GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

२७. सम्पत्ति लगानी गर्नु (मत्ती २५:१४–३०)पृष्टभूमि: एक सिक्का बराबर १७ वर्षको ज्याला हुन्छ । यस दृष्टान्तअनुसार सिक्काहरूलाई प्राप्त गर्नु भनेको के हो त भन्नेबारेमा तीनओटा तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ । क) तिनीहरूले हाम्रा आत्मिक क्षमताहरू तथा वरदानहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । ख) तिनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् (सुसमाचार) सन्दर्भ, एफिसी ४:७ । ग) तिनीहरूले अनुग्रहको माध्यम अर्थात् बाइबल, बप्तिस्मा तथा प्रभुभोजलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

१. आजको हाम्रो मुद्रामा एक सिक्का भनेको कति हुन्छ होला ? दुई सिक्का ? अनि पाँच सिक्का (पद १४–१५) ?
 • आज हामीले एक सिक्का बराबरको रकम के कुरामा लगानी गर्दा उत्तम हुन्छ ?
 • त्यसलाई दोब्बर बनाउनको लागि कति वर्षको समय लाग्छ होला ?
 • अरूको पैसालाई लगानी गर्न किन सधैँ नै सजिलो हुँदैन ?

  १. धनी मानिसले आफ्नो पैसा कुन शर्तअनुसार सबैलाई बाँडिदियो (पद १५) ?
 • क, ख र ग अनुवादअनुसार, नोकरहरूले विभिन्न रकमहरू पाए भन्नाले के बुझिन्छ ?
 • तपाईंले आफ्नो सिक्का परमेश्वरबाट कहिले र कसरी पाउनुभयो ?

  १. नोकरहरूका मालिकप्रतिको भावनाले कसरी उनीहरूका व्यवहारलाई प्रभाव पान्यो ?
 • मालिक छिट्टै नआउने कुरा थाहा पाएर नोकरहरूले पाएको सिक्कालाई के गरे (पद १९क) ?
 • कसरी एउटा व्यक्तिले उसको आत्मिक वरदानहरूलाई (क) लगानी गर्नुपर्दछ होला ? परमेश्वरको अनुग्रह (ख) लाई एउटा व्यक्तिले कसरी लगानी गर्नुपर्दछ ? (ग) अनुग्रहको माध्यमबारे के भन्नुहुन्छ (ग) (पद १६) ?
 • कसरी एउटा व्यक्तिले आफ्नो आत्मिक वरदानलाई जमिनमा गाडेर राख्न सक्छ ? सुसमाचारलाई नी ? अनुग्रहको माध्यमलाई नी (पद १८) ?
 • यीमध्ये कुनचाहिँ अनुवाद सही होला ?

  १. पद २६ ले परमेश्वरबारे हामीलाई के सिकाउँछ ?
 • परमेश्वर कठोर परमेश्वर हुनुहुन्छ र कुन परिस्थितिमा उहाँले तपाईंबाट असम्भव कुराको माग गर्नुहुन्छ होला (पद २४) ?
 • दृष्टान्तमा भएको तेस्रो नोकर (पद २४–२७) को विश्वासमा कुन कुरा गलत छ ?

  १. कहिले एउटा अल्छेसँग भएको एउटै मात्र सिक्का पनि ऊबाट खोसिन्छ (पद २८) होला ?
 • क, ख र ग अनुवादको प्रकाशमा पद २९ ले के भन्न खोजेको छ ?

  १. आफ्नो मालिकको पैसालाई उसले जताभावी तरिकाले नोक्सानी नगरे तापनि (पद ३०), किन तेस्रो नोकरलाई कठोर दण्ड दिइयो ? यी तिनैओटा अनुवादहरूलाई पुन: एक पटक सोच्नुहोस् ।

 • किन येशूलाई पनि एउटा दुष्ट तथा अल्छे नोकरझैं दण्ड दिइयो (पद ३०) त ?

  १. यदि हामीले आफू दुष्ट र आलस्य नोकरहरू भएको कुरा महसुस गन्यौं भने, तब हामीले के गर्नुपर्दछ होला ?
  २. हामी इसाईहरूले हाम्रा सिक्काहरूलाई “लगानी गर्नुपर्ने” कसरी बनाउँछ होला ?
 • न्यायको दिनमा तपाईंलाई पद २१ मा भएको कुरा भनिरहनुभएको छ भन्ने एक्कैछिन्, कल्पना गर्नुहोस् । तपाईंले उहाँलाई कसरी जवाफ दिनुहुनेछ होला ?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster