GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

22. Dokonané! – Ján 19,25-30

Na úvod: Ukrižovanie je asi jeden z najsadistickejších spôsobov týrania, aký chorá ľudská myseľ kedy vyprodukovala. Hovorenie bolo pre ukrižovaného ťažké, lebo keď sa nadýchol, musel sa zaprieť o nohy prebodnuté klincami. Počas tých hodín, kedy Pán Ježiš visel na kríži, bol aj v pekle, pretože Ho Pán Boh opustil. „Učeník, ktorého miloval“, bol vlastne sám učeník Ján (26).

1.Verše 25-27

 • Prečo tvorili väčšinu z Ježišových priateľov pod krížom ženy? (Myslíš si, že existuje rozdiel medzi ženou a mužom v tom, ako berú utrpenie, ktoré už nemožno zmierniť?)
 • Prečo Mária, Ježišova matka, nemohla neostať pod krížom svojho syna?
 • Čo asi bolo v tejto chvíli najťažšie pre Máriu?
 • V čo možno dúfala, že sa s jej synom stane: očakávala zázrak alebo rýchlu smrť? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Verila Mária aj pod krížom, že Ježiš je Božím Synom? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Čo tieto Ježišove slová znamenali pre Máriu? Predstav si situáciu, keby Pán Ježiš nepovedal svojej matke ani slovo!
 • Prečo chcel Pán Ježiš odovzdať svoju matku práve do Jánovej starostlivosti? (Čo keby sa Mária musela vrátiť z Golgoty k svojim ďalším štyrom synom, ktorí v tom čase ešte neverili v Pána Ježiša?)
 • Porozmýšľaj, čo by chcel Pán Ježiš tebe prostredníctvom tohto príbehu povedať o tvojom vzťahu k rodičom.

  2.Verše 28-29

 • Čo spôsobovalo ukrižovanému ten nesmierny smäd ?
 • Po čom inom túžil na kríži okrem vody?
 • Raz Pán Ježiš povedal: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ (Ján 7,37). Prečo musel teraz vysmädnúť ten, ktorý je sám zdrojom živej vody?

  3.Verš 30

 • Vedúci prečíta Matúša 3,15, Ježišove slová priamo pred Jeho krstom. Porovnaj tieto slová so slovami 30. verša Jánovho evanjelia.
 • Veríš, že Pán Ježiš splnil Božiu spravodlivú vôľu (teda všetky Jeho prikázania) namiesto teba?
 • V čom je rozdiel medzi vetami: „Ježiš zomrel“ a „Ježiš odovzdal Ducha“?
 • Porovnaj Ježišove posledné chvíle s poslednými chvíľami nejakého tvojho známeho. (Čo je neobvyklé v Ježišovom počínaní?)

  Posolstvo: Pamätáme si z príbehu o boháčovi a Lazarovi, že v pekle človek veľmi žízni. Aj boháč prosil otca Abraháma, aby poslal Lazara, ktorý by si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mu jazyk (Lukáš 16,24). Pán Ježiš pretrpel tieto bolesti pekla, aby si ty nemusel trpieť naveky.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master