GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

4.Ježiš s bičom v ruke – Ján 2,13-22

Na úvod: Chrám bol pre Židov najdôležitejším miestom na zemi, dôležitejším ako domov či vlasť. Kráľ Šalamún postavil prvý chrám, Ezdráš druhý. Chrám z Ježišovej doby bol postavený kráľom Herodesom Veľkým. Bola to nádherná budova. Bola zničená len 30-40 rokov po Ježišovom ukrižovaní.

1.Prečítaj si verše 14-16. Čo ťa najviac prekvapuje na Ježišovom konaní?

 • Upletenie biča z povrázkov potrebuje svoj čas; čo si myslíš, ako Ježiš vyzeral, keď ho plietol (15)?
 • Asi aké zvuky bolo počuť v chráme v tých chvíľach, ktoré sú opísané v 15. verši?

  2.Prečo nikto nezasiahol, keď Ježiš poprevracal stoly a bil bičom?

 • Čo bolo dôvodom Ježišovho hnevu?

  3.Je podľa teba možné, aby sa Boží chrám/ kostol stal trhoviskom aj v našej dobe? Zdôvodni svoju odpoveď.

 • Obete sa obetovali v chráme na odpustenie hriechov. Ako sa táto pôvodne dobrá vec zmenila tak, že už neslúžila tomu, na čo bola určená?

  4.Prečo Boh Biblie nenávidí úkony, ktoré sú vykonávané len povrchne?

 • A čo tvoja bohoslužba – nakoľko ju berieš len povrchne?
 • Od akých vecí by mal Ježiš dnes očistiť chrám tvojho srdca? (Môžeš odpovedať ticho pre seba.)

  5.Aký je rozdiel medzi Ježišovým hnevom a naším hnevom (16-17)?

  6.Ježiš v tomto texte porovnáva budovu chrámu so svojím telom (19-21). Prečo Pán Boh musel postaviť ešte jeden chrám? (Ktoré z chrámových úloh Pán Ježiš splnil prostredníctvom svojej smrti na kríži?)

  7.Porozmýšľajte, prečo Pán Boh dovolil Rimanom zničiť Jeruzalemský chrám 30-40 rokov po Ježišovom ukrižovaní. (Prečo v Jeruzaleme už nie je potrebné mať chrám?)

  8.Chrám tela Pána Ježiša Krista nepredstavuje len kríž, miesto zmierenia, ale aj kresťanské spoločenstvo (1.Kor. 12,27). Čo si myslíte, potrebujú naše cirkevné zbory/ spoločenstvá podobné „vyčistenie“, aké Pán Ježiš vykonal v Jeruzalemskom chráme? Zdôvodni svoju odpoveď.

 • V akých situáciách majú vedúci spoločenstiev používať bič?

  Posolstvo: Pán Ježiš sa stal pre teba zmierením, aby boli tvoje hriechy odpustené. Je tvojím chrámom. A nielen chrámom, ale aj obeťou: Božím Baránkom, ktorý sníma hriech sveta.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master