GTBS on Mark's Gospel

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

1. १. खुशीको सन्देशको थालनी १:१–११ ***
2. २. स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीरमा २:१–१२ *
3. ३. येशूको निम्ति थापिएको पासो ३:१–६ **
4. ४. आँधीतुफानको बीचमा ४:३५–४१ **
5. ५. आशाविहीन अवस्था ५:१–२० **
6. ६. जब सम्भाव्य अति नराम्रो घटना घट्दछ ५:२१–२४ र ३५–४३ **
7. ७. एउटा स्त्री जसले आफ्नो स्त्रीत्वको पहिचानलाई गुमाएकी थिइन् ५:२५–३४ *
8. ८. थालमा टाउको ६:१६–२९ **
9. ९. २५००० रोटीहरू तथा १०००० माछाहरू **
10. १०. एप्फाथा— खोलियोस् ७:३१–३७ **
11. ११. आफ्नै इच्छा नभएको अन्धो मान्छे ८:२२–२६ **
12. १२. जीवनलाई बचाउनु तथा त्यसलाई गुमाउनु ८:३४–३८ ***
13. १३. मनतातो विश्वासी ९:१४–२९ *
14. १४. छल गर्नेको दुर्ददशा ९:४२–५० ***
15. १५. येशू तथा बच्चाहरू १०:१३–१६ **
16. १६. पृथ्वीमा धन १०:१७–२७ *
17. १७. को प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछ ? १०:३२–४५ **
18. १८. अन्धो भिखारीको रोदन १०:४६–५२ *
19. १९. श्रापित रूख ११:१२–१४ र २०–२५ ***
20. २०. शारीरिक पुनरुत्थान हुँदैन १२:१८–२७ ***
21. २१. येशूको दोस्रो आगमन १३:१४–३२ ***
22. २२. प्रेम कहिल्यै असफल हुँदैन १४:१–९ । **
23. २३. एक बनावटी प्रकारले येशूको जाँच १५:१–१५ **
24. २४. विश्वास गर्न नसकिने पुनरुत्थान १६:१–११ **

Print all lessons

© 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com


१. खुशीको सन्देशको थालनी १:१–११


पृष्टभूमिः पुरानो नियममा अगमवक्ता एलियाले जस्तो पहिरन लगाएका थिए, त्यही किसिमको वस्त्रलाई
बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि लगाएका थिए (२ राजाहरू १:८ लाई तुलना गर्नुहोस्) । मरुभूमिमा खाइने
सामान्य खाना भनेको मह तथा सलह हुने गर्दथ्यो । कसैको जुत्ता खोल्नु भनेको सेवक वा नोकरको
सबैभन्दा तल्लो स्तरको काम हुने गर्दथ्यो । टिपोट: यदि कसैले अघिल्लो प्रश्नको जवाफ दिएनन् भने
मात्र कोष्ठभित्र रहेको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ।
१. यदि एउटा व्यक्तिले आफ्नो सबै जवानी काल मरुभूमिमा बिताउँछ भने, उसले कस्तो किसिमको
कुराहरूलाई सिक्दछ होला ? (यूहन्नाको दिनहुँको जीवन मरुभूमिमा कसरी बित्दथ्यो होला ? कल्पना
गर्नुहोस्) ।
 • यो खण्ड लेखिएको समयमा, यूहन्ना अघिबाटै ३० वर्षको भइसकेका थिए । उनको उमेरको
  जवान मानिसहरूले सामान्यतया पछ्याउने कुराहरूलाई किन उनले पछ्याएका थिएनन्
  होला ?
 • किन यूहन्नाले राजधानी सहर यरूशलेममा सामान्यतया आफ्नो सेवकाइ गरिरहेका थिएनन् ?
 • यूहन्नाको लोकप्रियताको रहस्य के थियो ?
  २. किन मानिसहरूले यूहन्नाको बप्तिस्मा लिन रुचाएका थिए भन्ने विभिन्न कारणहरूबारे सोच्नुहोस् ४–५) ?
 • यूहन्नाले उनीहरूलाई बप्तिस्मा दिन सहमत हुनुभन्दा पहिले किन मानिसहरूले सार्वजनिक
  रूपमा आफ्ना पापहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दथ्यो (५) ?
 • यदि तपाईंले आफ्नो पापलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु परेको भए, तपाईंको विचारमा
  के तपाईंले आफैलाई बतिप्समा लिन तयार गर्नुहुने थियो होला ?
 • येशूको निम्ति बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सेवकाइले कसरी मार्ग तयार पारेको थियो होला २–४) ? येशूले आफ्नो सेवकाइलाई थालनी गर्नुभन्दा पहिले कसरी यूहन्नाको सेवकाइ
  आवश्यक थियो ?
  ३. येशूलाई हाम्रो हृदयमा प्रवेश गराउनको निम्ति कसरी हामीले हाम्रो हृदयलाई तयार पार्न सक्छौं (३) ?
 • अन्य मानिसहरू (जस्तै कि आफ्ना प्रियजनहरू) जीवनमा येशूलाई प्रवेश गराउनको निम्ति
  कसरी हामीले उहाँको लागि बाटो तयार पार्न सक्छौं ?


  ४. किन लोकप्रियताले यूहन्नालाई अहंकारी बनाएन ?
 • आउँदै गर्नुभएको मसीहको जुत्ताको फित्ता खोल्नसमेत पनि यूहन्नाले आफैलाई योग्यको ठानेन ?
  ५. येशूको बप्तिस्मा तथा यूहन्नाको बप्तिस्माबीच के भिन्नता रहेको छ ? (येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई
  पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा दिनुहुनेछ भन्नाले के बुझिन्छ (८) ?
 • यो खण्डमा आधारित हुँदै मुक्तिको निम्ति बप्तिस्मा किन आवश्यक हुन्छ ?
  ६. येशूले कुनै पनि कुराको निम्ति पश्चाताप गर्नुआवश्यक नभए तापनि किन उहाँले पश्चातापरूपी
  बप्तिस्मा लिन मन पराउनुभयो ?
  ७. येशूको बप्तिस्माको समयमा त्रित्व परमेश्वरको उपस्थिति कसरी रहेको थियो ?
 • किन परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई उहाँको बप्तिस्माको समयमा प्रत्यक्ष रूपमा स्वर्गबाट
  आफ्नो प्रेमलाई प्रकट गर्न मन पराउनुभयो (११) ?
  ८. जब स्वर्गीय पिताले तपाईंलाई यतिखेर तत्कालै हेर्नुहुन्छ, के पद ११ मा भएको शब्दहरू तपाईंको
  लागि पनि भन्नुहुन्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ? कारणहरू दिनुहोस् ।
  खुशीको सन्देश: पद ११ मा भएको शब्दहरूले परमेश्वरले अब्राहामलाई भन्नुभएको शब्द स्मरण गराउँछ ।
  जस्तै: “उह लाँ े भन्ुभभयो, “तेरो छोरो, अर् ात् तलैं े म य गरेको तेरो एउट छोरो इसह कल ई ललएर मोरीय हको देशम गई
  ाँ म त्यसल ई होमबलल गर् (उत्पत्ति २२:२) ।” येशूको बप्तिस्मा भनेको त्रूmसतर्फ
  मले ताँल ई देख एको ड ड
  उहाँले बढाउनुभएको पहिलो कदम थियो ।

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  २. स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीरमा २:१–१२


  पृष्टभूमिः येशू ख्रीष्टको समयमा घरहरूका छानोहरू समतल हुने गर्दथे र ती टायलहरू तथा
  चुनढुङ्गाहरूले बनेका हुन्थे । ती हिजोआज हाम्रा घरका छानाहरूभन्दा सजिलैसँग भत्काउन सकिने
  किसिमको हुन्थ्यो । अनि बाहिरतिरचाहिँ छानोसम्म पुग्ने भन्याङ हुने गर्दथ्यो । यदि कुनै व्यक्तिलाई
  पक्षघातको रोग लागेको हुन्थ्यो भने, त्यो सामान्यता रक्तस्रावको कारणले हुने गर्दथ्यो र त्यो
  सामान्यतया अर्धवैँसे वा पाको उमेरतिर हुने गर्दथ्यो । मान्छेको पुत्र भनेको येशू आफै नै हुनुहुन्थ्यो ।
  १. यसरी पक्षघात भएको मान्छेको दैनिक जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला, एकैछिन् कल्पना गर्नुहोस् । उसले
  कस्तो किसिमको कठिनाईहरूलाई सामना गरेको थियो होला ? (त्यस्तो व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको

  उपचारको खाँचो पर्दथ्यो होला ? यसरी बिमारी परेको कारण कसरी उसको अन्य मानिसहरूसँगको
  सम्बन्धलाई असर गरेको थियो होला ? भविष्यको निम्ति उसको योजना तथा कल्पनाहरू कस्ता
  थिए होलान ? उसको जीवनको अर्थ के थियो ?)
 • यो पक्षघातीको हेरचाह गर्ने व्यक्तिको दैनिक जीवन कस्तो भएको थियो होला, कल्पना गर्नुहोस् ।
  त्यो कस्तो हुन्थ्यो होला ?
  २. पद ५ मा त्यो व्यक्ति पापी भएको कुरा स्पष्ट छ । यदि आफू चल्न पनि नसिकने अवस्थामा एउटा
  व्यक्तिले कस्तो किसिमको पाप गर्न सक्छ होला र ?
 • छलफल गर्नुहोस्: मानिस भएको हुनाले यस्ता किसिमको बिमारीले हामीलाई असल गर्दथ्यो कि
  झन् खराब ?
  ३. यसरी पक्षघाती त्यो व्यक्तिलाई बोकेर लैजाने मानिसहरू को थिए ? विविध सम्भावनाहरूबारे
  छलफल गर्नुहोस् ।
 • पद ३–४ मा देखाइझैं यी मानिसहरूलाई कुन कुराले त्यति दृढ बनायो होला ?
 • यसरी आङ्खनो साथीलाई येशूको अघि पुन्याउनको निम्ति ती मानिसहरूले के के गर्नुपरेको थियो
  होला ? उसको घरदेखि निकाल्ने क्रममा के के गर्नुपरेको थियो होला ? प्रत्येक कदमलाई वर्णन
  गर्दै कल्पना गर्नुहोस् । (कुन कुरा सजिलो थियो र कुनचाहिँ कठिन ?)
  ४. निको होस् भनेर यी साथीहरूले पक्षघाती मान्छेलाई येशूसमक्ष ल्याएका थिए । तर निको गर्नुभन्दा
  पहिले किन येशूले त्यस व्यक्तिको पाप क्षमा गर्नुभयो ? (किन येशूले त्यसरी प्रक्रियालाई अघि
  बढाउनुभयो ?
 • यस पक्षघाती मान्छेको लागि पापको क्षमादानले के कुरा बुझायो ?
  ५. कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले सबैभन्दा कठिन समस्यालाई येशूकहाँ ल्याउनुभयो र उहाँले त्यसलाई
  समाधान गर्नुको सट्टामा यसरी भन्नुभयो: मेरो छोरा/छोरी, तेरा पापहरू क्षमा भएका छन् ।
  त्यसबेला तपाईं खुशी वा दुखी के हुनुहुनेछ होला ?
 • यदि तपाईंले छनोट गर्ने मौका पाउनुभयो भने, तपाईंले के छान्नुहुन्छ होला: आङ्खना समस्याहरू
  समाधान नभएकोमा खुशी हुनुहुने थियो होला ? वा तपाईंका समस्याहरू समाधान भएका छन्
  तर तपाईंको विवेक दुखिरहेको हुनेछ होला ?
 • आङ्खना पापहरू क्षमा पाएर जब उक्त पक्षघातीको हृदय हलुका भएको थियो, तब बिमारीप्रति
  उसका स्वभाव कसरी परिवर्तन भयो ?


  ६. पद ५ख मा येशूले कसको विश्वासको बारेमा चर्चा गरिरहनुभएको छ ? वाक्यसंरचनालाई ध्यान
  दिएर हेर्नुहोस् ।
 • कतिबेला उक्त पक्षघातीले येशूमा विश्वास गर्न थालेको थियो ?
  ७. पद ९ मा येशूले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् । (के त्यस मान्छेलाई निको पार्नमा येशूले कुनै
  मूल्य चुकाउनुपर्यो ? यो मान्छेको पापहरू क्षमा दिनको निम्ति येशूले कस्तो मूल्य चुकाउनुभयो ?
  ८. यो पाठले विश्वासको बारेमा मात्र चर्चा गरिरहेको छैन तर अविश्वासको बारेमा पनि । येशूले
  पापहरू क्षमा दिन सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न व्यवस्थाको शिक्षकहरूलाई किन कठिन भएको
  थियो ?
  ९. आफै आउन नसक्ने वा नचाहने हाम्रा प्रियजनहरूलाई कसरी हामीले बोकेर येशूसमक्ष पुन्याउन
  सक्छौं ? (उनीहरूले येशूलाई कहाँ भेट गर्न सक्छन् ?)
  १०. मेरो छोरा/छोरी तिम्रा पापहरू क्षमा भएका छन् भनेर उहाँले भन्न सक्नुभएको होस् भन्नाको
  लागि येशूले तपाईंलाई यो बाइबल अध्ययनमा डोन्याउनुभएको छ । तपाईक
  ं ो वर्तमान् परिस्थितिमा
  यी शब्दहरूका अर्थ के हुन सक्छन् ?

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  ३. येशूको निम्ति थापिएको पासो ३:१–६


  पृष्टभूमिः येशू तथा उहाँका विरोधीहरूबीचको शबाथसम्बन्धी विवादलाई २ः२३–२८ मा वर्णन गरिएको
  छ । यो दोस्रो हो । शबाथलाई एकदमै विस्तृत प्रकारले पालन गर्नु भनेको भनेको मसीहको आगमन
  तथा एउटा व्यक्तिको निम्ति आवश्यक कुरा हो भन्ने शर्त फरिसीहरूका थिए ।
  १. कसरी कुँजो हात भएको व्यक्तिको दैनिक जीवनलाई त्यसले असर गरेको थियो ? (जस्तै: उसको
  काम, उसको आर्थिक अवस्था, उसको परिवार तथा परमेश्वरसँगको उसको सम्बन्ध आदि ? केवल
  एउटै मात्र हात चलाउन सक्ने व्यक्तिलाई त्यतिबेला कस्तो किसिमको काम उपलब्ध थियो होला ?)
 • यो व्यक्तिको हात सुरुमा ठीकै थियो भन्ने कुरा हामीले पद ५ बाट बुझ्दछौं । जब यो व्यक्तिको
  हात कुँजो भयो तब उसलाई कस्तो परिस्थिति भएर जानुपन्यो होला ? सायद दुर्घटनाको
  कारणले त्यसो भएको थियो होला ?
 • यो पाठबाट यस मान्छेको चरित्रबारे तपाईंले कस्तो प्रभावलाई पाउनुहुन्छ होला ?


  २. त्यस बिहान सभाघरको वातावरण कस्तो थियो ?
 • मूलपाठबाट हामी यो थाहा गर्न सक्छौं उक्त मान्छे सभाघरमा निको हुनको निम्ति आएको
  थिएन । त्यसो भए ऊ किन आयो त ?
 • किन यो मान्छेले येशूसँग मद्दत मागेन ?
 • त्यस विश्राम दिनमा सभाघरमा यो मान्छे तथा फरिसीहरू आउनुको अभिप्रायहरू के थिए
  होलान ? तुलना गर्नुहोस् ।
  ३. फरिसीहरूले येशूलाई गलत हुन् भनी ठानेका कुरा किन उनीहरूले उहाँलाई आरोप लगाउँदै प्रत्यक्ष
  बताइदिएनन् ?
 • कुँजो हात भएको मान्छेको बारेमा फरिसीहरूले के सोचे ?
  ४. त्यस व्यक्ति जहाँ थियो, त्यही नै चङ्गाई नगरी किन येशूले उक्त मान्छेलाई सबै मानिसहरूका अघि
  उभिन लगाउनुभयो ?
 • कुनै पनि मान्छेको अनुरोधमा उक्त मान्छे उठ्ने थियो होला ? तपाईंले के सोच्नुहुन्छ ?
  ५. पद ४ मा येशूले आफ्नो तथा आफ्ना विरोधीहरूका अभिप्रायलाई स्पष्टसँग देखाउनुभयो ।
 • जीवन बचाउने वा मार्ने भन्ने जस्तो कठोर अभिव्यक्तिद्वारा येशूले यहाँ के भन्न खोज्नुभएको
  छ?
 • (फरिसीहरूका बानीहरूले कसरी यो मान्छेलाई मार्न सक्ने थियो ? कसरी येशूले त्यसको
  जीवनलाई बनाउनुभयो ?)
  ६. येशूको रीसलाई सुसमाचारहरूमा विरलै पाइन्छ । यो परिस्थितिमा किन येशू रिसाउनुभयो तथा
  दुखित हुनभ
  ु यो (५) ?
  ७. जसरी उसका हात तन्काऊ भनी बताइयो, तब येशूको बारेमा उसले के विश्वास गरिरहेको थियो ?
 • आज पनि तपाईंबाट येशूले विश्वासको त्यस्तै कदम के अपेक्षा गरिरहनुभएको छ ?
  ८. येशूले बोल्नुभएको तथा गर्नुभएको कुन कुराले फरिसीहरूलाई त्यति धेरै रिस उठायो ताकि
  उनीहरूले उहाँलाई हत्या गर्ने सोचे ?
 • यो घटनामा देखाइएअनुसार परमेश्वरमाथिको फरिसीहरूको विश्वास कसरी गलत थियो ?
  ९. आफ्नै जीवनलाई जोखिममा पारेर भए तापनि यस मान्छेलाई निको पार्नुको महत्व के थियो (४) ?
 • किन येशूले मानिसहरूलाई मद्दत गर्नुभयो र बचाउनुभयो तापनि उहाँ किन मारिनुभयो (४) ?

