GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

13. Dobrý pastier Ján 10,1-16

1.Verše 1-6: V tomto čase Pán Ježiš ešte nedáva najavo, že hovorí o sebe. Preto musí byť diskusia na skupinke zatiaľ konkrétne o ovciach a pastierovi.

 • Aké vlastnosti má ovca podľa týchto veršov?
 • Čo je charakteristické pre pastiera podľa týchto veršov?
 • Prečo ovca neprežije bez pastiera?
 • Prečo nie je ľahké vymeniť pastiera za iného?
 • V čom je rozdiel medzi pastierom a lotrom?
 • Akú úlohu hrá vrátnik v živote ovce?

  2.Verše 7-10: Zlodeji, lotrovia a vráta.

 • Čo to znamená, že Pán Ježiš je dverami/ bránou? (K čomu je bránou?)
 • O kom Pán Ježiš hovorí v 8. verši?
 • Prečo by niekto chcel prísť do stáda kresťanov cez plot a nie cez Ježiša - bránu? (Pozri aj verš 1.)
 • Čo to znamená, že vo vnútri kresťanskej cirkvi sú ľudia, ktorí chcú „kradnúť, zabíjať a hubiť“?
 • Platí to v tvojom prípade, že Pán Ježiš prišiel, aby si „život mal a hojne mal“ (10)?

  3. Verše 11-13: Až teraz Pán Ježiš prezradí, že je ten dobrý pastier, o ktorom písali aj mnohí starozmluvní proroci (napr. Ezechiel 34 a Žalm 23.)

 • Ako sa líšia pastier a nájomník? (Prečo sa nájomník stal pastierom?)
 • Koho má Pán Ježiš na mysli, keď hovorí o nájomníkovi?
 • Nájdi čo najviac vecí, ktoré poukazujú na to, že Pán Ježiš je tým dobrým pastierom.
 • Čo by si si myslel, keby tvoje dieťa položilo život za svojho psa?
 • Čo je podľa teba rozumnejšie: to, že človek zomrie pre zviera, alebo to, že Pán Boh zomrie pre človeka?
 • Prečo bol Pán Ježiš ochotný zomrieť pre teba?
 • Povedz nejaký príklad o „vlkovi“ medzi kresťanmi.
 • Akým spôsobom by mali dnešní pastieri bojovať proti vlkom, ktorí útočia na kresťanské spoločenstvo?

  4. Verše 14-16: Ako spoznáme dobrého pastiera?

 • Ako sa ovca a pastier naučia rozoznať jeden druhého? (Ako spozná Pán Ježiš nás, ako my spoznáme jeho?)
 • Čo tento text učí o slovách Pána Ježiša (3, 4, 5, 8, 16)?
 • Ako sa môžeme naučiť rozoznať Ježišov hlas od iných hlasov?
 • Čo je spoločné pre všetkých kresťanov sveta (16)?
 • Prečo nemôžeme o dobrom pastierovi hovoriť bez toho, aby sme hovorili aj o jeho smrti?

  Posolstvo: Vedúci prečíta 2. Mojž. 12,7;13. Tento text hovorí aj o ovciach, aj o dverách, a hovorí nám, ako sa Pán Ježiš sám stal dverami.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master