GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

15.Odumretie pšeničného zrna Ján 12, 23-33

Na úvod: Nastal posledný večer Pána Ježiša Krista. Spasiteľ vedel, že ho zabijú v ďalší deň. V tomto texte Pán Ježiš prezrádza niečo o tom boji, ktorý sa odohral v Jeho srdci pred Jeho hroznou smrťou.

1.Prečo Gréci neprišli priamo k Pánovi Ježišovi (20-21)?

 • Prečo Filip nepoložil tú otázku priamo Ježišovi (22)?

  2.Čo to v praxi znamená, keď „si niekto miluje život“ (25)?

 • Čo v praxi znamená „nenávidieť si život“ (25)?
 • Prečo sa my ľudia nemôžeme stať šťastnými, ak si vyberieme šťastie za životný cieľ?
 • Čo znamenal verš 26 pre život učeníkov?
 • Ako by si mohol dnes aplikovať 26. verš vo svojom živote?

  3.Aký boj sa odohral v Ježišovom srdci v tej chvíli (27-28)? (Medzi akými dvoma alternatívami si musel Ježiš zvoliť?)

 • Pán Ježiš sa rozhodol zomrieť pre hriech ľudstva už pred príchodom na svet. Prečo ho to aj tak rozrušilo?
 • Z akého dôvodu si Pán Ježiš zvolil cestu odumretia pšeničného zrna?

  4.Keby si si mohol zvoliť, čo by si si zvolil: šťastný život, ktorý nie je nikomu na osoh, alebo život plný utrpenia, ktorý prináša požehnanie iným? Zdôvodni svoju odpoveď.

  5. Môžeš ty povedať o svojom utrpení ako Pán Ježiš povedal o svojom: „na to (utrpenie) som prišiel k tejto hodine“ (27)? Prečo môžeš, prečo nemôžeš?

  6.Akú vec Pán Ježiš vytýčil ako najdôležitejší cieľ svojho života (28-29)?

 • Prečo bolo Božie meno oslávené práve v smrti jeho Syna?

  7.Čo znamenajú verše 31-32?

  8.Aká bola Ježišova odpoveď na prosbu Filipa a Ondreja (23-33)?

  Posolstvo: Pán Ježiš sa zriekol svojho života z lásky k nám – aj my by sme sa mali zriecť svojho života (zaprieť samých seba) z lásky k Nemu!

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master