GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

19. Zármutok a radosť – Ján 16,20-24; 32-33

Na úvod: Pán Ježiš hovorí, ako jeho smrť v nasledujúci deň ovplyvní učeníkov.

1.Prečo sa svet radoval zo smrti Pána Ježiša (20)?

2.Čo nás chce Pán Ježiš naučiť prostredníctvom obrazu pôrodu (21)?

 • Prečo je so zrodom niečoho nového vždy spojená bolesť?
 • Čo nové sa zrodilo v tvojom živote/ v živote tvojich blízkych prostredníctvom bolesti?
 • Pravdepodobne hovorí Pán Ježiš v 21. verši aj o svojej smrti. Čo chce povedať tým obrazom pôrodu?

  3.Ako spolu súvisia radosť a zármutok (22)?

 • Aké veci nás môžu pripraviť o radosť (22)?
 • Čo je tou radosťou, ktorú nám nikto ani nič nemôže vziať?

  4.Aké podmienky Pán Ježiš určuje, aby boli naše modlitby vypočuté (23-24)?

 • Aký je rozdiel medzi modlitbou k Bohu a modlitbou v Ježišovom mene?

  5.Čo to znamená, keď Pán Ježiš hovorí, že Otec dá všetko, o čo ho prosíme (23-24)?

 • Veríš, že Ježišove zasľúbenia vo veršoch 23 a 24 platia aj v tvojom prípade? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Ktorá vypočutá modlitba v tvojom živote má pre teba najväčší význam?

  6.Pán Ježiš hovorí v 33. verši, že kresťania majú súženie, kým sú na svete. Na čo Pán Ježiš myslí, keď hovorí o súženiach?

 • Prečo mnohí kresťania hľadajú život bez akéhokoľvek súženia?

  7.Čo sa pod tým myslí, že máme pokoj aj v súženiach?

 • Čo si myslíš, môže mať taký kresťan pokoj, ktorý neverí, že jeho súženia pochádzajú z Božích rúk?

  8.Čo znamená to, že Pán Ježiš premohol svet (33b)?

 • Pán Ježiš ti dnes hovorí tento 33. verš ako „zlatý veršík“. Čo ti chce povedať v tvojej terajšej situácii?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master