GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

8.Všetkými zavrhnutý Ján 5,1-18

Na úvod: Náš text opisuje Ježišov prvý spor o sobote so židmi. Sobota je pre židov posvätný deň. Verili, že Mesiáš k nim nepríde, kým národ nedodrží aspoň jednu sobotu poriadne. Pri archeologických vykopávkach našli jazero Betezda aj s prístrešiami. (4. verš nevykladáme, lebo chýba v najstarších rukopisoch.)

1.Aký asi bol každodenný život chorého muža pod prístrešiami počas 38 rokov?

 • Grécke slovo astheneia v 5. verši môže znamenať chorobu, ale vo väčšine prípadov znamená slabosť. Porozmýšľajte nad rôznymi alternatívami, čo toho muža trápilo.
 • Ako sa možno líšilo od seba prvých 10 rokov od posledných 10 rokov choroby?

  2.Prečo sa príbuzní o neho nestarali (7)? (V čom bol možno na vine muž, v čom jeho príbuzní?)

 • Aký dojem máte z povahy tohto muža? Pozrite si jeho slová v 7. verši.

  3.Porozmýšľajte, aké boli vzťahy medzi chorými, ktorí čakali na uzdravenie.

 • Prečo ostatní nedovolili tomu mužovi, ktorý bol najdlhšie chorý, ísť pred nimi do vírivej vody?

  4.Čomu vlastne veril muž nášho textu? (Od čoho čakal pomoc?)

 • Kde všade dnes hľadajú ľudia pomoc? Aké rôzne liečebné kúry skúšajú?
 • Aký bol hriech toho muža, na ktorý Ježiš narážal v 14. verši?

  5.Čo si myslíte, prečo Pán Ježiš oslovil práve tohto muža, a nie iného trpiaceho?

 • Prečo sa Ježiš pýtal na samozrejmú vec (6)?
 • Prečo muž neodpovedal jednoznačne na Ježišovu otázku (7)?
 • Čo by si odpovedal Ježišovi, keby sa ťa opýtal, či chceš, aby sa tvoje momentálne problémy vyriešili?

  6.Čo je podľa Ježiša horšie ako utrpenie trvajúce 38 rokov (14)?

 • Čo je v tvojom prípade podľa Ježiša horšie ako tvoje momentálne trápenie?

  7.Čo si myslíte, že muž chcel robiť v chráme, keď bol uzdravený (14)?

 • Kedy muž uveril v Ježiša (ak uveril)?

  8.Prečo uzdravený muž urobil to, o čom sa píše v 15. verši? Porozmýšľajte nad rôznymi možnosťami.

 • Pán Ježiš vopred vedel, ako to všetko skončí – prečo teda muža uzdravil?

  Posolstvo: Napokon mal Pán Ježiš ten istý údel ako muž z nášho textu: bol všetkými zavrhnutý. Pána Ježiša postihlo niečo ešte horšie ako tohoto muža – bol zavrhnutý aj Pánom Bohom. Preto Pán Ježiš môže povedať tebe, ktorý sa cítiš úplne sám: „Máš niekoho, komu na tebe záleží. Máš mňa.“

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master