  खुशीको सन्देश: येशूले सिकाउनुभएको शबाथको सिद्धान्त भनेको फरिसीहरूले सिकाएको
  शिक्षाभन्दा एकदमै फरक थियो । फरिसीहरूका निम्ति त्यसले मानिसहरूले आफैलाई बचाउनको
  निम्ति पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था भन्ने बुझाउँथ्यो । तर येशूको निम्ति त्यसले सुसमाचारको छायालाई
  झल्काउँथ्यो र आफ्ना पापहरूबाट क्षमा पाउन उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले दिनुहुने
  विश्रामलाई बुझाउँथ्यो (हिब्रू ४:९–१०) ।

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  ४. आँधीतुफानको बीचमा ४:३५–४१


  पृष्टभूमिः चेलाहरूमा चार पेशीय मछुवालाहरू थिए । उनीहरूले गालील झीललाई आफ्नै हातहरूभैंm
  राम्ररी चिनेका थिए ।
  १. गालीलको झील भनेको त्यसको आकारमा २०×१२ किलोमिटर थियो । यस्तो झीललाई पार तर्नको
  निम्ति लगभग कति समय लाग्दछ होला ?
 • झण्डै रात पर्न लागेको बेलामा यस्तो झीललाई पार गर्न कसैले अह्राएको सुन्दा तपाईंलाई
  कस्तो लाग्छ ?
 • जब येशूले चेलाहरूलाई साँझतिर त्यसरी उक्त झीललाई तर्नु भनी भन्नुभयो, तब किन
  चेलाहरूले कुनै विरोध जनाएनन् ?
  २. यसरी आँधीबेहरीले डुङ्गा हल्लाइरहेको बेलामा कसरी कुनै व्यक्ति मस्तसँग सुतिरहन सक्छ र ?
  विभिन्न कारणहरू देखाउनुहोस् । (त्यसले परमेश्वर तथा उहाँको आफ्नै मृत्युको सम्बन्धमा के कुरा
  प्रकट गर्छ ?)
  ३. तपाईंको विचारमा चेलाहरूले डुङ्गालाई पानीमा त्यसरी डुब्न नदिई तैरी राख्नको निम्ति कस्ता
  कदमहरू चालेका थिए होलान ?
 • त्यस्तो परिस्थितिमा चेलाहरूले परमेश्वरको सामथ्र्यमा किन विश्वास गर्न सकेनन् होला ?
  ४. तपाईं तथा तपाईंका प्रियजनहरू पानीमा डुब्नै लागेको जस्तो परिस्थितिमा पनि येशूचाहिँ
  निदाइरहनुभएको जस्तो के तपाईंले कहिल्यै महसुस गर्नुभएको छ ? त्यसबारे बताउनुहोस् ।
 • पद ३८ चाहिँ एउटा प्रार्थना हो । यो पदद्वारा हामीले प्रार्थनाको बारेमा के सिक्दछौं ?
  ५. उनीहरूलाई आवश्यक मद्दत उनीहरूले पाए तापनि चेलाहरू किन छक्क परे ?
  जब तपाईंले अन्तिम पटक गम्भीर सङ्कष्टलाई सामना गर्नुभयो, त्यतिबेला तपाईं कसरी
  चेलाहरूजस्तो हुनुभयो/भएन ?

  ६. यसरी जीवनका सङ्कष्टहरूमा हामीले कस्तो किसिमको आशा गर्न सक्छौं ?
  ७. आँधीबेहरीले साँच्चिनै येशूको आज्ञालाई माने भन्ने कुरा विश्वास गर्न तपाईंलाई कतिको सजिलो वा
  कठिन भयो (३९) ? कारण दिनुहोस् ।
 • तपाईंको जीवनको आँधीको बीचमा अहिले नै येशू खडा भएर यसरी भनी रहनुभएको छ: शान्त
  र स्थिर होअ । तपाईंको परिस्थितिमा यी शब्दहरूले कस्तो अर्थ दिन्छ होला ?
  ८. जब पद ४० मा भएको कुरालाई चेलाहरूले सुने, तब उनीहरूले कस्तो महसुस गरे ?
 • यदि चेलाहरूलाई भनेझैं शब्दहरू तपाईंलाई पनि भन्ने हो भने, तपाईंले कसरी प्रतिक्रिया
  देखाउनुहुने थियो होला (४०) ?
  ९. मृत्युको डर तथा येशूले अच्चमका कामहरू गरिसक्नुभएपछिको डरबीचको भिन्नता के रहेको छ ४०–४१) ?
  १०. विश्वासमा कमजोर व्यक्तिहरूलाई येशूले किन मद्दत गर्नुहुन्छ ?
 • यो अनुभवद्वारा चेलाहरूको विश्वास कसरी परिवर्तन भयो ?
 • तपाईंले अहिले अनुभव गरिरहनुभएको सङ्कष्टद्वारा तपाईंको विश्वास कसरी परिवर्तन होस्
  भन्ने तपाईं चाहनुहुन्छ ?
  खुशीको सन्देश: चेलाहरू डुब्नबाट बचाइएका थिए, तर येशू आफैचाहिँ त्यसरी बचाइनुभएन । त्रूmसमा
  चढाइएर मारिनु भनेको डुबेर मर्नु भनेजस्तै नै हो किनकि दुवै अवस्थामा ठीक त्यसरी नै सास
  रोक्किएको हुन्छ । अगुवाले भजन ६९:१–२ र १४–१५ पढ्न सक्नेछन् । येशू त्रूmसको सङ्कष्ट सहेर
  मर्नुभयो भनी वर्णन गरिएको भजनहरूमध्ये यो पनि एउटा हो । आगोको समुद्रमा डुबेर मर्दै गरेको
  अवस्थाबाट बचाउनको निम्ति येशूले यही नै मूल्य चुकाउनु परेको थियो (प्रकाश २०:१४) ।


  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  ५. आशाविहीन अवस्था ५:१–२०


  पृष्टभूमिः यो खण्डमा भएको मान्छे सायद गैरइसाई थियो किनकि ऊ गालील तालको पूर्वतिर बस्ने
  गर्दथ्यो । गैरइसाईहरूले सुँगुरहरू पाल्ने गर्दथे र खान्थे तर यहूदीहरूले त्यो कहिल्यै खाँदैन थिए ।
  मानिसहरूमा दुष्टात्मा प्राय: मूर्तिपूजाको माध्यमद्वारा आउने गर्दथ्यो । बथान भन्नाले रोमी सेनामा
  भएका ६,००० बराबरको सङ्ख्यामा हुने जवानहरूजतिकै हुन् ।


  १. दुष्टात्मा लागेको उक्त व्यक्तिका नातेदारहरू थिए (१९) । उसको त्यस्तो डरलाग्दो दुर्भाग्यबाट
  बचाउनको निम्ति उसका नातेदारहरूले कस्तो प्रयास गरेका थिए ?
 • यस्तो परिस्थितिमा उसका पत्नी, बच्चाहरू तथा अभिभावको अवस्था कस्तो थियो होला (३–५) ?
 • हाम्रो समयमा कस्ता मानिसहरूलाई यस खण्डमा उल्लेख भएजस्तै आशाविहीन अवस्था भनेर
  लिन सकिन्छ ?
  २. पद ३–७ मा कस्ता कुराहरू उक्त मान्छेले आफ्नै इच्छामा गरेको थियो भने, अन्य दुष्टात्माको
  शक्तिले उसलाई जर्बजस्ती गराएको थियो ?
 • येशूबाट यो मान्छेले के चाह्यो (६–७) ? (यो मान्छेको बानीमा कस्तो विपरीत कुरा तपाईंले
  देख्न सक्नुहुन्छ ?)
  ३. यो मान्छेले येशूबारे कुन कुरा उहाँलाई देख्नुभन्दा अघि नै थाहा गरेको थियो र उसले त्यो जानकारी
  कहाँबाट पायो (७) ?
  ४. एउटा मान्छेमा ६००० दुष्टात्मा प्रवेश गर्न सक्ने कारण के हुन सक्छ (९) ?
 • नदेखिएको संसारमा रहेको शक्तिको सरचनाबारे येशू र दुष्टात्माबीचको वार्तालापले के कुरा
  प्रकट गर्दछ (८–१३) ?
 • दुष्टात्माहरूको अनुरोधलाई किन येशूले स्वीकार गर्नुभयो र तिनीहरूले भनेजस्तै अनुमति
  दिनुभयो ?
 • यो बाइबल अध्ययनमा सायद त्यस्ता मानिसहरू छन् होला जो यस्ता दुष्टात्माहरू, भूतहरू वा
  अन्धकारका शक्तिहरूदेखि डराउँछन् ? त्यस्ता व्यक्तिलाई यो खण्डले कस्तो सान्त्वना दिन सक्छ ?
  ५. आफ्नो छिमेकी यसरी निको भएकोमा किन गनेसेरतका मानिसहरू खुशी भएनन् (१४–१७) ?
 • आजको समयमा २००० सुँगुरहरूलाई कति पर्दछ होला ?
 • यदि एउटा व्यक्तिलाई बचाउनको निम्ति येशूले तपाईंको सबै सम्पत्तिहरूलाई नष्ट गरिदिनुभयो
  भने, तपाईंले कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुने थियो होला ?
  ६. यो मान्छेको जीवनमा कतिओटा कुराहरू परिवर्तन भए ?
 • येशूलाई भेट गरिसकेपछि, उसले त्यसरी कयौं वर्षसम्म गुफामा बिताएको समयबारे के सोच्यो
  होला ? (कसरी येशूले उसको जीवनलाई अवनतिबाट उन्नतितिर परिवर्तन गर्नुभयो ?)
  ७. किन येशूले उक्त मान्छेलाई आफूलाई पछ्याओस् भनेर चाहनुभएन (१८–१९) ?
 • उहाँले यहूदीहरूलाई प्राय: त्यसरी आफूले गरेको अच्चमको कामबारे अरूलाई नबताउने आज्ञा
  दिनुभए तापनि किन यस गैरयहूदी व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले त्यो बताउने आज्ञा दिनुभयो ?


  ८. पद १९ मा भएको शब्दहरू येशूले आज हामी सबैसँग बोल्नुहुन्छ । तपाईंको वर्तमान परिस्थितिमा
  तिनीहरूले तपाईंलाई के बुझाउँछन् ? (तपाईंले आफ्ना छिमेकीहरूलाई कुन महान् कुराहरू
  बताएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ ?)
 • यो पाठअनुसार, आशाविहीन अवस्थामा भएको व्यक्तिलाई तपाईंले कसरी व्यवहार गर्नुपर्दछ ?
  ९. येशूले शैतानसँगको प्रतिस्पर्धामा १०–० ले जित्नुभयो । त्यसो भए किन उहाँले कल्वरीको
  प्रतिस्पर्धामा आफ्नो मुद्दालाई हार्नुभयो त ?
  खुशीको सन्देश: अगुवाले यशैया ५२:१४ र ५३:३ लाई पढ्न लगाउन सक्नेछन् । गनेसेरेतको मान्छेको
  जस्तै अवस्था येशू त्रूmसमा रहँदा उहाँलाई भएको थियो । त्यतिबेला दुष्टात्माहरूलाई उहाँलाई सताउने
  अनुमति दिइएको थियो । उहाँले परमेश्वरसमक्ष हाम्रा सबै पापहरूलाई उठाउनुभएको कारण उहाँलाई
  त्यसरी सताइने अनुमति दिइएको थियो ।

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  ६. जब सम्भाव्य अति नराम्रो घटना घट्दछ ५:२१–२४ र ३५–४३


  पृष्टभूमिः सभाघरको शासनकर्तालाई सामान्यतया सहरमा भएको अति नै सम्मानित व्यक्तिबाट छान्ने
  चलन थियो । सुसमाचारमा भएका अन्य सबै सभाघरहरूका शासनकर्ताहरू भनेका याइरसबाहेक येशू
  मात्र हुनुभएको हामी देख्छौं । यस व्यक्तिको एउटै मात्र छोरा थियो (लूका ८:४२) ।
  १. यसरी लामो प्रतिक्षापश्चात् जन्मिएको यो बच्चाले यो सानो परिवारको दैनिक जीवनलाई कसरी
  असर गन्यो होला ? कल्पना गर्नुहोस् ।
  २. जब बच्चा बिमारी हुन्छ, तब अभिभावकहरूबीचको सम्बन्धमा के हुन सक्छ ? विभिन्न
  सम्भावनाहरूबारे सोच्नुहोस् ।
 • जब उनको छोरी बिमारी भइँन्, परमेश्वरसँग याइरसको सम्बन्ध कस्तो भयो ?
  ३. याइरस जुन मानिसहरूसँग हिँडिरहेका थिए, त्यस समूहमा लोकप्रिय नरहेका मान्छेसँग मद्दत
  माग्नको निम्ति किन उनी सहमत भएका थिए ?
 • येशूसँग याइरसले जस्तो प्रकारले मद्दत मागेका थिए, त्यसबाट उनको बारेमा हामीले के सिक्छौं
  (२२–२३) ?


  ४. जब पिताले आफ्नो घरबाट नराम्रो सन्देशलाई सुनेका थिए, तब उनले कस्तो महसुस गरे (३५) ?
 • यदि तपाईंले अब येशूलाई सोधिराख्नु आवश्यक छैन भनी ठान्नुभएको अनुभव छ भने, त्यो
  कहिले भएको थियो होला ?
  ५. सम्भाव्य रूपमा अति नै दु:खलाग्दो घटना घटे तापनि, किन येशूले याइरसलाई नडराऊ भनी
  भन्नुभयो (३६) ?
 • यस संसारमा तपाईं कुन कुरासँग अति नै डराउनुहुन्छ ? (तपाईंले आफ्नो मनमा उत्तर दिन
  सक्नुहुन्छ) ।
 • यदि तपाईंको जीवनमा सम्भाव्य रूपमा अति नै डरलाग्दो घटना घटेको छ र येशूले तपाईंलाई
  नडराऊ भनी भनी रहनुभएको छ भने, तपाईंले कसरी प्रतिउत्तर दिनुहुने थियो होला ?
  ६. येशूले तपाईंलाई आज यसरी भन्नुहुन्छ: नडराऊ र विश्वास मात्र गर । तपाईंको वर्तमान
  परिस्थितिमा यी शब्दहरूले तपाईंलाई कस्तो अर्थ दिन्छन् होला ?
 • उक्त केटी मरिसक्दा पनि याइरसले के कुरा विश्वास गर्न सक्ने थिए ?
 • यदि याइरसले येशूमाथि पटक्कै विश्वास नगरेको भए, उनले के गर्ने थिए होलान ?
  ७. याइरस नभएको समयमा उनको पत्नीले आफ्नो बच्चा मरेको देखेकी थिइन् । जब येशू तथा उनको
  पति घरमा आएको देखिन्, तब तपाईंको विचारमा उनको चिन्तन कस्तो भएको थियो होला ?
 • याइरसको घरमा येशू आउनेहुने क्रममा, दाहसँस्कारको तयारी अघिबाटै भइसकेको थियो । पद
  ३९ मा अभिलिखित शब्दहरूद्वारा उनले त्यहाँ उपस्थिति पाहुनाहरूलाई के भन्न चाहेका थिए ?
  ८. येशूले उक्त मरेकी केटीलाई कसरी जीवित पार्नुभयो (४१–४३) भन्ने विवरणलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस् ।
  कुनचाहिँ विवरण तपाईंको विचारमा रोचक थियो ?
  ९. आफ्नो सेवकाइको निम्ति उक्त केटीलाई जीवित पार्नुभएको अच्चमलाग्दो कार्य एउटा राम्रो
  प्रतिवेदन हुन सक्ने भए तापनि किन येशूले कडाईका साथ त्यो कुरा कसैलाई पनि बताऊ भनी
  भन्नुभयो होला ?
  १०. यसले उक्त केटीमा कस्तो प्रभाव पन्यो होला ? त्यसले उनको भविष्यलाई कसरी असर गन्यो
  होला ?
 • यो अच्चमको कार्यपछि अभिभावकको जीवन कसरी परिवर्तन भयो होला ?
 • पछिल्लो समयमा येशूको मृत्यु तथा बौरिउठाइको हल्लालाई यो परिवारले सुने, तब उनीहरूले
  के विचार गरे होलान ?

