GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

17.Cesta, pravda i život – Ján 14, 1-11

Na úvod: Kto z nás by dokázal myslieť na ustráchané srdcia iných, keby vedel, že na druhý deň má byť bičovaný a zabitý?

1.Čo si myslíš – keď sa niekto strachuje a je smutný, znamená to, že nemá/ má vieru? Zdôvodni svoju odpoveď (1).

 • Čo ťa teraz robí nepokojným? (Môžeš odpovedať ticho pre seba.)

  2.Čo 1. verš znamená?

 • Čo má človek veriť o Bohu a Ježišovi vtedy, keď sa strachuje a jeho srdce je nepokojné?

  3.Čo Pán Ježiš hovorí o viere v týchto 11 veršoch? Nájdite všetky miesta, kde sa hovorí o strachu a nepokoji.

  4.Čo sa dozvedáme o nebi na základe 2. a 3. verša?

 • Ako 1. verš súvisí s 2. a 3. veršom?
 • V akej chvíli sa pre teba stalo nebo blízkym a dôležitým miestom?

  5.Čo znamenajú Ježišove slová : „Ja som cesta.“ (6)?

 • V čom je rozdiel medzi tým, kto povie: „Tu je cesta,“ a tým, kto povie: „Ja som cesta.“?
 • Prečo nikto nevojde do neba, ak len nie skrze Pána Ježiša?

  6.Čo znamená to, že Pán Ježiš je aj „pravda i život“?

  7.Čo nás učia verše 7-11 o vzťahu medzi Pánom Ježišom a Bohom Otcom?

 • Prečo človek nemôže byť kresťanom, ak neverí, že Pán Ježiš je Boh?

  8.Akí boli učeníci, ktorým Pán Ježiš hovoril všetky tieto potešujúce slová (porovnaj: 13,37-38; 14,5;8;9)?

 • Prečo sa učeníci naučili tak málo o sebe a o Pánovi Ježišovi počas spoločných troch rokov?

  9.Pán Ježiš zakazuje svojim učeníkom strachovať sa a byť nepokojnými, no napriek tomu sa v ten istý večer sám rmútil a cítil úzkosť (Vedúci prečíta Matúš 26, 37-38). Ako možno vysvetliť tento rozpor medzi jeho slovami a skutkami?

 • Čoho sa Pán Ježiš v Getsemane bál?

  Posolstvo: Pán Ježiš sa nebál ničoho iného ako Božieho hnevu a odplaty za hriech, teda smrti. Práve preto, že ich niesol namiesto nás, môže nám dnes povedať: „Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa!“. Nech sú dnes tieto slová osobným odkazom Pána Ježiša pre nás.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master