GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

16.Pán koná prácu sluhu – Ján 13, 1-17

Na úvod: Pán Ježiš si prenajal izbu, kde učeníci pripravili veľkonočnú večeru. Voda, umývadlo a zástera boli pripravené, ale na mieste nebol sluha, ktorý by umyl nohy večerajúcich pred večerou. Večeralo sa v pololežiacej polohe, a tým mohli neumyté nohy pokaziť spoluvečerajúcim chuť k jedlu.

1.Pán Ježiš vedel, že na druhý deň zomrie. Čo by si urobil dnes, keby si vedel, že zajtra zomrieš?

 • Ako 3. verš súvisí s týmto príbehom?

  2.Prečo nikto z učeníkov nechcel robiť prácu sluhu – umyť nohy svojho priateľa? (Prečo ani najmladší z nich nebol ochotný urobiť túto službu druhým?)

 • Prečo je pre nás ľudí také dôležité poznať svoju hodnotu?

  3.Ako sa asi učeníci cítili, keď začínali slávnostnú veľkonočnú večeru s neumytými nohami?

 • Prečo Pán Ježiš začal umývať nohy svojich učeníkov až keď už začali večerať (4)?

  4.Čo chcel Pán Ježiš učeníkom vyjaviť o sebe skrze svoj čin?

  5.Ako by si sa cítil, keby Pán Ježiš urobil tú prácu, ktorú si pred chvíľou odmietol urobiť?

 • Prečo nechcel Peter dovoliť Pánovi Ježišovi, aby mu umyl nohy (6-8)?

  6.Čo vypovedajú Petrove slová na začiatku 8. verša o ňom?

 • Prečo človek, ktorý nedovolí Pánovi Ježišovi, aby ho umyl, nemôže mať s ním podielu (8b)?

  7.Prečo Peter zrazu chcel, aby mu Pán Ježiš umyl aj ruky, aj hlavu (9)?

 • Čo znamená Ježišova odpoveď v 10. verši? (Čo znamená „okúpanie sa“? A čo „umývanie nôh“?)
 • Môžeš povedať, že Pán Ježiš zmyl tvoje hriechy? Ak áno, kde a kedy sa to stalo?

  8.Prečo chcel Pán Ježiš umyť aj Judášove nohy (2 a 11)?

 • Ako sa asi Judáš cítil, keď mu Pán Ježiš so sklonenou hlavou umýval nohy?
 • Veril Judáš Ježišovej láske alebo nie (1)?
 • V čom bol Judášov veľký omyl?

  9.Ako my dnešní kresťania môžeme nasledovať príklad, ktorý nám tu Pán Ježiš dáva (12-17)?

 • Prečo je pre kresťana nemožné začať umývať nohy druhým, ak najprv nedovolil Pánovi Ježišovi, aby jemu umyl nohy?

  10.Prečo je práve tento Ježišov skutok pre nás dôkazom o Jeho dokonalej láske (1)?

  Posolstvo: Sám Pán Ježiš zlúčil úlohu sluhu a svoju smrť na kríži, keď povedal: „Kto by medzi vami chcel byť prvý, nech je otrokom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.“ (Marek 10, 43-45).

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master