  खुशीको सन्देश: जब येशूले नडराऊ र विश्वास गर भनी भन्नुभयो, तब उहाँले त्यो कुरालाई उहाँको
  जिम्मामा छोडिदिनु भनी बुझाउन खोज्नुभएको थियो । त्यसलाई उहाँले जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ । आफ्नो
  पितासँगबाट छुट्टिने एउटै मात्र डर येशूलाई थियो । त्यो कुरामा उहाँ यति डराउनुहुन्थ्यो कि
  गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँको पसिना रगतमा परिणत भएका थिए । यसरी उहाँले परमेश्वरबाट अलग
  हुनु (जुनचाहिँ नरक हो) भनेको एउटा यस्तो कुरो हो जुन सबैभन्दा डरलाग्दो र त्यो कुरासँग हामी
  डराउनुपर्दछ भनी भन्नुभयो । यसरी उहाँमाथि विश्वास राख्नेहरूका जीवनमा उहाँले सबै कुराहरूलाई
  परिणत गर्दै आशिष्मा बद्लिन सक्नुहुन्छ ।


  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  ७. एउटा स्त्री जसले आफ्नो स्त्रीत्वको पहिचानलाई गुमाएकी थिइन् ५:२५–३४


  पृष्टभूमिः मोशाको व्यवस्थाअनुसार रजस्वलाको समयमा स्त्रीलाई धार्मिक दृष्टिकोणले अशुद्ध मान्ने
  चलन थियो । त्यस्तो अवधिबाट गुज्रिरहेकी स्त्री वा तिनले छोएको कुनै पनि कुरालाई छुने अनुमति
  दिइँदैन थियो । अनि त्यसअवधिभरि तिनले मन्दिरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन थिइन् (लेवी १५) ।
  १. यदि उक्त स्त्री तीसदेखि चालीस वर्षको उमेरकी थिइन् भने, तिनी किशोरवस्था छँदादेखि नै तिनी
  बिमार भएकी थिइन् भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदि तिनले विवाह गरेकी भए, यस
  बिमारीले तिनको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ने थियो होला ? यदि तिनी अविवाहित भएको भए के
  हुने थियो होला ?
 • शारीरिक रूपमा यसरी निरन्तर रक्तस्रावको परिणाम कस्तो रह्यो होला ?
 • त्यस्तो प्रकारको बिमारीले एउटा व्यक्तिको स्व:प्रतिष्ठामा कस्तो असर गर्नेछ ?
  २. यसरी किशोरवस्थादेखि नै यस्तो बिमारीको शिकार भएकी स्त्रीले परमेश्वरबारे कस्तो धारणा राखेकी
  थिइन् होला ?
 • यसरी लामो समयदेखि बिमारी भएको हुनाले, परमेश्वरसँगको तिनको सम्बन्धमा सम्भाव्य
  रूपले कस्तो परिवर्तन ल्याएको थियो होला ?
  ३. पद २६ मा यसरी भनिएको छ कि कुनै समय यस स्त्रीसँग सम्पत्ति रहेको थियो । उनले ती
  सम्पत्तिहरू कहाँबाट प्राप्त गरेकी थिइन् र त्यसको सम्भाव्य प्रयोग के हुन्थ्यो होला ? सोच्नुहोस् ।
  ४. ती दिनहरूमा स्त्री रोगका चिकित्सकहरू त्यति निपुण हुँदैनन् थिए । किन यस स्त्रीको लागि निको
  हुनु अति नै महत्वपूर्ण भयो र यसरी आफ्ना सबै सम्पत्तिहरूलाई उनले त्यसरी चिकित्सकहरू त्यति
  राम्रो नभए तापनि तिनीहरूमा खर्च गरिन् ?

 • तिनको जीवनको त्यस चरणमा उनले त्यतिबेलाको सबै चिकित्सकहरू तथा धामीझाँक्रीहरूबारे
  कस्तो महसुस गरिन् होला (२६) ?
 • येशू तथा त्यस्ता चिकित्सकहरूबीच के भिन्नता थियो ?
  ५. यसरी अन्य चिकित्सकहरू तथा धामीझाँक्रीहरूबाट दिक्क भएकी स्त्रीले कसरी येशूको वस्त्रलाई
  समेत छोएमा पनि निको हुने निश्चयता दिलायो (२८) ?
 • येशूले तपाईंको सबैभन्दा नराम्रो समस्यालाई पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा के
  तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ ?
  ६. अन्य मानिसहरूले झैं यस स्त्रीले किन येशूसँग मद्दत मागिनन् ?
 • किन यस स्त्रीले छुवाइलाई निको हुने आधारको रूपमा लिइन् ?
  ७. येशूको वस्त्रलाई कसैले पछाडितिरबाट मन्द प्रकारले छुँदा पनि येशूले कसरी थाहा पाउनुभयो ?
 • किन येशूले तिनीसँग कुनै कुराकानी नै नगरी त्यसलाई घरमा जान दिनुभयो ?
  ८. पद ३० मा भएको येशूको प्रश्नलाई स्त्रीले सुनिन् तब तिनले कस्तो महसुस गरिन् होला ?
 • जब येशूले पछाडि फर्केर तिनलाई हेर्नुभयो, तब उक्त स्त्रीले उहाँको आँखाहरू तथा अनुहारमा
  के देखिन् (३२) ?
  ९. येशूसँग उक्त स्त्रीले एउटै पनि शब्द बोल्ने आँट गरेकी थिइनन्, तरैपनि तिनले सम्पूर्ण कुरा उहाँको
  अघि व्यक्त गर्न पुगिन् । तिनले के भनिन् (३३) ?
 • के तपाईंले येशूसँग त्यसरी आफ्नो जीवनको सबै कुरा भन्नुभएको छ ? यदि छैन भने, किन
  भन्नुभएको छैन ?
  १०. पद ३४ लाई दुईओटा तरिकाले अनुवाद गर्न सकिन्छ: तपाईंको विश्वासले तपाईंलाई चतपाईंको
  विश्वासले तपाईंलाई चङ्गाई गन्यो वा तपाईंको विश्वासले तपार्इंलाई बचायो । किन येशूले यी
  निश्चित कुराहरू त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो ?
 • किन येशूले यस स्त्रीलाई छोरी भन्नुभयो, यद्यपि येशू तथा त्यस स्त्री झण्डै नै उही उमेरका
  थिए ?
  खुशीको सन्देश: त्रूmसिकरण तथा कोर्रा खाएर येशू आफै पनि विधिवत् रूपले अशुद्ध हुनुभयो । उहाँलाई
  छुने प्रत्येक व्यक्ति नै अशुद्ध भए । यो स्त्री तथा तपाईंलाई बचाउनको निम्ति येशूले यही नै मूल्य
  चुकाउनु परेको थियो ।


  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  ८. थालमा टाउको ६:१६–२९


  पृष्टभूमिः हेरोद वास्तवमा राजा थिएनन् तर रोमी सरकारको अनुमतिद्वारा प्यालेष्टाइनभरि शासन गर्ने
  अधिकार पाएका राज्यपाल मात्र थिए । जब यहूदी इतिहासकार योसेफसले हेरोदको विवाहबारे लेख्छन्,
  उनले पनि बाइबलमा उल्लेखभएअनुसारकै यथार्थहरूबारेमा बताउँछन् । हेरोदको एउटा छोरीको
  नाउँलाई उनले पनि सलोमी भनी बताएका छन् । आफू पक्राउ परेको बेलामा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको
  उमेर झण्डै ३० वर्षको भएको थियो ।
  १. किन हेरोदले आफ्नो भाइको पत्नीलाई आफ्नो बनाउन चाहे (१७–१८) ? विभिन्न कारणहरूबारे
  सोच्नुहोस् ।
 • अनि किन तिनले पनि आफ्नो पतिलाई छोडेर आफ्नो जेठाजुसँग विवाह गर्न चाहिन् होला ?
  विभिन्न सम्भाव्य कारणहरूबारे सोच्नुहोस् ।
  २. हेरोदको निजी जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्नु भनेको निश्चय नै खतरापूर्ण हुन्छ भन्ने थाहा पाए
  तापनि किन बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उनको निजी जीवनलाई हस्तक्षेप गर्न चाहे ?
 • यदि तपाईंको निजी जीवनको पापलाई थाहा पाएर कुनै व्यक्तिले तपाईंलाई हप्काउँछ भने,
  तपाईंले कसरी प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ होला ?
 • उनको पतिले भन्दा पनि बढी हेरोदियासले किन यूहन्नालाई त्यति घृणा गरिन् होला (१९–२०) ?
  ३. जेलभित्र बाँधिएर रहेको समयमा तपाईंको विचारमा यूहन्नाले के कुरा सोचिरहेका थिए होलान ? (के
  उनले हेरोदलाई आलोचना गरेकोमा यूहन्ना कहिल्यै दुखित भएका थिए होलान ?)
  ४. यूहन्ना मात्र बन्दी बनाइएका भए तापनि, किन हेरोद उनीसँग डराएका थिए (२०) ?
 • यूहन्ना हेरोदको जेलमा परेको भए तापनि तिनी किन हेरोदसँग डराएनन् ?
 • यूहन्नाको सन्देशमा भएको कुन कुराले हेरोदको रूचीलाई जगायो ?
  ५. हेरोदियासको छोरी किशोरवास्थामा थिइन् । तपाईंको विचारमा यदि बेलासम्म उनले कस्तो
  किसिमको जीवनलाई जिइरहेकी थिइन् होला ?
 • आमा र छोरीबीचको सम्बन्धबारे कथाले कस्तो किसिमको प्रभावलाई दिन्छ (२१–२८) ?
 • उनको उमेरका अधिकाँश केटीहरूले चाहने राम्रो लुगाहरू वा डुङ्गा वा घोडा रूपी उपहारलाई
  तिनले किन चाहिँनन् ?

  ६. किन हेरोदियास तथा तिनको छोरीले यूहन्नालाई मार्ने आदेशमा मात्र सन्तुष्ट नभई तिनको टाउको
  मागे ? अनि किन त्यो थालमा चाहे र झोला वा बाकसमा चाहेनन् ?
 • यो खण्डमा तपाईंले कतिओटा हत्यालाई पाउनुहुन्छ ?
 • यो घटनाले उक्त केटीको भविष्यलाई कस्तो असर गन्यो होला ?
  ७. हेरोदबारे पद २६ले के प्रकट गर्दछ ?
 • हेरोदले गरेका अन्य हिँसात्मक कार्यभन्दा यूहन्नाको हत्याले किन त्यति ठूलो प्रभाव पान्यो होला
  (१६) ?
  ८. तपाईंको विचारमा, यूहन्नाले उनको अन्तिम समयमा कस्तो महसुस गरे होलान ?
 • मसीहको अग्रदूतले किन त्यसरी दुभाग्र्यपूर्ण प्रकारले मर्नु पन्यो ?
  ९. आफ्नो गुरुको त्यसरी अन्त्य भएको देख्दा यूहन्नाका चेलाहरूले के सोचे होलान (२९) ?
 • के तपाईंलाई यूहन्नाको जीवन अति नै छिट्टै समाप्त भएको जस्तो लाग्छ ? कारण दिनुहोस् ।
 • यूहन्नाको जीवनलाई हेरोद तथा हेरोदियाससँग तुलना गर्नुहोस् ।
 • यूहन्ना तथा येशूको जीवन र मरणबारे कस्ता कुराहरू मिल्दोजुल्दो/फरक छन् ?
  १०. आजको समय तथा तपाईंको व्यक्तिगत जीवनको लागि यो पाठबाट तपाईंले सिक्न सक्ने प्रमुख
  कुरा के होला ?

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  ९. २५००० रोटीहरू तथा १०००० माछाहरू


  पृष्टभूमिः यो अच्चमको काम कहाँ भएको थियो भन्ने कुरालाई अगुवाले नक्सामा देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
  तालको नजीक रहेको बेत्सेदालाई देखाउनुपर्दछ (४५) । यो स्थानबाट गालीलको प्रमुख सहरसम्म
  पुग्नको निम्ति कति किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुरा पनि अगुवाले देखाउनुपर्ने हुन्छ । येशू
  तथा उहाँका चेलाहरू यहाँ आइपुग्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको विश्राम लिनको निम्ति थियो भन्ने कुरा
  पनि स्मरण रहोस् (३१–३२) ।
  १. यदि कुनै व्यक्ति अति नै व्यस्त हुन्छ र उसले खाने समय समेत पाउँदैन भने, त्यसले उक्त
  व्यक्तिलाई सामान्यतया कसरी असर गर्दछ (३) ?
 • जब भीडहरूले उनीहरूलाई अघिबाटै किनारामा प्रतिक्षा गरिरहेको चेलाहरूले भेट्टयाए, तब
  उनीहरूले कस्तो महसुस गरे होलान (३२–३३) ?
 • जब विश्रामको समयमा पनि मानिसहरूलाई देख्दा किन येशूले दिक्क मान्नु भएन (३४) ?

  २. जब येशूले आफ्नो शिक्षालाई पूरा गरिसक्नुभएको थियो, त्यतिबेला झण्डै नै बेलुकी भइसकेको थियो ।
  त्यसरी समय बितेकोमा चेलाहरूले कस्तो महसुस गरे होलान ?
 • त्यस ठाउँदेखि गालीलको प्रमुख सहरसम्म पैदल यात्रा गर्नको निम्ति कति समय लाग्ने थियो
  होला ? स्मरणरहोस् कि त्यहाँ बृद्ध मानिसहरू लगायत बच्चाहरू पनि थिए ।
  ३. एउटा व्यक्तिको भोजनको निम्ति पाँचओटा रोटी र दुईओटा माछा लाग्ने थियो । त्यति भोजनको
  निम्ति हाम्रो समयमा कति पैसा लाग्नेछ होला ?
 • २५००० रोटीहरू तथा १०००० माछाहरू (३६) को निम्ति चेलाहरूले कतिओटा गाउँहरूमा
  जानु आवश्यक पर्दथ्यो होला ?
  ४. यदि आजको समयमा ५,००० मानिसहरूलाई त्यसरी भोजन खुवाउने हो भने कति पैसा पर्ने थियो
  होला ?
 • त्यतिबेलाको समयमा २०० दिनारी भनेको एउटा मान्छेको २/३ भाग वार्षिक आय हुने गर्दथ्यो ।
  किन चेलाहरूले त्यो रकमलाई उल्लेख गरे (३७) ?
  ५. किन येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी भन्नुभयो: तिमीहरू आफैले नै उनीहरूलाई खानाको निम्ति
  केही देओ (३७) ?
 • येशूको अनुरोधप्रति चेलाहरूले कस्तो उत्तर दिनुपर्दथ्यो ?
  ६. येशूको आज्ञाअनुसार कदम चाल्नको निम्ति चेलाहरूले कहाँबाट सहास पाए (३९) ?
 • जब मानिसहरू उक्त चउरमा बसिरहेका थिए, तब उनीहरूलाई खुवाइने थियो होला भनी के
  तिनीहरूले विश्वास गरेका थिए ? यदि उनीहरूले विश्वास गरेका भए, उनीहरूका भोजन
  कहाँबाट आउने थियो होला भनी उनीहरूले ठाने होलान (४०) ?
  ७. ढुङ्गाहरूलाई रोटीहरू बनिऊन भनी भन्नुको सट्टामा किन येशूले उपलब्ध रोटीहरूलाई ५००० ओटा
  बनाउनुभयो (४१–४२) ?
 • येशूले गर्नुभएको अच्चमको कार्य तथा जादूगरनीको अच्चमको कामबीच के भिन्नता रहेको छ ?
  ८. यस संसारको भोकाहरूलाई आजको हाम्रो समयको इसाईहरूले किन खुवाउन चाहँदैनन् होला ?
  विभिन्न कारणहरूबारे सोच्नुहोस् । (हाम्रो समयको इसाईहरू कुन कुरामा व्यस्त रहन्छन् ?)
 • तपाईंले आज जस्ता भोकाहरूलाई खुवाएको येशूले चाहनुहुन्छ, ती कहाँ छन् ?


