GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

23.Pri prázdnom hrobe – Ján 20,11-18

Na úvod: Vedúci prečíta Lukáša 8,1-3. Z tohto textu vyjde najavo minulosť Márie Magdalény. Mária stála pod krížom až do trpkého konca, na rozdiel od Ježišových učeníkov, a bola ho aj pochovávať (Matúš 27,61). V evanjeliách sa slovo „Rabbúni“ (16) vyskytuje len dvakrát. Má silnejší význam ako slovo rabbi (učiteľ).

1.Aký bol Máriin život vtedy, keď v nej ešte žilo sedem démonov? (Aký bol jej všedný deň, aké medziľudské vzťahy, aké démonské záchvaty?)

 • Aké boli tie roky, keď Mária chodila s Pánom Ježišom po celej krajine?
 • Aká bola Máriina láska k Pánovi Ježišovi? Prečítaj si, ako Ježiša nazvala (13,16,18).

  2.Čo to hovorí o Márii, že stála pod krížom až do konca a sledovala, kde pochovali Pána Ježiša?

 • Čo Mária robila počas toho jedného dňa a dvoch nocí, keď Pán Ježiš ležal v hrobe?

  3.Prečo Mária neopustila hrob, aj keď bol prázdny (11)?

 • Prečo Márii pripadalo také hrozné to, že už nemohla vidieť Ježišovo mŕtve telo a ani sa ho nemohla dotknúť?

  4.Prečo sa Mária vôbec nečudovala existencii anjelov sediacich v hrobe? Porozmýšľajte nad rôznymi vysvetleniami (12-13).

  5.Prečo Mária nespoznala Pána Ježiša, keď ho videla a rozprávala sa s ním? Porozmýšľajte nad rôznymi možnosťami (14).

 • Zažil si niekedy niečo podobné, keď si v svojom smútku nespoznal Pána Ježiša, aj keď stál pri tebe? Ak áno, kedy?

  6.Prečo anjeli a aj Pán Ježiš chceli poznať dôvod Máriinho plaču – veď museli vedieť odpoveď na svoju otázku?

 • Prečo Pán Ježiš chce aj od teba, aby si mu povedal o dôvodoch svojho plaču, aj keď ich určite pozná aj bez toho?
 • Boli Máriine slzy márne? Zdôvodni svoju odpoveď.
 • Ako môžeme vedieť, či sú naše slzy márne alebo nie?

  7.Podľa čoho Mária nakoniec spoznala Pána Ježiša (15-16)?

 • Prečo Pán Ježiš nechcel, aby Mária podľahla svojim emóciám (17)?
 • Čo sa môžeme naučiť z Ježišovho počínania ako muža v tejto situácii?

  8.V tom čase na súde neuznávali svedectvo ženy. Prečo sa Pán Ježiš zjavil najprv žene, a práve jej dal úlohu svedčiť o vzkriesení?

 • Pán Ježiš nebol viazaný predpismi svojej spoločnosti, ktoré pokladal za nespravodlivé, napríklad niektorými predpismi soboty. Prečo napriek tomu nespravil z Márie dvanásteho apoštola namiesto Judáša po jeho smrti?

  9.Ako zmenilo Ježišovo vzkriesenie zvyšok Máriinho života?

 • Akú nádej dáva Ježišovo vzkriesenie pre zvyšok tvojho života?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master