GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

Dobrá zvesť pre Evanjelizačné biblické skupinky pripravené Mailis Janatuinenovou.

Úvod:

Určite poznáš ľudí, ktorým by si chcel predstaviť Ježiša. Tu ti ponúkame spôsob, ako to môžeš urobiť: Biblické štúdium Dobrej zvesti. Pozvi svojich priateľov, aby spolu s tebou študovali Bibliu! Tieto otázky pre biblické skupinky boli pripravované v Japonsku pre skupinky s budhistickými a kresťanskými účastníkmi.

Nie je ťažké viesť takúto evanjelizačnú skupinku pomocou tohto materiálu, aj keby účastníci nemali žiadne predchádzajúce vedomosti o Biblii.

Princípy:

Vedúci skupinky nesmie kázať: vedúci len jednoducho číta otázky. Potom sa môže spoľahnúť na Ducha Svätého, že otvorí mysle aj srdcia účastníkov, aby rozumeli Božiemu Slovu.

Jedno stretnutie nesmie trvať dlhšie ako jednu hodinu, najviac hodinu a štvrť. Začať treba presne a skončiť načas. Toto je dôležité, lebo ináč ľudia, ktorí majú menej času, môžu prestať chodiť na skupinku.

Ak si sa teraz po prvýkrát stretol s materiálom Biblického štúdia Dobrej zvesti, začni s ľahkými textami. Navrhujem nasledovné texty z Jánovho evanjelia: 6, 7, 8, 11, 14, 24 a z Markovho evanjelia 2,6,7,13,16. Po týchto textoch môžeš študovať knižky po poriadku.

Nemusíš používať všetky pripravené otázky, ak si myslíš, že ich je veľa. Ale ak aj vynecháš nejaké otázky, nevynechaj tie posledné, ktoré sú väčšinou tie najdôležitejšie. Naším zámerom je nájsť evanjelium (dobrú zvesť) v každom texte. Evanjelium nám nehovorí len to, že Pán Boh je láska. Hovorí nám aj to, akú cenu musel Pán Boh zaplatiť, aby mohol omilostiť hriešnikov.

Výsledky:

Biblické štúdium Dobrej zvesti ti pomáha pri zakladaní nových spoločenstiev /cirkevných zborov troma spôsobmi: 1.Ponúka skvelý program pre malé skupinky. 2.Vychováva a posilňuje laických vedúcich. 3.Objasňuje a približuje evanjelium.

Naša pomoc

Ak chceš vedieť viac o Biblickom štúdiu Dobrej zvesti, kontaktuj:

Mailis Janatuinen, P.O.Box 188, 01301 Vantaa, Finland
E-mail: mailis (at-mark) gladtidings-bs.com

Môžeme prísť aj do tvojej cirkvi a viesť školenie pre vedúcich biblických skupiniek Dobrej zvesti.

Verzia na vytlačenie    
Inštalácie    
Kontakt    
Web-master