  ९. तपाईंले दिनुभएको सानो भेटीलाई पनि येशूले ५,००० गुणा बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने के तपाईंले
  विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ?
 • विश्वास र यथार्थमा के भिन्नता रहेको छ ?
  खुशीको सन्देश: यो अच्चमको काम प्रदर्शन गरिसकेपछि येशूले भन्नुभयो: म स्वर्गबाट तल आएको
  जीवित रोटी हुँ । यदि कसैले यो रोटी खायो भने, ऊ सधैँको लागि बाँच्नेछ । यो रोटी भनेको मेरो
  शरीर हो र यसलाई म संसारको निम्ति दिन्छु (यूहन्ना ६:५१) । त्रूmसमा आफै मरेर येशू हाम्रो
  प्रभुभोजको रोटी हुनुभयो र हाम्रो निम्ति अनन्तको रोटी बन्नुभयो ।

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  १०. एप्फाथा— खोलियोस् ७:३१–३७


  पृष्टभूमिः यो खण्डमा भएको मान्छे बाल्यवस्थादेखि नै बहिरो तथा बोल्न नसक्ने थियो किनकि उसले
  सानो बेलादेखि नै बोल्न सिकेको थिएन । परिणामस्वरूप उसले अरू मानिसहरूसँग कुराकानी गर्न
  सक्दैन थियो । (त्यतिबेला अहिलेको जस्तो साङ्केतिक भाषाको विकास भइसकेको थिएन) । मसीहले
  बहिरो र गूँगो मानिसहरूलाई सुन्ने र बोल्ने (३७) बनाउनुहुनेछ भन्ने अगमवाणीलाई यशैयाले ७००
  वर्षअघि नै अगमवाणी गरेका थिए (यशैया ३५:५) ।
  १. दिनहुँ तपाईंले सुन्ने आवाजहरू तथा बोलीचालीहरूबारे एकैछिन् सोच्नुहोस् । यदि तपाईंले कुनै पनि
  कुरा सुन्न सक्नुहुन्न थियो भने, तपाईंको निम्ति सबैभन्दा कठिन कुरो के हुने थियो होला ?
  सोच्नुहोस् ।
  २.यो मान्छेको बाल्यवस्था कस्तो थियो होला ? कल्पना गर्नुहोस् । उसलाई सिकाउनको निम्ति,
  खतराबाट जोगाउनको निम्ति तथा अन्य कुराहरू गराउनको निम्ति, उसका अभिभावकहरूले कस्तो
  माध्यमलाई अप्नाएका थिए होलान ? उसका साथीहरूसँग उसको सम्बन्ध कस्तो थियो होला ?
  तपाईंको विचारमा उसले आफैलाई (स्व:तस्विर) कस्तो ठान्दथ्यो होला ?
  ३. यसरी बहिरो व्यक्ति आफ्ना साथीहरूसँग बयस्क उमेरसम्म हुर्किंदा उसको दैनिक जीवन तुलनात्मक
  हिसाबले कस्तो हुन्थ्यो होला ?
 • सायद यो व्यक्ति पनि केही पटक सभाघर तथा मन्दिरमा गएको हुनुपर्दछ । नदेखिने
  परमेश्वरबारे उसले तपाईंको विचारमा कतिको बुझेको थियो होला ?
  ४. यस मान्छेलाई येशूसमक्ष ल्याउने मानिसहरूका आशय के थिए ? विभिन्न सम्भावनाहरूबारे
  सोच्नुहोस् (३२) ।

 • यदि तपाईंले बहिरो मान्छेलाई येशूसमक्ष ल्याउनमा मद्दत गर्नुभएको छ भने, उसलाई किन र
  कहाँ लैजाँदै हुनुहुन्थ्यो भनी उसलाई कसरी तपाईंले बताउनुहुने थियो होला ? वर्णन गर्नुहोस् ।
 • भीडमा जानको निम्ति यस मान्छेको निम्ति किन अति नै कठिन भएको थियो ?
  ५. उसका साथीहरूले चाहेअनुसार त्यस मान्छेलाई किन येशूले निको पार्नुभएन (३२,३४) ?
 • किन उक्त मान्छेले कुनै आपत्ति जनाएन, बरु त्यसको सट्टामा अपरिचित रब्बीसँग नै ऊ गयो ३३) ?
  ६. येशूले प्रयोग गर्नुभएको आफ्नै किसिमको चार साङ्केतिक भाषा (पद ३३–३४) लाई उक्त व्यक्तिले
  कतिको हदसम्म बुझेको थियो होला ? सोच्नुहोस् । (उसलाई चङ्गाई गर्नुभन्दा पहिले स्वर्गतिर हेरेर
  येशूले यस मान्छेलाई के बताउन चाहनुभएको थियो ? उसले लामो सास किन तान्यो ?)
  ७. किन मर्कूसले येशूको चङ्गाईको शब्दलाई आफ्नो सुसमाचारमा सुरुआती भाषा अर्थात् अरामी
  भाषामा नै अभिलेखमा राखे (३४) ?
 • यस मान्छेलाई येशूले भन्नुभएको जस्तै नै शब्दलाई आज उहाँले तपाईंको अघि उभिएर
  तपाईंलाई पनि भनिरहनुभएको छ । एप्फाथा ! खोलियोस् ! यस शब्दद्वारा उहाँले के बुझाउन
 • खोज्नुभएको छ ? अन्य मानिसहरूसँग तपाईंले गर्ने संचारबारे सोच्नुहोस् । (तपाईंले मौन
  प्रकारले आफ्नो हृदयमा उत्तर दिन सक्नुहुन्छ) ।
  ८. सामान्यतया एउटा बच्चालाई कुनै भाषाको महत्वपूर्ण शब्द सिक्नको निम्ति तीन वर्षको समय
  लाग्छ । यो मान्छेले आँखाको निमेषमा नै यी सबै जानकारीहरूलाई कसरी पाउन सम्भव भयो होला ?
  ९. येशूको प्रत्येक अच्चमको कामले स्वर्गबारे कुनै न कुनै कुरा बताएको छ । यो घटनाबाट हामीले के
  सिक्न सक्छौं ?
  १०.येशूले यस अच्चमको कामबारे कसैलाई नबताउनु भनेर भने तापनि किन मानिसहरूले यसबारे
  बताइरहे (३६) ?
 • के आजको हाम्रो समयमा इसाई मण्डलीले जसरी अच्चमको कामहरूबारे विभिन्न संचारका
  माध्यमहरूद्वारा विज्ञापन दिन्छन्, सो कुरा फाइदाजनक छ ? आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोस् ।
 • मानिसहरूले येशूको कुनचाहिँ कुरालाई बताएको उहाँले चाहनुहुन्छ होला ?
  खुशीको सन्देश: येशू त्रूmसमा चढ्नु हुँदा पिता र उहाँबीचको गहन संचार तोडिएको थियो । परमेश्वर र
  पापी मानिसहरूबीचको संचारलाई स्थापित गर्न येशूले यही नै मूल्य चुकाउनु परेको थियो ।


  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  ११. आफ्नै इच्छा नभएको अन्धो मान्छे ८:२२–२६


  पृष्टभूमिः यो मान्छेले पहिले देख्दथ्यो भन्ने कुरालाई हामी सुसमाचारबाट पाउँदछौं किनकि येशूले
  जन्मँदादेखिकै अन्धो एउटै मात्र व्यक्तिलाई चङ्गाई गर्नुभएको थियो (यूहन्ना ९:३२) । येशूले कुनै
  व्यक्तिलाई विभिन्न चरणमा चङ्गाई गर्नुभएको एउटै मात्र व्यक्तिको बारेमा यस खण्डले बताउँदछ । यो
  घटनाको ठीक अघि येशूले आफ्ना चेलाहरूसँग आत्मिक अन्धोपनाको बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो १८) । अनि यो अच्चमको काम गरिएको स्थान; बेथसेदाको आत्मिक अविश्वासबारे एक पटक येशूले
  उजुरी गर्नुभएको थियो (मत्ती ११:२१) ।
  १. किन अन्धो व्यक्तिले येशूबाट कुनै कुरा मागेन ?
 • यतिबेलासम्म यो मान्छेको जीवन कस्तो थियो होला, कल्पना गर्नुहोस् ।
 • कुन कुराले यो मान्छेलाई यति असक्रिय बनाएको थियो ? विभिन्न कारणहरू दिनुहोस् ।
  २. यस अन्धो व्यक्तिका साथीहरूले येशूद्वारा उनीहरूका साथीलाई के गरेको चाहे (२२) ?
 • यी साथीहरूका अनुरोधप्रति येशूले कसरी उत्तर दिनुभयो ?
 • तपाईं अन्धो मान्छेजस्तो हुनुहुन्छ कि येशूकहाँ त्यस मान्छेलाई ल्याउने उनका साथीहरूजस्तो ?
  ३. किन येशूले उक्त मान्छेलाई बेथसेदामा चङ्गाई गर्न चाहनुभएन तर उक्त गाउँभन्दा बाहिर चङ्गाई
  गर्न चाहनुभयो ?
 • कल्पना गर्नुहोस् कि अपरिचित व्यक्ति जसलाई तपाईंले देखिरहनुभएको छैन र उसले तपाईंको
  हात समात्दछ । तपाईंले कसरी प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ ?
 • (येशूले जसरी उक्त अन्धो मान्छेको हात समातेर गाउँबाट बाहिर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो,
  त्यसबेला उक्त मान्छले कुनै आपत्ति जनाएका थिएनन् । उनको त्यस्तो स्वभावले त्यस मान्छेको
  बारेमा के कुरा प्रकट गर्दछ ?)
  ४. यो अन्धो मान्छेको लागि येशूले कुन चारओटा कुराहरू गर्नुभयो ?
 • यो मान्छेलाई चङ्गाई गर्न किन येशूले त्यतिधेरै कार्य गर्नुभयो ? (यसरी विस्तारै चङ्गाई गर्ने
  क्रममा त्यस व्यक्तिले येशूसँग कुराकानी गर्न पाएको थियो । यो सबै प्रक्रियाले उसलाई कुन
  कुरा बुझ्नमा सहायता पुग्यो ?)
  ५. भीडबाट अलग हुनको निम्ति येशूले यस मान्छेलाई गाउँबाट बाहिर निकाल्नुभयो । के त्यतिबेला
  उसको अघि अझै पनि मानिसहरू थिए वा तिनीहरूलाई उसले देख्यो भनी ठानेको कुरा उसको
  भ्रम मात्र थियो (२४) ?

 • येशूले आफ्ना दुवै हातहरूलाई उक्त मान्छेको शिरमाथि राखेर उनले केही देखेँ कि भनेर
  सोध्नुभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? कल्पना गर्नुहोस् । यो प्रश्नको सही जवाफ के हुने थियो
  होला ?
 • चङ्गाईको दोस्रो चरणमा किन येशूले यो प्रश्नलाई दोहोन्याउनुभएन (२५) ?
  ६. त्यस मान्छेको साथीहरूले सायद उसलाई गाउँमा पर्खिरहेका थिए होलान । उसले चङ्गाई
  पाइसकेपछि फर्केर त्यही गाउँमा ऊ गएको किन येशूले चाहनुभएन ? (यदि ऊ त्यस गाउँमा
  फर्केर गएको भए, के हुने थियो होला ?)
 • उसको आँखाहरूको साथसाथ, यो मान्छेको जीवनमा अन्य कुन कुराहरूमा पनि उसले चङ्गाई
  पाएको थियो ?
 • यो मान्छेको लागि येशूको अन्तिम लक्ष्य के रहेको थियो ?
  ७. हाम्रो हृदयको आँखाहरूले येशूलाई देख्न सकेको छ कि छैन भनी यो खण्डले हामीलाई पनि सोध्दछ
  (१८) ? येशू यहाँ उभिनुभएको छ र तपाईंलाई यसरी सोध्दै हुनुहुन्छ: के तिमीले कुनै कुरा
  देखिरहेका छौं ?
 • तपाईंलाई उहाँलाई देख्न सक्नुभएको होस् भनी येशूले कसरी तपाईंको हृदयका आँखाहरूलाई
  खोल्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ ?
  ८. स्वर्गबारे यो अच्चमको कामले हामीलाई के सिकाउँदछ ?
  खुशीको सन्देश: अन्धोको आँखा खोलिदिनु भनेको प्रभु स्वयम् नै आइपुग्नुभयो र मानिसहरूले उहाँलाई
  प्रत्यक्षसँग अनुहारमा हेर्न सक्नेछन् भन्ने एउटा चिन्ह थियो (यशैया ३५:४–५) । तरैपनि, धेरै
  मानिसहरूले उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा देख्न सकेनन् र उहाँ तिनीहरूका आँखाबाट लुक्नुभएको थियो
  येशू जस्तो हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै नै प्रकारले उहाँका चेलाहरूले समेत उहाँलाई देख्न सकेनन् (१८) ।
  येशूजस्तो हुनुहुन्छ त्यसरी नै मानिसहरूले उहाँलाई नदेखेसम्म येशूले हरेस खानुहुन्न भन्ने कुरा यो
  घटनाले देखाउँछ (१ यूहन्ना ३:२) ।

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  १२. जीवनलाई बचाउनु तथा त्यसलाई गुमाउनु ८:३४–३८


  पृष्टभूमिः येशूले पहिलो पटक यहाँ त्रूmस भन्ने शब्दलाई समावेश गर्नुहुन्छ । उहाँको वचनले उहाँका
  अनुयायीहरूलाई निश्चय नै झस्काएको थियो होला किनकि त्रूmसिकरण भनेको त्यतिबेलाको समयमा
  कल्पना गर्न नसकिने अति नै दयनीय तथा लाजमर्दो कुरो हुन्थ्यो । यसको एउटा बदनामी पूर्ण पक्ष
  भनेको त्यो हुन्थ्यो कि दोषी व्यक्तिले त्यसलाई त्रूmसिकरणको स्थानसम्म बोकेर लैजाउनुपर्ने हुन्थ्यो र


  बाटोभरि मानिसहरूका गिल्ला तथा खिसी गर्ने कुरालाई उसले सहनुपर्ने हुन्थ्यो । (जीवन तथा प्राण
  भन्ने उही ग्रीक शब्दबाट आएका छन् भन्ने कुरालाई टिपोट गर्नुहोला) ।
  १. पद ३४–३८
 • हाम्रो समयमा कस्तो किसिमको जीवनलाई जिउन योग्यको छ भनी मान्यता दिइन्छ ? (अर्को
  शब्दमा भन्नुपर्दा, हाम्रा समकालिनहरूका शब्दावालीमा जीवन बचाउनु र त्यसलाई गुमाउनु
  भन्नाले के बुझिन्छ ?)
 • येशूले यी शब्दहरू कसलाई सम्बोधन गर्नुभयो ?
 • यी शब्दहरू सुन्नुभन्दा पहिले, येशूलाई पछ्याउने सम्बन्धमा मानिसहरूले कस्तो कुरा सोचेका
  थिए ? त्यसपछि के सोचे होलान ?
 • तपाईंको विचारमा, यी शर्तहरूमा येशूलाई पछ्याउन कस्ता मानिसहरू इच्छुक हुन्छन् होला ?
 • यदि येशूले थुप्रै अनुयायीहरू बनाउन चाहनुभएको भए, किन उहाँले यस प्रकारले बोल्नुभयो
  होला ?
  २. पद ३४— आफैलाई इन्कार गर्नु
 • चेलाहरूका जीवनमा आफैलाई इन्कार गर्नु भन्नाले के बुझाउँथ्यो ?
 • तपाईंको आजको परिस्थितिमा, येशूलाई पछ्याउनको निम्ति आफैलाई इन्कार गर्नु भन्नाले के
  बुझ्नुहुन्छ ? (बौद्धधर्मालम्बीको प्रसङ्गमा मात्र यो सोध्नुहोला: आफैलाई इन्कार गर्नु भन्ने
  सन्दर्भमा बौद्धधर्म तथा इसाईत्वबीच के भिन्नता रहेको छ ?)
  ३. पद ३४— आफ्नो त्रूmसलाई उठाउनु
 • तपाईंको विचारमा येशूले त्रूmसको बारेमा बताउनुहुँदा के त्यसले कुनै पनि किसिमको
  सङ्कष्टलाई बुझाएको थियो वा केवल इसाई विश्वासको परिणामस्वरूप निक्लिने सतावटको
  बारेमा मात्र ?
 • त्रूmसबिना तपाईंको जीवन कस्तो हुने थियो होला ?
 • यदि सतावटमा परेको व्यक्तिले शैतानबाट, अन्य मानिसहरूबाट वा अन्धो भाग्यबाट नभई
  येशूबाट आफ्नो त्रूmसलाई लिएको छ भने, त्यसले कस्तो भिन्नता पार्दछ होला ?
  ४. पद ३५— जीवनलाई बचाउनु तथा गुमाउनु
 • मानिसहरूले आफ्ना त्रूmसबाट आफैलाई बञ्चित गराउन प्रयास गर्ने विभिन्न मार्गहरू के के
  होलान ?
 • खुशीलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य बनाउने एउटा व्यक्ति किन खुशी हुनमा असक्षम हुन्छ ?
 • येशूको एउटा चेलाले आफ्नो त्रूmसलाई बोकेर हिँड्ने सामथ्र्य कहाँ पाउँदछ होला ?

