GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

21. Ježišovo zajatie – Ján 18,1-14

Na úvod: Nájdi na mape Jeruzalema Getsemane a potok Kedron . Pozri text o Judášovi: Ján 12,6. Niekoľko dní po týchto udalostiach Judáš spáchal samovraždu. Tí, ktorí Pána Ježiša zatkli, boli väčšinou z radov strážcov chrámu (3).

1.Predstavte si, aký bol Judášov život s Pánom Ježišom počas týchto troch rokov. Aké dobré alebo zlé skúsenosti obsahoval?

 • Myslíte si, že Pán Ježiš miloval Judáša rovnako ako ostatných učeníkov?
 • Veril Judáš Ježišovej láske? Prečo áno, prečo nie?

  2.Prečo Pán Ježiš vybral práve Judáša za pokladníka (12,6)?

 • Prečo má práve lakomstvo takú veľkú moc nad nami ľuďmi?
 • V akej situácii by si sa ty mohol stať zradcom Pána Ježiša a kresťanstva?

  3.Prečo Pána Ježiša zajali v noci a nie cez deň?

 • Predstav si miesto udalostí v Getsemanskej záhrade pod veľkými olivovými stromami: zvuk krokov v tme, potom svetlá lampášov, krik... Kto sa podľa textu bojí, kto je odvážny (3-6)?

  4.Prečo Pán Ježiš dobrovoľne predstúpil z tieňov záhrady pred tých, ktorí ho prišli zajať (4)?

 • Keď Pán Ježiš povedal: „Ja som!“, zároveň povedal aj meno Hospodinove. (Jahve = SOM, KTORÝ SOM.) Prečo vojaci spadli, keď počuli túto odpoveď?

  5.O čo sa Pán Ježiš najviac staral vo chvíli svojho zajatia?

 • Verše 8 - 9 opisujú vlastne „šťastnú výmenu“: Pán Ježiš zaujal miesto hriešnikov a pripravil tým pre nich útočište pred Božím hnevom. Predstav si situáciu, že by Pán Ježiš povedal tieto slová pred Satanom a hovoril by o tebe a tvojich blízkych. Čo v takom prípade Ježišove slová pre teba znamenajú?

  6.Čo chcel Peter dosiahnuť tým, že ťal mečom (10)?

 • Iné evanjeliá hovoria, že Pán Ježiš uzdravil Malchosove ucho, ako svoj posledný zázrak. Prečo to urobil?
 • Čo si myslíte, že Malchos povedal doma svojej manželke o tejto udalosti?

  7.Nedávno Pán Ježiš trikrát prosil svojho Otca, aby nemusel piť kalich utrpenia. Prečo ho teraz dobrovoľne prijal bez váhania?

 • Kto bol pôvodcom utrpenia Pána Ježiša (11)?
 • Môžeš povedať o svojom utrpení to isté, ako Pán Ježiš o svojom (11)?
 • Aký je rozdiel v tom, či pochádza tvoje utrpenie od Satana, alebo od ľudí, alebo od tvojho nebeského Otca?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master