GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

18. Pravý vínny kmeň – Ján 15,1-11

Na úvod: Izraelský národ bol predtým vinicou Hospodinovou (vínnym kmeňom), ale Hospodin sa v nej sklamal, lebo nepriniesla dobré ovocie (Iz.5,1-7). Teraz hovorí Pán Ježiš, že je pravým vínnym kmeňom, v ktorom sa Hospodin nemusí sklamať. Z vínneho kmeňa sa každú zimu odrezávajú všetky nepotrebné časti. Čím viac ratolestí sa odreže, tým viac kmeň silnie.

1.Nájdite čo najviac podobností medzi vínnym kmeňom a Pánom Ježišom.

 • Čo majú spoločného kresťania a ratolesti vínneho kmeňa?

  2.Aký kresťan podľa teba prináša veľa ovocia?

 • Porozmýšľajte nad procesom prinášania ovocia vo svetle prvých 4 veršov. Aká je úloha ratolesti (nás) v tomto procese? Aká je úloha vínneho kmeňa (Pána Ježiša), aká zase vinohradníka (Pána Boha)?

  3.Lístie je najkrajšou a najviditeľnejšou časťou vínneho kmeňa, a práve ono sa odrezáva. Aké veci chceš ty „pestovať“ (nechať rásť), ktoré by však Pán Boh radšej odrezal? (Na túto otázku môžeš odpovedať aj ticho vo svojom srdci.)

  4.Porozmýšľajte nad rôznymi dôvodmi, prečo môže ratolesť odpadnúť od vínneho kmeňa. (Čo napríklad zabráni miazge, aby prúdila do konárov?)

 • Prečo sa niektorí kresťania vzdávajú Pána Ježiša, odchádzajú od Neho?
 • Z akého dôvodu by si ty odišiel od Pána Ježiša (odpadol od Neho)? (Na túto otázku môžeš odpovedať ticho pre seba.)

  5.Aký je podľa 6. verša údel človeka, ktorý sa vzdal viery?

  6.Hľadajte v texte čo najviac podmienok pre to, aby ratolesti prinášali ovocie.

 • Koľkokrát sa v texte vyskytuje sloveso zostať?
 • V čom všetkom musí učeník ostať, aby prinášal ovocie?
 • Ako môžu Ježišove slová zostať v nás (7)? (Čo by bolo opakom toho – že Ježišove slová by v nás nezostávali?)

  7.Čo to hovorí o stave vzťahu, ak sú jednému slová a prosby druhého ľahostajné (10)?

 • O čom svedčí to, ak sú nejakému kresťanovi Ježišove prikázania ľahostajné?
 • Čo máme urobiť vtedy, keď si uvedomíme, že sme nezachovali Ježišove prikázania (nezostali v nich)?

  8.Ako možno zostať v ľudskej láske (9)?

 • Ako možno zostať v Ježišovej láske (9)?

  9.„Zlatým veršom“ tohto stretnutia je verš 9. Čo to pre teba znamená, že Pán Ježiš ťa miloval ako Otec miloval Jeho?

  Posolstvo: Nikto z nás neprinášal ovocie tak, ako mal. Pána Ježiša postihol údel ratolesti, ktorá neniesla ovocie. Aj keď niesol viac ovocia, ako hocikto iný, Jeho uvrhli do ohňa a spálili ako suchú ratolesť (6).

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master