  ५. पद ३६–३७ आफ्नो प्राणलाई गुमाएर जीवन प्राप्त गर्नु
 • कस्तो किसिमको कुराको लागि एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई गुमाउन चाहन्छ ?
 • मानिसहरूका आत्मालाई नष्ट हुनबाट बचाउनको निम्ति येशूले बदलामा के दिनुभयो ?
  ६. पद ३८ येशू तथा उहाँको वचनसँग शर्माउनु
 • तपाईंको अइसाई साथीहरूले सुनिरहेका बेलामा बाइबलको कुन सत्यताहरूलाई सुनाउन
  तपाईंलाई अति नै कठिन भएको थियो ?
 • यस व्यभिचारी तथा पापी पुस्ताहरूमा परमेश्वरको वचनको निम्ति सङ्घर्ष गर्न सहास नगर्ने
  इसाईसँग किन येशू आफै पनि शर्माउनुहुनेछ होला ?
 • येशू शर्माउनु हुने व्यक्तिलाई के हुन्छ ?
  ७. खुशीको सन्देशको प्रश्नहरू:
 • आफू हिँड्नुभन्दा अघि येशूस्वयम् नै आफ्नो त्रूmसलाई बोकेर हिँड्नुभएको त्रूmसलाई बोकेर हिँड्ने
  इसाई भन्नाले के बुझिन्छ ?
 • यस घटनाको लगत्तैपछि येशूले आफ्नो जीवन/प्राणलाई गुमाउनु परेको थियो । किन ?

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  १३. मनतातो विश्वासी ९:१४–२९


  पृष्टभूमिः दुष्टात्मा लागेको व्यक्तिलाई प्रायः त्यस्ता आत्माले सताइएको व्यक्ति भनेर भनिन्छ । यो कुनै
  किसिमको मानसिक रोग वा छारे रोगभन्दा फरक कुरो हो । येशूमा विश्वास राखेर बप्तिस्मा लिने
  व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि यस्तो आत्माहरूले सताउन सक्दैन किनकि उसको हृदयमा पवित्र आत्मा
  अघिबाटै रहिरहनुभएको हुन्छ । लूकाका अनुसार, यो खण्डमा भएको उक्त ठीटो भनेको उसका
  अभिभावकहरूको एक मात्र सन्तान थिए (लूका ९:३८) ।
  १. आफ्नो छोरालाई यसरी दुष्टात्माले सताइएको हुनाले उसको पिताको दैनिक जीवन कस्तो भएको
  थियो होला (१७–१८, २०–२२) ? कल्पना गर्नुहोस् । (अभिभावक, छिमेकीहरू, परमेश्वरसँग उसको
  सम्बन्ध कस्तो थियो होला ? कल्पना गर्नुहोस् । भविष्यबारेको चिन्तन; ठीटोलाई उपचार गर्ने प्रयत्न
  गर्नु इत्यादि)
 • आफ्ना साथीहरूका तुलनामा यस ठीटोको जीवन कस्तो थियो होला ? तुलना गर्नुहोस् ।
  २. पद १४–१८ मा वर्णन गरिएअनुसार, त्यस्तो परिस्थितिमा उक्त ठीटोको पिताको निम्ति सबैभन्दा
  कठिन कुरा के भएको थियो होला ?

  ३. अविश्वासी पुस्ता भनेर येशूले बताउने क्रममा उहाँले कसलाई सङ्केत गर्नुभएको थियो र किन
  तिनीहरूसँग कारोबार गर्न उहाँलाई अति नै कठिन भएको थियो (१९) ?
 • किन येशूलाई विश्वास नगर्नेहरूसँग रहन अति नै कठिन भयो र विशेष गरी त्यो परिस्थितिमा ?
  ४. मद्दतको निम्ति भावुक हुने क्रममा किन पिताले आफैलाई समावेश गरे ? जस्तै: हामीमाथि दया
  देखाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस् ?
  ५.

  पद २३ मा येशूले पिताबाट विश्वासमा स्थिर हुने कुरा माग गरिएको जस्तै देखिन्छ । किन उहाँले
  त्यो माग गर्नुभयो ?
 • तपाईं आफू अघिबाटै बेचैनी भएको बेलामा यदि कसैले सिद्ध विश्वासको माग गन्यो भने,
  तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ होला ?

  ६. पद २४ मा भएको शब्दहरूलाई क्रन्दनको साथ निकाल्ने क्रममा, यस पिताको विश्वास/शंका के
  कस्ता थिए ?
 • तपाईंको आफ्नो अति नै प्रियजनको समस्याको निम्ति ख्रीष्टबाट मद्दत माग्ने क्रममा, तपाईंका
  विश्वास/शंका के कस्ता थिए ?
  ७.

  मद्दतको निम्ति पिताको यस किसिमको अनुरोधले, उनीसँग अघिबाटै बचाइने विश्वास भइसकेको
  वा नभएको के प्रमाणित गर्दथ्यो ? कारणहरू दिनुहोस् ।
 • तपाईंको विचारमा पिता येशूमा कहिले विश्वासी भएका थिए होलान ? विभिन्न
  सम्भाव्यताहरूलाई छलफल गर्नुहोस् ।
  ८. पिता तथा पुत्र दुवैको स्थिर विश्वास नभएको भए तापनि, किन येशूले यस परिवारलाई मद्दत
  गर्नुभयो ?
 • कसको विश्वासले यो अच्चमको कामलाई देख्न सकियो ?
 • तपाईंको प्रियजनहरू सताइएको अवस्थामा येशूद्वारा मद्दत प्राप्त गर्नको निम्ति, तपाईंलाई
  कतिको विश्वासको आवश्यकता पर्दछ होला ?
  ९.

  जब आफ्नो छोरा अचेतन भएर भूईंमा लोट्यो, तब ऊ मरिसकेको थियो होला भनी पिताले
  सोचेको हुन सक्छ (२६) । येशूले मद्दत गर्नुभन्दा अघि किन उसले त्यस्तो अत्याधिक कठोर
  पीडालाई सहनुपन्यो होला ? (यदि येशूले तुरुन्तै मद्दत गर्नुभएको भए, उक्त पिताले के कुरालाई
  बुझ्न असफल हुने थिए होला ?)


 • येशूले कुनै कुरालाई हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पहिले किन कठोर परिस्थिति भएर जाने अनुमति
  दिनुहुन्छ होला ? (यदि उहाँले तपाईंलाई तुरुन्तै मद्दत गर्नुभएको भए, तपाईंले कुन कुरा सिक्न
  असफल हुनुहुने थियो होला ?
  १०. येशूले उसलाई हात समातेर उठाउनुभयो र आफ्नो खुट्टामा खडा गराउनुभयो । यो वाक्यमा
  तपाईंले त्यस व्यक्तिको नाउँ राख्नुहोस् जसबारे तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ । जब तपाईंले त्यसो
  गर्नुहुन्छ, तब पद २७ ले तपाईंलाई के भनेको जस्तो लाग्छ होला ?
  खुशीको सन्देश: दुष्ट मानिसहरू तथा दुष्टात्माहरूले येशूलाई सताए तापनि, उहाँले आफ्नो स्वर्गीय
  पिताको शक्ति र सामथ्र्य तथा प्रेमप्रति स्थिर प्रकारले विश्वास गर्नुभयो । हाम्रा शंकाको बावजुत पनि
  उहाँको सिद्ध विश्वासको कारण हामीले पनि हाम्रो आफ्नै तथा हाम्रा प्रियजनहरूका निम्ति परमेश्वरबाट
  मद्दतको अपेक्षा गर्न सक्छौं ।

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  १४. छल गर्नेको दुर्ददशा ९:४२–५०


  पृष्टभूमिः पद ४२ मा भएको ग्रीक शब्द स्क्यान्डेलाज्जोले “चोट पार्नु,” “परीक्षामा पार्नु,” “कसैलाई
  पतनको कारण बनाउनु,” “पाप गर्ने तुल्याउनु” भन्ने बुझाउँछ । यो खण्डमा भएको शब्दहरू आजको
  हाम्रो प्रसङ्गमा पनि उत्तिकै मान्यजन रहेको छ । बाल यौनशोषण तथा बाल अश्लिल तस्विरहरूको
  उत्पादकहरूबारेको समाचारलाई हामीले प्राय: सुन्ने गर्दछौं । अनि आजको हाम्रो समयमा त्यस्ता
  कुराहरूले असङ्ख्यीय बच्चाहरूका जीवनलाई नष्ट गरिरहेको छ । येशूले यहाँ यस्तो अत्याचारी
  मुद्दाहरूका बारेमा चर्चा गरिरहनुभएको छैन, तर तपाईं हामी जस्ता सामान्य मानिसहरूमा समेत असर
  गर्ने गोप्य परीक्षाहरूका बारेमा बताइरहनुभएको छ ।
  १. येशूले ४२ पदमा बोल्नुभएको कुराको दण्डलाई माग गर्ने कुनै पनि कानुन आज संसारसँग छैन ।
  सामान्य प्रकारले दिइने दण्डभन्दा येशूले माग गर्नुभएको दण्ड कुनचाहिँ अर्थमा त्यति कठोर रहेको
  छ ? (एउटा बच्चालाई बहकाउने व्यक्ति किन उचित दाहसंस्कारको समेत योग्य हुँदैन भनी येशूले
  भन्नुहुन्छ ? )
  २. कसरी हातले कसैलाई पाप गर्नेतर्फ लान सक्दछ भन्ने केही उदाहरणहरूलाई समावेश गर्नुहोस् ४३) ।
 • कसरी खुट्टाहरूले पाप गर्नेतर्फ धकेल्न सक्दछ (४५) ? आँखाहरूका बारेमा के भन्ने (४७) ?
 • जब तपाईंले परीक्षालाई एक्कासी सामना गर्नुहुन्छ, के त्यसलाई तत्कालै पहिचान गर्नुहुन्छ होला ?


  ३. तपाईं के कुरासँग बढी डराउनुहुन्छ मरिसकेपछि नरकमा पुग्ने कुराप्रति वा आफ्ना हातहरू,
  खुट्टाहरू वा आँखाहरू गुमाउने कुराप्रति ?
 • तपार्इंको सन्तानहरू/प्रियजनहरूका जीवनमा तपाईं यी मध्ये कुन कुराप्रति बढी डराउनुहुन्छ ?
  ४. यहाँ येशूले गर्नुभएझैं यदि कसैले उभिएर हाम्रो मण्डलीमा प्रचार गर्दछ भने, सुन्ने मानिसहरूले के
  भन्ने छन् होला ?
  ५. यस्तो भयानक सल्लाह दिनुभएर येशूले के बताउन चाहनुभएको थियो (४३–४५) ?
 • यदि कुनै भ्रष्ट व्यक्तिद्वारा तपाईंको प्रियजनलाई हातपात गरेको तपाईंले चाल पाउनुभयो भने,
  तपाईंको विचारमा येशूले तपाईंलाई कस्तो सल्लाह दिनुहुने थियो होला ?
  ६. ऊ/उनी त्यसमाथि विजय हुने चेष्टा गरे तापनि, नसकिरहेको एउटा यौनजन्य पापमा सङ्घर्ष
  गरिरहेका व्यक्तिलाई तपाईंले के सल्लाह दिनुहुनेछ होला ?
  ७. यदि इसाई मण्डलीले परीक्षाहरूबारे, डरलाग्दो पापहरू तथा नरकको बारेमा येशूले झैं प्रचार गर्न
  छोडेमा के हुन्छ होला ? (परमेश्वरसम्बन्धी हाम्रा धारणा कसरी परिवर्तन हुन्छन् ? मानिसहरूका
  बानीहरू कसरी परिवर्तन हुन्छन् होला ? येशूको त्रूmससँगको उनीहरूका सम्बन्धमा त्यसले के
  असर गर्छ होला ?
  ८. वर्तमान समयका अश्लील सिनेमाहरू/तस्विरहरू बनाउने निर्माता तथा दर्शकहरूको ठूलो भूल के
  होला ?
 • निजी तथा सार्वजनिक रूपमा कसरी हामीले अश्लील सिनेमाहरू/तस्विरहरूका विरुद्धमा लडाई
  लड्नुपर्दछ ?
  ९. यदि येशूले दिनुभएको यी आज्ञाहरूलाई हामीले पछ्याउन सकिरहेका छैनौं भनी महसुस गन्यौं भने,
  हामीले के गर्नुपर्दछ होला ?
  खुशीको सन्देश: किन येशूको हातहरू तथा खुट्टाहरूमा काँटी ठोकियो र किन उहाँ भित्री तथा बाहिरी
  रूपले घोर अन्धकारका साथ मर्नु पन्यो भन्ने कुरा सायद तपाईंले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ होला ।  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  १५. येशू तथा बच्चाहरू १०:१३–१६


  पृष्टभूमिः येशूको समयमा, जब केटाहरू आठ दिनका हुन्थे, तब उनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तानका
  सदस्यहरूका रूपमा अप्नाइन्थ्यो । तरैपनि, समाजमा बच्चाहरूका सामान्य ओहदा भनेको तल्लो स्तरको
  नै हुने गर्दथ्यो । यो खण्डमा बच्चाको लागि प्रयोग भएको ग्रीक शब्द पाइस्ले शिशुहरू लगायत कुनै
  पनि उमेरका बच्चाहरूलाई बुझाउन सक्दछ ।
  १. जब तपाईंले आफ्ना वा अरूका बच्चाहरूलाई हेर्नुहुन्छ, तब परमेश्वरको राज्य भनेको त्यस्ताहरूकै
  हो भनी विश्वास गर्न तपाईंलाई सजिलो वा कठिन कस्तो हुन्छ ? तपाईंले आफ्ना कारण किन
  दिनुहुन्छ र किन दिनुहुन्न ?
  २. येशूले भन्नुभएको कुरालाई नबुझ्ने शिशुहरूलाई समेत किन आमाहरूले येशूकहाँ ल्याउन चाहेका
  थिए होलान ? विभिन्न कारणहरू सोच्नुहोस् ।
 • यदि तपाईं आफैले नै बच्चालाई येशूकहाँ ल्याउनुहुने थियो भने, त्यो किन गर्नुहुन्थ्यो होला ?
 • हिजोआजको झैं किन अधिकाँश आमाहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई येशूकहाँ ल्याउँदैनन् ?
  ३. जब बच्चाहरूलाई येशूकहाँ ल्याइन्थ्यो, तब किन चेलाहरू खुशी हुँदैनन् थिए ?
 • केवल यतिबेला मात्र येशू रूष्ट हुनुभएको कुरा यस सुसमाचारले बताउँछ । यो परिस्थितिमा
  त्यस्तो कुन कुरा थियो जसले उहाँलाई त्यस्तो बनायो ?
  ४. हिजोआज, हाम्रा बच्चाहरूलाई येशूकहाँ ल्याउनु भनेको उनीहरूलाई बाइबलको सम्पर्कमा ल्याउनु
  हो । किन हिजोआज इसाई अभिभावकहरूले समेत आफ्ना बच्चाहरूलाई आफ्ना घरमा, सण्डे
  स्कूलमा मण्डलीका शिविरहरू इत्यादि ठाउँमा बाइबल सुन्नलाई ल्याउँदैनन् ?
 • येशूको वचनलाई सुनाउनको निम्ति तपाईंले आफ्ना बच्चाहरू, नातिनातिनाहरू तथा अन्य
  बच्चाहरूलाई कसरी भेला गर्न सक्नुहुन्छ होला ? ठोस मार्गहरूबारे सोच्नुहोस् ।
  ५. एउटा बयस्कभन्दा एउटा बच्चा कसरी सजिलैसँग परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ ?
  ६. कसरी एउटा बच्चाले बयस्कभन्दा फरक तरिकाले उपहारलाई लिन्छ ?
 • कसरी एउटा बच्चाले सर्वश्रेष्ठ उपहार अर्थात् येशूको मित्रता र पापको क्षमादानलाई स्वीकार
  गर्छ ? एउटा बयस्कले चाहिँ नी ?


