GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

10. Utajený Mesiáš Ján 7,40-52

Na úvod: 40. verš, v ktorom sa hovorí o prorokovi, znova poukazuje na nového Mojžiša, na ktorého židia čakali už skoro dvetisíc rokov (5.Moj.18,15;18).

1.Aké rôzne skupiny ľudí sa vyskytujú v našom texte?

 • Ako sa rôzni ľudia nášho textu správajú k Pánovi Ježišovi?

  2.Podľa čoho mali Ježišovi súčasníci vedieť, že Ježiš je Mesiášom?

 • Prečo Pán Ježiš nezvestoval všetkému ľudu: „Aj keď pochádzam z Galiley, narodil som sa v Betleheme, a som z potomstva Dávidovho“ (41-42)?

  3.Čo si myslíš, je pre dnešných ľudí ľahšie uveriť, že Ježiš je Mesiáš, ako židom na počiatku nášho letopočtu? Zdôvodni svoju odpoveď.

  4.Prečo muselo byť mesianstvo Pána Ježiša skryté? (Čo by sa bolo stalo, keby Ježiša boli poznali tak ľahko, že všetci by boli hneď vedeli, že je Mesiáš?)

  5. Prečo je pre nás také ťažké odolávať nátlaku skupiny (45-48)?

  6.Čo nám verš 49 hovorí o zmýšľaní farizejov?

  7.Čo asi plánovali farizeji urobiť na tom stretnutí Veľkého snemu, o ktorom sa hovorí vo veršoch 45-52?

 • Prečo urobili Ježišove slová na sluhov, ktorí ho chceli uväzniť, väčší dojem ako znamenia (46)?

  8.Čo by sa bolo stalo, keby Nikodém mlčal (50-51)?

 • Nikodém predtým navštívil Pána Ježiša v noci, zo strachu, že budú na neho iní vyvíjať nátlak. Odkiaľ teraz získal odvahu povedať to, čo povedal?
 • Dokážeš povedať svoj názor, svoje presvedčenie aj vtedy, keď všetci ostatní majú iný názor?

  9.Prijímali ľudia Nikodémove slová, alebo nie? Ak áno, aký mali dopad?

 • Myslíš si, že Nikodém oľutoval to, čo povedal, keď počul tú kritiku v 52. verši? Zdôvodni svoju odpoveď.

  10.(Ak máte čas:) Aká je zodpovednosť jedného človeka vtedy, keď sa väčšina mýli a chystá sa urobiť nejaké zlé rozhodnutie?

 • Prečo Pán Boh jednoznačne nedal najavo všetkým ľuďom, že Pán Ježiš je Mesiáš?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master