GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

3. Pasca pre Ježiša (Mk 3,1-6)

Úvod: Ježišov prvý spor s farizejmi o sobote je opísaný už v Mk 2,23-28. Tento je v poradí druhý. Pre farizejov predstavovalo bigotné dodržiavanie svätenia soboty podmienku pre príchod Mesiáša ako aj pre záchranu jednotlivca.

1. Ako vyschnutá ruka ovplyvnila život muža? (Práca, finančná situácia, rodinné vzťahy, vzťah s Bohom. Akú prácu mohol jednou rukou vykonávať vo vtedajšej spoločnosti?)

 • V 5. verši si môžeme všimnúť, že ruka bola predtým zdravá. Ako to musel prežívať po tom, ako mu ruka vyschla, možno následkom nejakej nehody?
 • Aké svedectvo nám tento text podáva o charaktere tohto muža?

  2. Aká atmosféra v tú sobotu vládla v synagóge?

 • Z textu vieme, že muž neprišiel do synagógy, aby bol uzdravený. Prečo teda prišiel?
 • Prečo muž neprosil o pomoc Ježiša?
 • Porovnávaj pohnútky farizejov a tohto muža, keď v tú sobotu prišli do synagógy.

  3. Prečo farizeji neobviňovali Ježiša priamo z toho, o čom si mysleli, že je Jeho chybou?

 • Čo si farizeji mysleli o mužovi, ktorý prišiel o svoju ruku?

  4. Prečo Ježiš volal muža dopredu a neuzdravil ho niekde medzi poslednými lavicami?

 • Bol by muž prišiel pred celé zhromaždenie aj z rozkazu hocikoho iného?

  5. Vo štvrtom verši Ježiš šikovne poukazuje na svoje úmysly ako aj na úmysly farizejov. Čo má Ježiš na mysli, keď používa až také silné slová ako „zachrániť život alebo zabiť“? (Ako by bol mohol postoj farizejov zabiť tohto muža? Ako ho Ježišovo počínanie zachránilo?)

  6. O Ježišovom hneve sa v evanjeliách hovorí zriedka. Prečo bol Ježiš v tejto situácii aj nahnevaný, aj zarmútený (5)?

  7. Čo si myslel o Ježišovi (v čo veril), keď sa rozhodol vystrieť svoju vyschnutú ruku?

 • Aký krok viery Ježiš dnes očakáva od teba?

  8. Čo v Ježišovom počínaní a v slovách hnevalo farizejov natoľko, že sa začali radiť o jeho zabití?

 • Odpovedz na základe tohto textu: čo nebolo v poriadku vo viere farizejov.

  9. Prečo bolo uzdravenie tohto muža pre Ježiša také dôležité, že kvôli nemu riskoval aj svoj život (4)?

 • Prečo Ježiša zabili, aj keď len „robil dobre a zachraňoval ľudí“ (4)? Posolstvo: Sobota mala úplne odlišný význam pre farizejov a pre Ježiša. Pre farizejov znamenala zákon, ktorý človek musel dodržiavať, aby bol zachránený. Pre Ježiša bola predobrazom evanjelia - znakom toho, že Pán Boh dá svojmu ľudu odpočinutie od svojej práce skrze odpustenie hriechov (Židom 4,9-10).

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master