  ७. बच्चाहरू मात्र हुने एउटा राज्यको बारेमा कल्पना गर्नुहोस् । यस संसारको राज्यभन्दा त्यो कसरी
  फरक छ ? (त्यहाँ पाइने वास्ता तथा फिक्री तथा निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी इत्यादि) ।
 • परमेश्वरको राज्यबारे हाम्रो पाठले हामीलाई के सिकाउँछ ?
  ८. येशूले अन्य समयमा यसरी भन्नुभयो: तिमीहरूका धार्मिकता व्यवस्थाको गुरुहरू तथा फरिसीहरूका
  भन्दा बढी भएनन् भने, तिमीहरू अवश्य पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैनौं (मत्ती
  ५:२०) । यहाँ उहाँले त्यो प्रतिज्ञा गर्दै बताउनुहुन्छ कि बच्चाहरू त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्नेछन् । यो
  विपरीतार्थलाई कसरी तपाईंले वर्णन गर्नुहुन्छ ?
  ९. त्यस बिहान येशूले आशिष् दिनुभएको ती नानीहरू केही दसकपछि बयस्क भए । सायद कतिपय
  असल बने भने, कतिपय त्यति असल बनेनन् होला ? कतिपय खुशी भए भने, कतिपय खुशी
  भएनन् होला । तपाईंको विचारमा, उनीहरूले येशूबाट पाएका आशिष्हरूको दीर्घकालिन अर्थ
  रहनेछ भनी उनीहरूले सोचेका थिए होलान ? यदि सोचेका भए, ती के थिए होलान ?
 • जब उनीहरूका बच्चाहरूले जीवनका धेरै सङ्घर्षहरूलाई सामना गर्नु परेको थियो, तब येशूले
  दिनुभएको आशिष्हरूले यी आमाहरूलाई कस्तो अर्थ दिएको थियो होला ?
  खुशीको सन्देश: येशूले आशिष् दिनुभएको बच्चाहरूलाई उहाँले कहिल्यै पनि बिर्सनुहुन्न होला भनी
  सायद ती आमाहरूले सोचेका थिए होलान । तपाईंको आफ्ना बच्चाहरूका बारेमा पनि तपाईंले त्यसरी
  नै सोच्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईंले उनीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याउनुहुन्छ भने ।

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  १६. पृथ्वीमा धन १०:१७–२७


  पृष्टभूमिः मत्तीका अनुसार यो मान्छे जवान थियो (१९ः२२) र लूकाअनुसार उनी समाजमा उच्च
  ओहदाका थिए (१८:१८) । यो जवान राजनीतिज्ञले साँच्चिनै उनको जीवनमा धेरै सफलतालाई देखेका
  थिए । यो कुरा टिपोट गर्नुहोस् कि ती दिनमा इस्राएलका कुनै पनि प्रतिष्ठित मानिसहरू नता कुद्ने
  गर्दथे, नता घुँडा टेक्ने नै ।
  १. तपाईंको विचारमा पद १७ मा वर्णन गरेझैं यो एक सफल राजनीतिज्ञले पनि किन त्यसरी
  असामान्य प्रकारले व्यवहार गरे होलान ?
 • येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी उक्त मान्छेले विश्वास गरेनन् । त्यसो भए उहाँको प्रश्नको
  जवाफ उसले थाहा पाएको किन उहाँले अपेक्षा गर्नुभयो (१७ख–१८) ?


  २. आफ्नो जीवनभरि नै परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पछ्याए तापनि किन यस मान्छेसँग अनन्त जीवनको
  निश्चयता थिएन ?
 • किन हामी पनि प्राय: मरिसकेपछि के हुनेछ होला भनी सधैँ निश्चित भइरहँदैनौं ?
  ३. पैसा तथा स्त्रीको क्षेत्रमा धेरै राजनीतिज्ञहरूलाई ठूलो परीक्षा पर्दछ । तपाईंको विचारमा यी
  परीक्षाहरूमा आफू स्वच्छ रहेको कुरा कसरी यस मान्छेले बताउन सक्यो होला (१९–२०) ?
 • यो कुरा टिपोट गर्नुहोस् कि परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई व्यवहारिकतामा मात्र नपछ्याएर, चिन्तन
  तथा बोलीहरूमा पनि पछ्याउनुपर्ने कुरा येशूले भन्नुभयो । तपाईंको विचारमा यो मान्छेले त्यो
  गर्न सकेको थियो होला र ?
 • तपाईंले यी आज्ञाहरूलाई पालना गर्नुभयो भनी के तपाईंले ईमानदारपूर्वक बताउन सक्नुहुन्छ ?
  ४. परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा यो मान्छेले अझै पनि एउटा कुरालाई गुमाइरहेको थियो । त्यो के हुन
  सक्छ (२१) ?
  ५. कस्ता कुराहरूलाई प्राय: मानिसहरूले सम्पत्तिका रूपमा लिने गर्दछन् (२१) ?
 • यो जवान मान्छेको यस पृथ्वीमा दुई किसिमका सम्पत्तिहरू थिए । ती के थिए ?
 • कसरी हामीले स्वर्गमा धन थुपार्न सक्छौं ?
 • पृथ्वीको धनलाई स्वर्गको धनसँग तुलना गर्नुहोस् । भिन्नता के रहेका छन् ?
  ६. यो जवान मान्छेको हेरचाह गर्नुपर्ने वृद्ध अभिभावकहरू तथा परिवार थियो होला । यदि पद २१ म
  भएको येशूको आज्ञालाई उसले पछ्याएको भए, के हुने थियो होला ?
 • यदि तपाईं यो जवान मान्छेको परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो भने, परमेश्वरले तपाईंको पत्नी,
  बच्चाहरू तथा अभिभावकहरूलाई वास्ता गर्न सक्नुहुन्छ भनी के तपाईंले विश्वास गर्न
  सक्नुहुन्थ्यो होला ?
 • यदि तपार्इंले आफ्ना सबै सम्पत्तिहरू तथा धनहरूलाई छाड्न तयार भएमा मात्र तपाईं उहाँको
  चेला बन्न सक्ने शर्त येशूले राख्नुभयो भने, तपाईंले के गर्नुहुने थियो होला ?
  ७. यदि कुनै पनि शर्तबिना नै येशूले यस व्यक्तिलाई आफ्नो चेलाको रूपमा बोलाउनुभएको भए के हुने
  थियो होला ?
 • पद २१ अनुसार येशूले यस मान्छेलाई हेर्नुभयो र उसलाई प्रेम गर्नुभयो । त्यसो भए उक्त
  व्यक्तिले उहाँलाई छोडेको भनी किन कठोर वचन बोल्नुभयो होला त ?


  ८. यस व्यक्तिले जब आफ्ना सम्पत्तिहरू छोड्न सक्दैन भनी थाहा पायो, तब यस मान्छेसँग कस्ता
  विकल्पहरू थिए ?
 • यदि उक्त व्यक्तिले आफूले परमेश्वरलाई भन्दा पनि बढी पैसालाई प्रेम गर्ने कुरा स्वीकार गर्दै
  त्यसबाट उहाँसँग क्षमा मागेको भए, तपाईंको विचारमा येशूले कसरी प्रतिउत्तर दिनुहुने थियो
  होला ?
  ९. येशूले उक्त धनी मान्छे र पत्रुसलाई दिनुभएको प्रतिउत्तरलाई तुलना गर्नुहोस् (२७) । किन ती पूर्ण
  रूपले फरक छन् ?
 • छलफल प्रश्न: पृथ्वीमा आफ्ना सम्पत्तिको मोहमा बाँधिएको कुनै एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरले
  बचाउन सम्भव होला ?
  खुशीको सन्देश: यस पृथ्वीमा आउने क्रममा येशूले आफ्नो सम्पत्ति र वैभवलाई त्यागिदिनुभयो ।
  पृथ्वीको सम्पत्तिहरू तथा मूर्तिहरूको मोहमा बाँधिएको कारणले दण्ड पाएझैं उहाँलाई त्रूmसमा चढाइयो ।
  तपाईंलाई थाहा छ उहाँलाई किन त्यसरी चढाइयो भनेर ? (१७)

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  १७. को प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछ ? १०:३२–४५


  पृष्टभूमिः याकूब र यूहन्ना भनेका जब्दीका छोराहरू तथा गालीलमा भएका धनी माछुवालाहरू थिए ।
  पत्रुससँगै उनीहरू येशूका घनिष्ट चेलाहरूमध्ये पर्दथे । येशूले एक पटक याकूब र यूहन्नालाई बज्रका
  छोराहरू भनी भन्नुभयो । सताइन र मारिनको निम्ति अब यरूशलेमतिर लागिरहनुभएको थियो । यो
  घटनाभन्दा अघि नै उहाँले दुई पटक आफ्नो मृत्युबारे घोषणा गरिसक्नुभएको थियो ।
  १. याकूब र यूहन्नाले येशू किन यरूशलेममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो होला भनी सोचे ?
 • येशूले पद ३३–३४ मा गर्नुभएको अगमवाणीलाई यी भाइहरूले किन गम्भीर प्रकारले लिएनन् ?
  २. याकूब र यूहन्नाले अघिबाटै येशूमा विश्वास गरिसकेका थिए, तरैपनि, उहाँ सङ्कष्टमा परेर
  मारिनुहुनेछ भनी उनीहरूले विश्वास गरेनन् ।
 • यदि कुनै एउटा व्यक्तिले येशू मर्नुपर्ने आवश्यकतालाई देख्दैन भने, उसले उहाँबाट तथा इसाई
  विश्वासबाट के अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ ?
  ३. येशूको राज्यमा उच्च ओहदालाई हासिल गरिसकेपछि, तपाईंको विचारमा जब्दीका छोराहरूले के
  गर्न चाहन्थे होलान ?
 • हाम्रो संसारमा, ओहदाप्रतिको प्यास किन यतिको प्रचुर मात्रामा देखिन्छ ?


 • तपाईंले आफ्नो परिवार वा काम गर्ने स्थानमा आफ्नो सामथ्र्य वा प्रभावलाई कसरी प्रकट
  गरिरहनुभएको छ ?
  ४. बाइबलीय भाषामा कचौराले सङ्कष्टलाई सङ्केत गर्दछ । यदि ती दुई भाइहरूलाई उहाँ आफै
  चढ्नुभएको त्रूmसको दाँया र बाँयाको स्थान प्रदान गर्नुभएको भए, तिनीहरूले कसरी जवाफ दिने
  थिए होला (३८–३९) ?
 • तपाईंलाई जस्तो किसिमको शक्ति र जिम्मेवारी सुम्पिदिएको छ, त्यसको एउटा अंशस्वरूप के
  तपाईंले सङ्कष्टलाई पनि स्वीकार गर्न इच्छुक हुनुहुनेछ होला ?
  ५. येशू तथा आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा याकूब र यूहन्नाका पाप के थियो होला ?
  ६. यो परिस्थितिमा, जब्दीका छोराहरूसँग किन बाँकी १० चेलाहरू रिसाएका थिए ?
 • इसाईहरूबीचको झगडा तथा किन त्यस्ता झगडाहरू देखिन्छन् भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो पाठले
  हामीलाई के सिकाउँदछ ?
  ७. एउटा अगुवाको निम्ति येशूले यहाँ देखाउनुभएको आदर्शमय कुरा कसरी क्रान्तिकारी रहेको छ (४२–
  ४४) ?
 • नेतृत्वको निम्ति आदर्शमय उदाहरण भनेको येशू आफै नै हुनुहुन्छ, तर हाम्रो समयमा आजका
  कति इसाईहरूले त्यो नमूनालाई अभ्यास गर्दै आइरहेका छन् होला ?
 • पद ४३–४४ मा भएको येशूको शिक्षालाई तपाईंले कतिको हदसम्म पछ्याइरहनुभएको छ ? तपाईंले आफ्नो मनमनै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ) ।
  ८. येशू तथा याकूब र यूहन्नाबीच कस्तो भिन्नता रहेको छ ?
  ९. येशूले सेवक वा दासको कामलाई कहिले र कसरी गर्नुभयो (४५) ? (उत्तर यो खण्डभन्दा बाहिरबाट
  आउँछ) ।
 • छुटकाराको मोल भन्नाले एउटा दास जसलाई किनिएको र त्यसपछि स्वतन्त्र पारिएको छ भन्ने
  बुझाउँछ । पद ४५ लाई पुन: एक पटक पढ्नुहोस् र तपाईंले आफ्नै जीवनमा अप्नाउनुहोस् ।
  कुन कुराबाट येशूले तपाईंलाई किनेर स्वतन्त्र पार्नुभयो र त्यसको निम्ति उहाँले कति मूल्य
  चुकाउनुभयो ?
  खुशीको सन्देश: येशूले तपार्इंको निम्ति दिनुभएको सेवालाई तपाईंले स्वीकार गर्नुहोस् भन्ने उत्कट
  इच्छा राख्नुहुन्छ । तपाईंलाई दिइएको सामथ्र्यको दुरुपयोग गरेको पापको साथसाथ सबै किसिमका
  पापहरूबाट तपाईंले क्षमादान पाउनुभएको होस् भनी उहाँले चाहनुहुन्छ ।


  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  १८. अन्धो भिखारीको रोदन १०:४६–५२


  पृष्टभूमिः हामीलाई थाहा भएअनुसार येशू केवल एकैपटक मात्र यरिहोमा जानुभयो । यरूशलेममा
  उहाँको अन्तिम यात्रामा उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो । येशू दाऊदको प्रत्यक्ष सन्तान हुनुहुन्थ्यो ।
  दाऊदको सन्तान इस्राएलको सिंहासनमा सदासर्वदा रहनेछ भनी परमेश्वरले यस राजालाई प्रतिज्ञा
  गर्नुभएको थियो (२ शामूएल ७:१२–१६) । यतिबेला यो सहर रोमीहरूको अधिनमा थियो र कसैलाई पनि
  विगतको राजाहरू भनी वर्तमान समयमा उल्लेख गरेको उनीहरूले सहँदैनन् थिए ?
  १. यदि भीख मागेर तपाईंले आफ्नो जीवन गुजारा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने, तपाईंको लागि सबैभन्दा कठिन
  कुरो के हुने थियो होला ?
  २. हरेक वर्ष त्यसरी सडकको छेऊमा बसेर भीख माग्ने व्यक्तिले के सिक्न सक्छ ?
 • येशूले गर्नुभएको तीन वर्षे सार्वजनिक सेवकाइमा, यरिहोबाहेक इस्राएलको अन्य सबै ठाउँहरूमा
  जाने निधो गर्नुभएको कुरा यस बर्तिमैले सुन्दा, उसलाई कस्तो महसुस भयो होला ?
  ३. किन बर्तिमैले येशू घरीघरी जानुभएको सहर यरूशलेममा (झण्डै ३० किलोमिटरको दुरीमा रहेको)
  नै चङ्गाई पाउने प्रयास गरेनन् होला ?
 • यदि येशूले यरिहोमा आउने योजना गर्नुभएको थियो भने, के तपाईंको विचारमा बर्तिमैले
  उहाँलाई भेट्ने योजना गरेका थिए होलान र ?
 • यो अन्धो भिखारीको तर्क के थियो होला ?
  ४. येशू नै दाऊद राजाको पुत्र हुनुहुन्थ्यो भनी बर्तिमैले कसरी निष्कर्ष निकाले (४७) ?
 • दाऊदको पुत्र भनी रोमीहरूका माझमा ठूलो सोरले चिच्याउनको निम्ति किन बर्तिमैलाई डर
  लागेन ?
 • जब मानिसहरूले उसलाई शान्त पार्न चाहे तब कसरी उसको चिच्याहट फरक भयो (४७–४८) ?
 • दाऊदको पुत्र भन्ने उपाधिप्रति येशूले कस्तो प्रक्रिया देखाउनुभयो ?
  ५. मद्दतको निम्ति बर्तिमै चिच्याइरहेका थिए, तर मानिसहरूले उनलाई शान्त पार्ने चेष्टा गरे । किन
  होला ? विभिन्न कारणहरूलाई दिनुहोस् ।
 • त्यसरी चिच्याएकोमा उक्त अन्धो मान्छेलाई गाली गर्नुको सट्टामा मानिसहरूले के गर्नु उचित
  हुने थियो होला (४८) ?
 • जब तपाईंका वरिपरि भएका मानिसहरूले तपाईंको क्रन्दनलाई सुन्न इन्कार गरेको कुनै
  घटनालाई के तपाईंले सम्झन सक्नुहुन्छ ? किन त्यस्तो भएको थियो होला ?

