GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali

३१. चिहानलाई पहरा दिनु (मत्ती २७:६२–२८:१५)पृष्टभूमि: एउटा सामान्य अपराधीको दुर्भाग्यपूर्ण मृत्युझैं येशूको मृत्युको योजना शत्रुहरूले बनाए । सामान्यतया त्रूmसबाट खसेको कुरालाई नै कुकुरहरूले खाने गर्दथे । तरैपनि, येशूलाई उचित प्रकारले चिहानमा गाडियो (पद ५७–६२) । रोमी सेनाहरूलाई सामान्यतया अति नै सहासिलो मानिन्थ्यो ।

१. जब चेलाहरूले उहाँको बौरिउठाइबारे पूर्ण रूपले भुलिसकेका थिए (पद ६२–६३), तब कसरी उच्च पूजाहारीहरू तथा फरिसीहरूले येशू आफ्नो बौरिउठाइबारे अगमवाणी गरेको कुरालाई सम्झिरहन सकेका थिए त ?
 • उच्च पूजाहारीहरूले चेलाहरूलाई उनीहरूका वास्तविकताभन्दा बढी सहासिलो किन ठाने (पद ६४) ?
 • येशू मृत्युबाट बौरिउठ्नुहुनेछ भन्नेबारेमा के उच्च पूजाहारीहरूले साँच्चिनै विश्वास गरेका थिए त ?

  १. पिलातसबारे बाइबलमा अन्तिम पटक ६५ मा चर्चा गरिएको छ । यतिबेला तपाईंले ऊबारे कस्तो प्रभाव पाउनुहुन्छ होला ?
 • त्यस दिनको घटनाबारे, पिलातसले सायद कसरी सोचे होलान ?
 • तपाईंको विचारमा के पिलातसले येशूलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दथे होलान र ? आफ्ना राय प्रकट गर्नुहोस् ।

  १. मृत्त शरीरको पहरा दिनको लागि जब रोमी सेनाहरूलाई आदेश दिइयो, तब उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देखाएका थिए होलान ?
 • ईष्टर बिहानी यी सेनाहरूले के कुरालाई अनुभव गरेका थिए होलान (पद २–४) ? ध्यान दिनुहोस् ।
 • पद ४ मा भएको सेनाहरूको अवस्थाका बारेमा चिकित्सक भाषामा हामीले कसरी वर्णन गर्न सक्छौं होला ?
  १. सहासिक रोमी सेनाहरू किन त्यति भयभीत भए र उनीहरूले आफ्ना पदलाई नै छोडेर भागे ?
 • उनीहरू त्यहाँबाट भाग्नुभन्दा पहिले, उनीहरूले चिहानमा हेरेका थिए होलान र ? आफ्ना तर्कहरू दिनुहोस् ।
  १. सेनाहरूको प्रतिवेदनालई उच्च पूजाहारीहरूले कसरी अनुवाद गरेका थिए होलान (पद ११–१४) ?
 • उच्च पूजाहारीहरूले ती सेनाहरूलाई दण्ड दिइनुपर्दछ भनेर माग गर्नुको सट्टामा, उनीहरूलाई ठूलो रकम दिए (पद १२–१५) ? किन होला ?
 • उच्च पूजाहारीले गरेको कुराहरूलगायत सबै कुराहरूलाई उहाँको आफ्नै राज्यको खातिर किन उत्तमतामा परमेश्वरले बद्ल्नुभयो ?

  १. कस्ता कुराहरूले गर्दा येशू साँच्चिनै बौरिउठ्नुभएको थियो भनी उच्च पूजाहारीहरूले विश्वास गर्न सकेका थिए ? कारणहरू सूचिकृत गर्नुहोस् ।
 • यदि तपाईं यी उच्च पूजाहारीहरू तथा फरिसीहरूका स्थानमा हुनुहुन्थ्यो भने, के तपाईंले बौरिउठाइमाथि विश्वास गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला र ?

  १. सेनाहरूका कथामा रहेको सबैभन्दा ठूलो नमिल्दो कुरा के थिए (पद १३) ?
 • यदि कप्तानले त्यस कथालाई सुनेका भए, सायद कसरी प्रतिक्रिया देखाउने थिए होलान (पद १३) ?

  १. किन येशू उच्च पूजाहारीको अघि देखा पर्नुभएन ?
 • त्यस घटनाको लगत्तैपछि चेलाहरू अनि नै सहासी भए र उहाँको बौरिउठाईको सन्देशलाई घोषणा गर्न मृत्युसम्मै पनि डराएनन् । त्यतिबेला किन येशूका शत्रुहरू इसाई बनेनन् ? (सन्दर्भ, लूका १६:३१)
 • यी मानिसहरूका बाँकी जीवन तपाईंको विचारमा कस्ता थिए होलान ?
 • १. येशूको बौरिउठाइले तपाईंलाई व्यक्तिगततौरमा के बुझाउँछ ?

     
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster