GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

4. Uprostred búrky (Mk 4,35-41)

Úvod: Medzi učeníkmi boli štyria profesionálni rybári, ktorí poznali jazero ako svoje vlastné vrecká.

1. Genezaretské jazero má rozlohu 20 x 12 kilometrov. Koľko času je treba na preplávanie takéhoto jazera?

 • Čo by si si pomyslel, keby ťa niekto poprosil, aby si išiel neskoro večer preplávať takéto jazero (35)?

  2. Aký je to človek, ktorý dokáže spať v člne aj uprostred zúriacej búrky? (Čo hovorí o vzťahu človeka k Bohu a o jeho vzťahu k smrti skutočnosť, že spí počas búrky?)

  3. Čo učeníci urobili, keď sa strhla búrka, v akom poradí konali, aby sa čln neutopil?

 • Prečo v tejto situácii učeníci nevedeli veriť v Božiu moc?

  4. V akej situácii sa ti zdalo, že Ježiš len spí a zanedbáva to, čo sa s tebou alebo tvojimi

  blízkymi deje (38)?
 • 38. verš vlastne obsahuje modlitbu. Čo nás tento verš učí o modlitbe?

  5. Prečo boli učeníci prekvapení, keď sa im dostalo pomoci, o ktorú prosili?

 • V akom zmysle si sa správal podobne/ináč ako učeníci, keď ťa naposledy postretla nejaká ťažká kríza?

  6. Akú pomoc by sme mali očakávať od Ježiša v našich krízach?

  7. Je pre teba ťažké alebo ľahké uveriť, že vietor a more skutočne poslúchli Ježišov rozkaz (39)? Zdôvodni svoju odpoveď.

 • Ježiš dnes stojí uprostred tvojej búrky a hovorí: „Zmĺkni, utíš sa!“ Čo tieto slová znamenajú pre teba v tvojej terajšej životnej situácii?

  8. Ako sa učeníci cítili, keď počuli slová 40. verša z Ježišových úst?

 • Ako by si zareagoval, keby adresoval Ježiš tieto slová tebe?

  9.Čím sa od seba líšia dva typy strachu učeníkov: strach pred smrťou a veľká bázeň pred Ježišom (40-41)?

  10. Prečo Ježiš pomáha aj tým, ktorí majú málo viery?

 • Ako sa zmenila viera učeníkov skrze túto udalosť?
 • Ako by si si želal, aby sa tvoja viera zmenila skrze tvoju terajšiu krízu? Posolstvo: Učeníci boli zachránení pred utopením, ale Ježiš nie. Ukrižovanie znamenalo smrť udusením podobne ako utopenie sa. Vedúci prečíta Žalm 69,2-3 a 15-16. Tento žalm opisuje Ježišovo utrpenie na kríži. Takúto cenu musel Ježiš zaplatiť za to, aby nás mohol zachrániť pred ohnivým jazerom (Zjavenie 20,14).

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master