  ६. येशूले बर्तिमैलाई बोलाउनुभएको कुरा जब मानिसहरूद्वारा उसले सुन्यो, तब उसलाई कस्तो भयो
  होला (४९–५०) ?
 • बर्तिमैले आफ्नो वस्त्रको हेरचाह राम्रोसँग गरेको हुनुपर्दछ किनकि त्यो उसको निम्ति रातीको
  ओछ्यान तथा सिरानी दुवै नै भएको थियो । किन उसले अचानक त्यसलाई फ्याँकिदियो (५०) ?
  ७. किन त्यस्तो स्पष्ट प्रश्न येशूले बर्तिमैलाई सोध्नुभयो होला (५१) ?
 • येशूले तपाईंलाई पनि आज त्यही प्रश्न सोध्नुहुन्छ (५१) । तपाईंले उहाँलाई कसरी जवाफ
  दिनुहुन्छ होला ?
  ८. यो मान्छेको आँखालाई येशूले कसरी निको पार्नुभयो (५२) ?
 • पद ५२ लाई दुई तरिकाले अनुवाद गर्न सकिन्छ । तिम्रो विश्वासले तिमीलाई चङ्गाई गरेको छ
  वा तिमी बचाइएको छौं । सबै मानिसहरूका अघि किन येशूले बर्तिमैलाई त्यसरी भन्नुभयो ?
  ९. बर्तिमैले येशूलाई सायद यरूशलेमसम्मै पछ्याएका थिए होलान (५२ख) । किन उनले त्यसो गरे
  होलान ?
 • भोलिपल्ट जब उहाँ यरूशलेममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो सबैले येशूलाई दाऊदको पुत्र भनी
  चिच्याइरहेका थिए (११:९–१०) । किन उनीहरू रोमीहरूसँग डराउन छोडेका थिए ?
 • आफ्नो आँखालाई निको पारेर देख्न सक्ने बनाइदिनुभएको येशूलाई एकै हप्तापछि त्यसरी
  त्रूmसमा झुण्डिएको बर्तिमैले देखे । येशूको मृत्युले उसलाई के बुझाएको थियो होला ?

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  १९. श्रापित रूख ११:१२–१४ र २०–२५


  पृष्टभूमिः बाइबलअनुसार, परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालना नगर्ने व्यक्तिमाथि उहाँको रीस खनिन्छ व्यवस्था २८ः१५) । पुरानो नियमको कतिपय अगमवक्ताहरूले उहाँको यस रीसलाई नाटक वा
  अभिनयद्वारा प्रस्तुत गरे । येशूले उक्त रूखलाई सराप दिनु पनि त्यस्तै नै क्रियाकलाप थियो ।
  पद १२–१४
  १. यदि कुनै व्यक्तिले अरूलाई सरापेको छ भने के हुन्छ ?
 • यदि तपाईंलाई कसैले कहिल्यै सरापेको छ भने, त्यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभयो, हामीलाई
  बताउनुहोस् ।


  २. अञ्जिर फल्ने समय नै नहुँदा कसरी येशूले त्यसको अपेक्षा गर्नुभयो होला ?
 • जब येशूले यो साङ्केतिक कार्यलाई प्रदर्शन गर्नुभयो, तब उक्त रूखले कसलाई वा केसलाई
  सङ्केत गरेको थियो ?
 • यस कार्यको व्याख्यास्वरूप येशूले आफ्नै मानिसहरूलाई सराप्नुभएको थियो भनी भनेमा कस्तो
  होला ?
  ३. उहाँका आफ्नै मानिसहरूबाट येशूले कस्तो फलको अपेक्षा गरिरहनुभएको थियो ?
 • तपाईंको जीवनबाट येशूले कस्तो फल अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
 • येशूले तपार्इंको मण्डली वा (सामान्य रूपमा इसाई मण्डलीहरूबाट) कस्ता फलको अपेक्षा
  गरिरहनुभएको छ ?
  ४. अनुग्रहको समय(परमेश्वरको धैर्यताको समय) बारेमा हामीले के सिक्न सक्छौं र त्यो सामान्यतया
  कति समयसम्म रहिरहन्छ ?
 • यूरोप तथा अमेरिकाको मण्डलीहरूमा परमेश्वरले कहिले आफ्नो धैर्यतालाई छोड्नुहुन्छ होला ?
  पद २०–२१
  ५. श्रापित जीवन कस्तो हुन्छ ?
 • येशू ख्रीष्टको त्रूmस तथा श्रापित अञ्जिरको रूखमा के समानता छ ?
  पद २२–२२
  ६. यदि तपाईंले कहिल्यै विश्वासको प्रार्थना गर्नुभएको भए, के तपाईंले त्यसरी प्रार्थनामा मागेको कुरा
  पाउनुभयो ?
 • विश्वासको प्रार्थना तथा सामान्य प्रार्थनाबीच के भिन्नता रहेको छ ?
  ७. पर्वतलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँतिर हटाउने अनुरोध प्राय: हामी किन गर्दैनौं ?
 • यदि तपाईंको जीवनमा “पर्वत” हटेको छ भने, त्यो कसरी भयो हामीलाई बताउनुहोस् ।
 • जब इसाईहरूले “पर्वत” लाई हटोस् भनेर आदेश दिन्छन् र त्यो हट्दैन भने, त्यस्ता
  समयहरूका बारेमा तपाईंले के सोच्नुहुन्छ ?
  पद २५
  ८. अरूलाई क्षमा दिनुमा सबैभन्दा कठिन कुरो हो ?
 • यदि हामी अर्को व्यक्तिलाई क्षमा दिन सक्दैनौं भने, हामीले के गर्नुपर्दछ ?


 • यदि एउटा व्यक्तिले आफ्नो छिमेकीलाई क्षमा दिन चाहँदैन भने, त्यसले इसाई विश्वासको
  बारेमा के देखाउँछ ?
  ९. अञ्जिरको रूखलाई श्राप दिने कुरासँग येशूले त्यसपछि दिनुभएको प्रवचन कसरी सम्बन्धित छ २२–२५) ? (उहाँको प्रवचनअनुसार उहाँले हाम्रो जीवनबाट के कस्तो कुराको अपेक्षा गरिरहनुभएको
  छ ?)
 • आफूलाई मार्ने योजना बनाइरहेका शत्रुहरू जसलाई उहाँले चिन्नुहुन्थ्यो, कसरी येशूले
  तिनीहरूलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ ?
  साराँश:
  १०. किन येशूले उक्त अञ्जिरको रूखलाई आफ्नो जीवनको अन्तिम हप्तातिर सराप्नुभयो, तर त्योभन्दा
  अघि होइन ?
 • येशूले त्यस अञ्जिरको रूखलाई सरापिसकेपछि, उहाँ आफैले नै त्यो स्थानलाई लिनुभयो र
  आफै नै श्रापित बन्नुभयो । येशूको यस साङ्केतात्मक कार्यलाई तपाईंले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
  खुशीको सन्देश: येशूसँग कसरी हामीले महिमा साटासाट गरेर श्रापको सट्टामा आशिष् प्राप्त गर्न
  सक्नेछौं भनी पावलले हामीलाई बताउँछन् । अगुवाले गलाती ३:१३–१४ पढिदिनुहोस् ।

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  २०. शारीरिक पुनरुत्थान हुँदैन १२:१८–२७


  पृष्टभूमिः येशूको समयमा सदुकीहरू भनेका धार्मिक उत्कृष्टजनहरू थिए । अनि प्रमुख पूजाहारीलाई
  सामान्यतया उनीहरूबाट नै चुनिने गरिन्थ्यो (प्रेरित ५:७) । सदुकीहरूले परमेश्वरमा तथा मोशाको पाँच
  पुस्तकहरूमा विश्वास गरे (उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्म), तर उनीहरूले शारीरिक पुनरुत्थान, आत्मिक
  संसार तथा अनन्त जीवनमाथि विश्वास राखेनन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा, येशूको समयको सदुकीहरूसँग
  हिजोआजका स्वतन्त्रवादी ईश्वरशास्त्रीहरू अति नै मिल्दोजुल्दो छन् (पद २४ लाई हेर्नुहोस्) ।
  १. उनीहरूका प्रश्नहरूलाई येशूले कसरी उत्तर दिनुभएको सदुकीहरूले चाहन्थे (१८–२३) ?
 • शारीरिक पुनरुत्थानलाई सदुकीहरूले किन अनौठो तथा असम्भव भएको भनी विश्वास गरे ?
 • यो खण्डअनुसार सदुकीहरूको प्रमुख चिन्ताको विषय भनेको के थियो ?
  २. निम्नलिखित परिस्थितिहरूलाई कल्पना गर्नुहोस् । जस्तै:
 • तपाईं सदुकी हुनुहुन्छ र तपाईंको साथीले भर्खरै ऊ/उनी निको नहुने क्यान्सर रोगले ग्रसित
  भएको भर्खरै सुनेको छ । तपाईंले उसलाई/उनलाई कसरी सान्त्वना दिनुहुन्छ ?

 • तपाईं सदुकी हुनुहुन्छ र एकदमै नियन्त्रण नै गर्न नसकिने गरी विधवा रोइरहेकी दाहसंस्कारमा
  तपाईं पुग्नुभएको छ । तपाईंले तिनलाई के भन्नुहुन्छ होला ?
  ३. शारीरिक पुनरुत्थानमा विश्वास नगर्ने एउटा व्यक्तिले परमेश्वरबारे कस्तो अवधारणालाई राख्दछ
  होला ?
 • अनन्त स्वर्ग वा नरकमा विश्वास नगर्ने एउटा व्यक्तिले मुक्ति भन्ने शब्दलाई कसरी बुझ्दछ
  होला ?
 • सदुकीहरूले कस्ता किसिमको मुक्तिदातालाई प्रतिक्षा गरिरहेका थिए ?
  ४. किन सदुकीहरू सही सिद्धान्त तथा बचाइने विश्वासबाट तर्केर गए (२४) ?
 • किन आजको स्वतन्त्रवादी ईश्वरशास्त्रीहरूले पनि सदुकीहरूको झैं गल्ती गरिरहेका छन् ?
 • शारीरिक पुनरुत्थानलाई इन्कार गर्ने स्वतन्त्रवादी ईश्वरशास्त्रीहरूको झूटा शिक्षा तथा भ्रमबाट
  मानिसहरूलाई कसले बचाउन सक्छ ?
  ५. पुनरुत्थानमा आफ्नो विश्वासलाई बचाउने सम्बन्धमा येशूले कस्तो किसिमको बहसलाई प्रयोग
  गर्नुहुन्छ होला (२६–२७) ?
 • हिब्रू ११:१६–१७ खण्डमा भएको अब्राहाम, इसाहक तथा याकूबको विश्वासबारे अगुवाले पढिदिन
  सक्छन् । यदि यी तीन पूर्वजहरूले पुनरुत्थानमा विश्वास गरेका थिएनन् भने, उनीहरूका
  जीवनबारे कस्ता निष्कर्ष निकाल्नमा उनीहरू बाध्य छन् ?
 • यदि तपाईं शारीरिक रूपमा बौरिउठ्नुहुनेछ भनेर विश्वास गर्नुहुन्न भने, तपाईंको जीवन कस्तो
  हुनेछ होला ?
  ६. कतिपय फरिसीहरूले येशूमा विश्वास गरेको कुरा नयाँ नियमले बताए तापनि, कुनै पनि सदुकीहरू
  विश्वासमा आएको कुरा उल्लेख छैन । यो किन त्यसरी भयो होला ?
  ७. मृत्युसँग डराउनेहरूका लागि यो खण्डले हामीलाई कस्तो सान्त्वना दिन्छ ?
 • उहाँ मरेकाहरूको परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जीवितहरूका । येशूको यस भनाइले तपाईंलाई
  व्यक्तिगत रूपमा के बुझाउँछ (२७) ?
  खुशीको सन्देश: यदि परमेश्वर मृत्तकहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न र जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ भने,
  किन परमेश्वर आफै नै मर्नुभयो त ? किनकि अनन्त मृत्युबाट अनन्त जीवनसम्म पापीहरूलाई
  पुन्याउनको निम्ति अन्य कुनै पनि मार्ग नभएको हुनाले नै हो ।  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  २१. येशूको दोस्रो आगमन १३:१४–३२


  पृष्टभूमिः यो खण्डमा येशूले दुईओटा घटनाहरूको एकपछि अर्को गरी चर्चा गर्नुहुन्छ । जस्तैः
  यरूशलेमको पतन (जुनचाहिँ ४० वर्षपश्चात्, सन् ७० तिर भयो) र उहाँको दोस्रो आगमन अघिको
  तत्कालिक समय (अर्थात् आजको हाम्रो समय) ।
  १. कतिपय विद्वानहरूले यसरी भनेका छन्: यदि मानिसको इतिहासलाई मध्यरातमा संसारको
  अन्त्यसहित २४ घण्टे दिनमा राखिने हो भने, अहिलेको समय भनेको २३:५५ रहेको छ । यस
  अवधारणाबारे तपाईंले के सोच्नुहुन्छ ?
 • के तपाईं जीवित छँदा नै येशू पृथ्वीमा फर्केर आएको तपाईंले चाहनुहुन्छ ? आफ्नो तर्क
  दिनुहोस् ।
  २. विनाशकारी घृणित थोक (१४) जसले दानिएलको पुस्तकमा भएको एन्टिओकस एपिफ्यानीलाई
  सङ्केत गर्दछ किनकि उसले ई.पू. १६८ भन्दा अघि यरूशलेमको मन्दिरमा ग्रीक ईश्वर जीयसको
  वेदीलाई खडा गरेको थियो । अनि अन्त्यको समयतिर पनि त्यस्तै नै हुनेछ भनी येशूले अगमवाणी
  बोल्नुभएको छ । तपाईंको विचारमा, परमेश्वरको मन्दिर अर्थात् इसाई मण्डलीमा समयको
  अन्त्यतिर त्यस प्रकारको विनाशकारी घृणित थोक केसलाई खडा गराउनेछ होला ? सन् ७० तिर
  इसाईहरूले येशूको शब्दहरूलाई सम्झे र यरूशलेमलाई घेरा हाल्दा उनीहरू उम्किएर भागे ।
  अन्त्यको समयमा यस्ता शब्दहरूले कस्तो अर्थ दिन्छन् होला ? इसाईहरूलाई कस्तो कुराहरूबाट
  भाग्नुपर्ने हुन्छ होला (१४–१८) ?
  ३. महासङ्कष्टको समयमा मानवजातिहरूमाथि ठूलो विपत्ति आइपर्नेछ भनी किन येशूले भन्नुभएन १९–२०) ?
  ४. यो खण्डअनुसार, येशूको दोस्रो आगमनअघि मण्डलीको धार्मिक परिस्थिति कस्तो हुनेछ होला (२१–
  २३) ? (यो खण्डअनुसार, समयको अन्त्यतिर कस्तो किसिमको विश्वजागृति आइपर्नेछ भनी कतिपय
  इसाईहरूले विश्वास गरेका छन् ?)
 • कसले साँचो ख्रीष्टको घोषणा गरिरहेका छन् र कसले गरिरहेका छैनन् भन्ने कुरा कसरी हामीले
  बुझ्न सक्छौं (२१–२३) ?
 • कसरी झूटो ख्रीष्टको अगमवक्ताहरूले अच्चमका कामहरू तथा चिन्हहरूलाई प्रदर्शन गर्न
  सक्नेछन् ?
 • सायद झूटो ख्रीष्टका अगमवक्ताहरूले उनीहरू आफैलाई सही भएको दाबी गर्नेछन् होला । कुन
  कुराले उनीहरूलाई त्यसरी डरलाग्दो भ्रममा पारिरहेको हुन्छ होला ?

