका छन् । बाइबल अध्ययनमा हामी घटना क्रमलाई हेर्दैनौं तर घटनाहरूका विषयमा अध्ययन गर्छौं । अगुवाले नूह तथा उनको समयबारे छोटकारीमा वर्णन गरिदिनुपर्दछ (पद ३७–३९ सन्दर्भ, उत्पत्ति ६–७) ।
 • येशू आजनै आउनुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्नुभयो भने, तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ होला ?
 • येशूको प्रतिक्षा गर्नु भनेको मृत्युको प्रतिक्षा गर्नुभन्दा कसरी फरक छ ?

  १. येशूको आगमनभन्दा अघि ब्रह्माण्ड र यस संसारमा कस्ता कुराहरू परिवर्तन भएका देखिनेछन् होला ? आधुनिक शब्दहरूमा यी कुराहरूलाई वर्णन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् (पद २९) । (पृथ्वीबाट हेर्ने क्रममा, सूर्य र चन्द्रलाई अन्ध्यारो देखिनेछ भनेर भनिएको छ । कुन कुराले त्यसलाई त्यस्तो बनाउँछ होला ? नूहको समयलाई पनि ध्यान दिनुहोस् ।)

 • यहाँ उल्लेख गरिएको कस्ता किसिमका परिवर्तनहरू अझ पूरा हुन् बाँकी नै छन् (पद २९) ?

  १. येशूको दोस्रो आगमन कसरी पहिलोभन्दा फरक हुनेछ होला ? सम्भव भएसम्म सक्दो भिन्नताहरूलाई पत्तो लगाउने प्रयास गर्नुहोस् (पद ३०) ।
 • येशको आगमनमा सम्पूर्ण मानिसहरूले के कुराको लागि विलाप गर्नेछन् (पद ३०) ?

  १. येशूको आगमनमा इसाईहरूलाई के हुनेछ होला (पद ३१) ?
 • पद ३१ मा भएको घटनालाई के तपाईंले देख्न चाहनुहुनेछ होला ? आफ्ना तर्कहरू दिनुहोस् ।

  १. अञ्जीरको रूख (पद ३२–३४) बाट येशूले आफ्नो आगमनबारे के सिकाउन चाहनुहुन्छ होला ? (के यो दृष्टान्तले आधुनिक इस्राएलको बारेमा चर्चा गरेको छ होला जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ? यदि गर्दछ भने, कसरी ?)

  २. येशूले अन्तिम पुस्ताको इसाईहरूका लागि बोल्नुभएको वचन (बाइबल) को अर्थ के होला (पद ३५) ?

 • यस संसारमा त्यस्ता कुराहरू छन् जुन कहिल्यै पनि टलेर जाने छैन भनी उहाँले के बताउन चाहनुभएको होला ?

  १. येशूको दोस्रो आगमनबारे किन उहाँलाई समेत थाहा छैन र उहाँबाट पनि गोप्य राखिएको छ (पद ३६) ?
 • यदि येशू कहिले आउनुहुनेछ भन्नेबारेमा तपाईंले थाहा पाउनुभयो भने, त्यसले तपार्इंको जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्छ होला ?

  १. नूहको समयको मानिसहरूले कसरी आजका हाम्रा समयको मानिसहरूलाई सङ्केत गर्दछ होला (पद ३८–३९) ? (कुन कुराहरूमा उनीहरूले रुचि राख्दथे र कुन कुराहरूमा राख्दैनन् थिए ?)
  २. पद ४०–४१ ले के बुझाउँछन् ? ती कुराहरू नूहको समय तथा पद ३१ सँग तुलना गर्नुहोस् ।
 • जब यी पदहरू (पद ४०–४१) मा अगमवाणी गरिएको कुराहरू देखा पर्न थाल्छन्, तब संसार कस्तो हुन्छ होला ? कल्पना गर्नुहोस् ।

  १. कसको निम्ति येशूको आगमन घर फोर्नको निम्ति चोर आएजस्तै नै हुनेछ होला (पद ४३–४४) ? अनि कसका लागि चाहिँ आफ्नो प्रिय मित्रको अपेक्षित भेटघाटजस्तै हुनेछ होला ?
 • व्यवहारमा पद ४२ र ४४ ले हामीलाई के सल्लाह दिन्छ ?
 • येशूको आगमन कसरी हाम्रो निम्ति डरको चिन्तनभन्दा पनि बढी सान्त्वना हुनेछ होला ?
     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster