GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

3.Voda sa zmení na víno Ján 2,1-11

Na úvod: V Ježišovej dobe bola svadba veľkou udalosťou. Väčšinou trvala niekoľko dní. Vzdialenosť medzi Nazaretom a Kánou bola takmer 12 kilometrov priamou cestou. Ježišova matka Mária nevidela predtým ani jedno Ježišovo znamenie, ale sama zažila zázrak: počala Ježiša ako panna.

1.Čo mohlo byť dôvodom, že vína na tejto svadbe nebolo dosť? Porozmýšľajte nad rôznymi možnosťami.

 • Čo na tom asi najviac mrzelo hostiteľov a mladomanželov?

  2.Myslíte si, že Mária očakávala taký zázrak, ktorý sa stal? Prečo áno/ prečo nie?

 • Verš 3 obsahuje Máriinu modlitbu. Porovnaj Máriinu modlitbu so svojimi modlitbami.

  3.Prečo Mária trvala na svojom, aj keď Ježiš nechcel prijať jej poznámku o víne (4)?

 • Čo Mária v tom čase verila o svojom synovi?
 • Prečo potom Ježiš učinil zázrak, aj keď to najprv nechcel urobiť?

  4.V akých situáciách my potrebujeme podobnú vieru, akú mala Mária?

  5.Čo si asi posluhujúci mysleli, keď uprostred rušnej oslavy nosili vodu z dedinskej studne nádobu za nádobou?

 • Prečo posluhujúci urobili tak, ako im Ježiš prikázal?

  6.Koľko rokov trvá dozrievanie dobrého vína?

 • Do jednej kamennej nádoby sa zmestilo asi 80 až 120 litrov. Vypočítaj, koľko by také množstvo dobrého vína stálo dnes (šesť nádob).

  7.Čo si asi posluhujúci mysleli, keď si uvedomili, že sa voda zmenila na víno?

 • Myslíte si, že všetci posluhujúci od tej chvíle verili v Ježiša? Zdôvodni svoju odpoveď.

  8.Slovo sláva v Biblii znamená, že Božia prítomnosť je viditeľná aj pre ľudské oči. Božia sláva sa najprv zjavila v svätostánku, a potom v chráme. Čo to znamená, že Ježiš vyjavil svoju slávu svojim učeníkom skrze toto znamenie (11)?

 • Prečo sa v Jánovom evanjeliu nehovorí o Ježišových zázrakoch ako zázrakoch, ale ako o znameniach?
 • Neskôr v Jánovom evanjeliu nájdeme aj to, že Božia sláva sa vyjavila aj v Ježišovom utrpení. Čo to znamená?

  9.Čo učeníci verili o Ježišovi po tomto zázraku?

 • Prečo nebola viera učeníkov ešte „úplná“?

  Posolstvo: V Starej zmluve sa víno spája s predstavou o novom panovníkovi, ktorý príde z Júdu: „Nevzdiali sa berla od Júdu... dokiaľ mu nepríde panovník, ktorého národy budú poslúchať... vo víne perie si šaty... (1.Mojž. 49,10-11). V Novej zmluve víno predstavuje Ježišovu krv, ktorá je vyliata na odpustenie našich hriechov.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master