GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

1.Slovo je Boh Ján 1,1-18

Na úvod: (A) Ak sú na vašej skupinke ľudia, ktorí nepoznajú Bibliu, navrhujeme, aby ste tento text nechali na neskoršie stretnutie. Text je pre začiatočníkov trochu ťažký. (B) Otázky v zátvorkách použijeme len v prípade, ak na predchádzajúce otázky nedostaneme odpoveď.

1.Slovo (1-3;14)

 • Vysvetli vlastnými slovami obsah týchto štyroch veršov.
 • Aký význam má slovo v medziľudských vzťahoch?
 • Prečo má v kresťanskej viere slovo väčší význam ako všetky ostatné veci, napríklad skúsenosť?
 • Keby sme nemali Božie slovo, ako by sme mohli spoznať Boha?
 • Prečo sa Pán Ježiš nazýva Božím Slovom?

  2.Svetlo (4-10)

 • Čo verše 4-5 znamenajú?
 • Čo má Pán Ježiš spoločného so svetlom?
 • Čo to znamená, že tma nemôže pohltiť svetlo?
 • Prečo svet nepoznal Pána Ježiša, aj keď On svietil ako svetlo uprostred tmy?

  3.Ján Krstiteľ (6-8)

 • Čo je úlohou Jána Krstiteľa podľa tohto textu?
 • Čo to znamená, že Ján Krstiteľ sám nebol svetlom?
 • Čo urobilo Jána Krstiteľa takým pokorným, že sa nesnažil sám stať svetlom?
 • Porovnaj Jánovo povolanie so svojím povolaním, ktoré si dostal od Pána Boha.

  4.Svet a Božie deti (9-13)

 • Akým miestom je náš svet podľa tohto textu?
 • Odpovedz podľa nášho textu, ako sa človek môže stať Božím dieťaťom. (Prečo sa nikto nestane Božím dieťaťom prirodzeným narodením?)
 • Si Božím dieťaťom? Ak áno, ako si sa ním stal? (Môžeš odpovedať aj ticho pre seba.)

  5.Jánovo svedectvo (15-18)

 • Povedz vlastnými slovami, aké svedectvo Ján Krstiteľ podal o Pánovi Ježišovi.
 • Môžeš povedať, že slová 16. verša sú pravdou aj v tvojom živote?
 • Aký je podľa Jánovho evanjelia jediný spôsob, ako spoznať skutočného Boha?
 • Čo si myslíš pri tomto texte o tvrdení, že moslimovia, židia a kresťania majú toho istého Boha?

  Posolstvo: Pán Ježiš a Slovo je to isté. Kto prijíma Božie slovo v Biblii, ten prijíma aj Pána Ježiša. Kto odmieta Bibliu, ten odmieta aj Pána Ježiša. Slovo Pána Ježiša je tým svetlom, ktoré svieti aj dnes do tmy tvojho života. Jedine z neho môžeš prijať „milosť nad milosť“.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master