 • यस्तो महासङ्कष्टको समयमा साँचो इसाईहरू भ्रमित हुन सम्भव होला ? तपाईंले आफ्नो तर्क
  दिनुहोस् ।
  ५. पद २४–२५ मा वर्णन गरिअनुसार, कस्ता कुराहरूले वातावरण तथा भौगोलिक परिवर्तन गराउनेछ
  होला ? विभिन्न सम्भाव्य कारणहरूबारे चिन्तन गर्नुहोस् ।
  ६. येशू आउनुहुँदा चुनिएका मानिसहरूलाई के हुनेछ होला ? अरूलाई नी (२६–२७) ?
  ७. अञ्जिरको रूखको यस दृष्टान्तबाट येशूले आज हाम्रो लागि के भनिरहनुभएको छ (२८–२९) ?
  ८. येशूले आफ्नो फर्काइबारेमा अगमवाणी गर्नुहुँदा भूल गर्नुभयो भनी स्वतन्त्रवादी ईश्वरशास्त्रीहरूले
  दाबी गर्छन् (३०) । उनीहरूका त्यस्ता दाबीहरूबारे तपाईल
  ं े के भन्नुहुन्छ ? (यदि येशू भूल गर्ने
  मानिसहरूझैं साबित हुनुभयो भने, इसाई विश्वास के भएर जानेछ होला ?)
 • पद ३० ले साँच्चिकै के भन्न खोजेको छ होला ?
  ९. अन्तिम समयको विश्वासीहरूका बारेमा परमेश्वरको वचनले के बताउँछ (३१) ?
 • परमेश्वरको वचनले तपाईंलाई आज व्यक्तिगत जीवनमा के बुझाउँछ ?
  १०. अन्तिम समयसम्म येशूको आगमनको मितिलाई किन गोप्य राखिनुपर्दछ (३२) ?

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  २२. प्रेम कहिल्यै असफल हुँदैन १४:१–९ ।


  पृष्टभूमिः निम्नलिखित खण्डहरूमा बेथानीमा भएको मरियमको बारेमा बताइएको छ भन्ने कुरा
  अगुवाले सङ्क्षिप्त रूपले मानिसहरूलाई बताउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै: लूका १०:३८–४२, यूहन्ना ११ र
  १२:१–११ । (तिनी लूकाको पुस्तकको ७:३६–५० खण्डमा भएकी स्त्री होइनन् । मार्था, मरियम तथा
  लाजरसको अभिभावकहरू मरिसकेका थिए भन्ने कुरा स्पष्ट छ । सायद उनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति पैसा) लाई उनीहरूका अविवाहित छोरीहरूका निम्ति दाइजोको रूपमा प्रयोग गरिन वा वृद्धअवस्थामा
  आफ्नै देखभाल गर्नको निम्ति छोडेका थिए होलान । येशूको जीवनको अन्तिम हप्ता भर्खरै सुरु भएको
  थियो ।
  १. यदि तपाईंको साथी मरिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईंले थाहा पाउनुभयो भने, उसलाई/उनलाई
  तपाईंले कस्तो किसिमको उपहारहरू दिनुहुनेछ होला ?

 • येशूले यहाँ उहाँको आफ्नै दाहसंस्कारको बारेमा बताउनुभएको छ (८) ? के चेलाहरूबाहेक
  मरियमले पनि येशू मर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा महसुस गरेकी थिइन् होला र ? आफ्ना
  तर्कहरू दिनुहोस् ।
  २. यसरी एक भाँडो अत्तरलाई किन्नु भनेको एउटा सामान्य व्यक्तिले एक वर्षमा कमाउने रकम बराबर
  खर्च गर्नुजस्तै नै हो । त्यसैकारणले एक पटकमा केवल एक थोपा मात्र प्रयोग गर्ने चलन थियो ।
  आजको हाम्रो समयमा हामीले त्यसलाई कति पैसा तिर्नुपर्दथ्यो होला ?
 • त्यतिको पैसा थुर्पान कति लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दछ होला ?
 • जसरी मरिमयले यो महँगो अत्तरलाई लिएर आएकी थिइन्, उनले आफ्नो दाइजो वा पेन्सनको
  बारेमा के सोचिरहेकी थिइन् होला ?
  ३. मरियमले उक्त अत्तरको केही थोपाहरू मात्र येशूको टाउकोमा खन्याउनुपर्नेमा किन तिनले सबै
  खन्याइदिइन् होला ?
 • मसीह तथा ख्रीष्टको अर्थ अभिषिक्त जन हो र यहूदीहरूले आफ्ना राजाहरूलाई चुन्ने क्रममा
  उनीहरूलाई अभिषेक गर्ने चलन थियो । किन येशू आफ्नो दाहसंस्कारको अघिसम्म अभिषिक्त
  हुनुभएन ?
  ४. मरियमले उक्त अत्तरको निम्ति आफ्नो सबै जम्मा गरेर राखेको सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेकी थिइन् ।
  उनीप्रति जस्तो आलोचना गरियो, कुनचाहिँ खप्न अति नै कठिन थियो (४–५) ?
 • एक वर्षको कमाइले कसरी उक्त सहरमा भएका गरिब मानिसहरूलाई सहायता पुग्ने थियो
  होला ?
  ५. येशूले तिनको प्रतिरक्षामा बोल्नुभएको कुन कुराले तिनको हृदयलाई ठूलो सान्त्वना मिल्यो (६–९) ?
 • के तपाईंले आफ्नै जीवनमा येशूको वचन: तिनले जे गर्न सक्थिइन् त्यही नै गरिन् भन्ने
  कुरालाई लागु गर्न सक्नुहुन्छ (८) ?
 • अबदेखि उसो तपाईंले पनि येशूको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ होला ?
  ६. मरियमको कार्य कसरी येशूको कार्यसँग मिल्दोजुल्दो थियो ? (जस्तै: त्रूmसमा उहाँको मृत्युसँग तथा
  पद ९ मा भएको सुसमचारसँग) ?
 • तपाईंको विचारमा मरियमले येशूको निम्ति पोखाएकी अत्तर महँगो थियो वा येशूले तिनको
  निम्ति बगाउनुभएको रगत महँगो थियो ?


  ७. मरियमको कुनचाहिँ बानी त्यति विशेष भयो र त्यो सदासर्वदाको निम्ति सम्झनास्वरूप रह्यो (९) ?
 • तपाईंले पनि कस्तो सम्झनालाई छोडेर जान चाहनुहुन्छ (९) ?
  ८. तपाईंको विचारमा, त्यसदिन येशूको निम्ति मरियमले खर्च गरेकी महँगो अत्तरबारे पछि तिनले के
  सोचिन होला ?
 • कसरी मरियमले येशूलाई त्यसरी प्रेम गर्न सिकिन् ?
 • कसरी हामीले पनि मरियमले झैं येशूलाई प्रेम गर्न सक्छौं ?
  खुशीको सन्देश: येशूको आज्ञालाई मानेर मरियमले उहाँलाई प्रेम गर्न सिकेकी थिइन् । त्यसैकारणले
  उनले सही समयमा यसरी आफ्नो कामलाई पनि देखाउन सकेकी हुन् । मरियमले सर्वप्रथम
  सुसमाचारमा विश्वास गरिन् र त्यसपछि उनको हृदयमा परमेश्वरको निम्ति सबै कुराहरू सुम्पिदिने
  इच्छा जागेको थियो । अनि पृथ्वीमा उहाँको अन्तिम समयमा येशूले आफू जताततै जानुहुँदा यसरी
  अत्तरको भाँडो तिनको कारणले बोकेर हिँड्नुभएको थियो ।

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com

  २३. एक बनावटी प्रकारले येशूको जाँच १५:१–१५


  पृष्टभूमिः यो अध्ययनको निम्ति, समूहलाई २ वा ३ को सङ्ख्यामा विभाजन गर्नुहोस् । प्रत्येक समूहले
  यो खण्डको एक वा दुईओटा भागलाई छलफल गर्नेछ र आफूले अध्ययनको क्रममा पाएको कुरालाई
  त्यसपछि उसले बाँड्नेछ ।
  १. पन्तियस पिलातस

  सन् २६–३६ मा यहूदियाको राज्यपालका रूपमा उनले रोमी साम्राज्यको शासनमय शक्तिलाई
  प्रतिनिधित्व गरेका थिए र उनी आफै नै सम्राट तिबेरियसका अधिनमा थिए । यहूदी विद्रोहबारेको कुनै
  पनि हल्ला सम्राटले नसुनेको पिलातसले चाहन्थे । मृत्युदण्ड दिने वा नदिने भन्ने विषयमा त्यो उनको
  अधिकारको दायराभित्रको कुरो थियो ।
  पद १–१५
 • यो खण्डबाट तपाईंले पिलातसको चरित्रबारे कस्तो प्रभाव पाउनुहुन्छ ? (उदाहरणको लागि,
  उनको जीवनको मान्यताहरू के कस्ता थिए ? आदि) ।
 • अनि जाँचको समयमा पद १२ र १४ मा भएको प्रश्नहरूलाई सोध्ने न्यायधीशको बारेमा
  तपाईंले के सोच्नुहुन्छ ?
 • किन पिलातसले आफूसँग भएको अख्तियारलाई प्रयोग गरेनन् र बरु, उहाँको निम्ति अरूलाई नै
  निर्णय गर्ने मौका दिए ?

 • येशूबारे पिलातसले साँच्चिनै के महसुस गरे ? (किन उनले येशूले यहूदीहरूका राजा भनी दुई
  पटकसम्म भने ? पद ९ र १२) ।
 • यी दुई मानिसहरूलाई एक–अर्कासँग तुलना गर्नुहोस्: रोमी राज्यपाल तथा यहूदीहरूका राजा ।
  उनीहरूबीच कस्तो भिन्नता रहेको छ ?
 • अन्त्यमा यो कानुनी मुद्दालाई कसले समाधान गन्यो ?
 • येशूलाई कोर्रा हान्ने र त्रूmसमा चढाउने आदेश दिइसकेपछि, पिलातसले कस्तो महसुस गरे (१५) ?
 • तपाईंको विचारमा पिलातसले कसरी आफ्नो सचेतनालाई शान्त पार्ने प्रयास गरे होलान ?
 • यदि त्यस बिहानी तपाईं पिलातसको स्थानमा हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईंले त्यस मुद्दालाई कसरी
  हेर्नुहुन्थ्यो होला ?
  २. बारब्बा

  हत्यारा तथा राजनैतिक विद्रोही र उनको नाउँको अर्थ भनेको एउटा पुत्रको बाबा भन्ने हुन्छ ।
  पद ६–१५
 • यो व्यक्तिको बाल्यवस्था, किशोरवस्था तथा बयस्कावस्था कस्तो थियो होला, कल्पना गर्नुहोस् ।
  यो मान्छेलाई क्रान्तिकारी तथा हत्यारा केसले बनाएको थियो होला ?
 • यदि तपाईंको परिस्थिति फरक भएको भए, तपाईंको विचारमा के तपाईं आफै नै हत्यारा
  बन्नुहुने थियो होला ? किन र किन होइन ?
 • तपाईंको विचारमा मृत्युदण्डलाई झेलिरहेको यस व्यक्तिले कस्तो प्रकारको चिन्तन गर्दथ्यो होला
  ? (के उसले कुनै पनि कुरालाई धिक्कार मानिरहेका थिए होलान ?)
 • उसको आफ्नो सट्टामा त्रूmसमा काँटी ठोकिएर मारिनुभएको व्यक्तिलाई के तपाईंको विचारमा
  बारब्बाले हेर्न गएका थिए होलान र ?
 • येशूसँगको सम्बन्धमा कसरी हामी सबै पनि बारब्बाजस्तै नै छौं ?
  ३. मुख्य पूजाहारी

  सामान्यतया एक पटकमा केवल एउटै मात्र प्रमुख पूजाहारी हुने गर्दथ्यो, तर यहाँचाहिँ दुईओटा
  पूजाहारीहरू भएको हामी देख्छौं । कैयाफा, प्रमुख प्रधान पूजाहारी जो सन् १८–३६ तिरका थिए भने,
  उनीभन्दा अघिका पूजाहारीचाहिँ उनको ससुरा हन्नास थिए । उनले आफ्नो ज्वाईद्वारा अझै पनि आफ्नो
  प्रभावलाई जमाइरहेका थिए ।
  पद १–१५
 • यस्ता महापूजाहारीहरूले आफ्नो जीवनको बुलावटलाई तपाईंको विचारमा कसरी लिएका थिए ?

 • किन प्रमुख पूजाहारीहरूले येशूको डाहा गरे ?
 • किन उनीहरूले आफ्नै अभिप्रायहरूलाई पहिचान गरेनन् ?
 • तपाईंको विचारमा कुनचाहिँ अपराध सबैभन्दा डरलाग्दो छ: महापूजाहारीहरूद्वारा गरिएको
  कानुनी हत्या वा विद्रोहको समयमा बारब्बाले गरेको हत्या ?
 • एउटा गम्भीर प्रकारको धार्मिक व्यक्ति कसरी दुष्टको हातको साधन बन्न सम्भव होला ?
 • के तपाईं पनि कुनै न कुनै तरिकाले प्रमुख पूजाहारीहरूजस्तै देखिनु त भइरहेको छैन ? यदि
  त्यस्तो हुनुहुन्छ भने, कुन क्षेत्रमा ?
  ४. भीड

  अघिल्लो हप्ता उनीहरूले येशूलाई होसन्ना भनी स्वागत गरेका थिए । तर अहिले उनीहरू यसरी
  कराइरहेका छन्: त्यसलाई त्रूmसमा चढाओ । त्यो भीडमा कुनै यस्तो व्यक्ति पनि थियो होला जसलाई
  येशूले व्यक्तिगत रूपमा मद्दत गर्नुभएको थियो ।
  पद ८–१५
 • किन भीडले त्यस्तो खतरानक हत्यारालाई स्वतन्त्र पारियोस् भन्ने चाहे होलान ?
 • के मानिसहरूले आफैलाई आफ्ना सहयोगीको विरुद्ध खडा गराउन सक्छन् र ? (किन त्यहाँ
  येशूको निम्ति तथा उक्त परिस्थितिमा त्यसरी न्यायलाई बङ्गयाएको विरुद्धमा एउटै पनि आवाज
  उठाउने एउटै पनि व्यक्ति थिएनन् ? ।)
 • त्यस बिहान यदि तपाईं उक्त भीडमा हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईंले के गर्नुहुने थियो होला ?
 • के आज हाम्रो समयमा पनि हाम्रा देशमा यस्तै किसिमको घटना घट्ने सम्भावना छ ? आफ्नो
  तर्कलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
 • प्रजातन्त्रको असल तथा खराब पक्षबारे यो खण्डले हामीलाई के सिकाउँदछ होला ?
  ५. येशू

  सम्पूर्ण जाँचको अवधिभरि नै उहाँले केवल एउटै मात्र वाक्य बोल्नुभयो (२) । अन्यथा उहाँ चुपचाप
  रहनुभयो ।
  पद १–१५
 • यतिबेलासम्म येशूले मान्छेको पुत्र भन्ने उपाधिबाहेक अन्य सबै उपाधिलाई इन्कार गर्नुभयो ।
  किन अहिले उहाँले आफू यहूदीहरूका राजा हुनुभएको कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो (२) ?
 • किन येशूले आफ्नै बचाव गर्नुभएन ?


 • यो खण्डमा भएका अन्य पात्रहरूसँग येशूलाई तुलना गर्नुहोस् । किन उहाँ अरूभन्दा फरक
  हुनुभयो ?
 • (उहाँको त्यस्तो परिस्थितिमा पनि किन येशू त्यतिको प्रशंसानीय हुनुभयो ?)
 • तपाईंको विचारमा येशूले आफ्ना वरिपरि भएका मानिसहरूबारे कस्तो महसुस गर्नुभयो ?
 • जाँचको समयमा येशूको मुद्दालाई कसले समाधान गन्यो ? पिलातस, परमेश्वर वा शैतान ?

  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com


  © 2014 Glad Tidings Bible Studies in Nepali - www.gladtidings-bs.com