GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

6. Keď nás postretne to najhoršie (Mk 5,21-24 a 35-43)

Úvod: Za predstaveného synagógy spravidla volili mešťana, ktorý bol obyvateľmi váženým človekom. Všetci ostatní predstavení synagóg, okrem Jaira, sa k Ježišovi správali nepriateľsky. Jairos mal len toto jedno dieťa (Lk 8,42).

1. Skúste si predstaviť, aký mohol byť život rodičov po narodení dlho očakávaného dieťaťa.

2. Ako sa zmení vzťah rodičov, keď dieťa ochorie - uveďte rôzne možnosti.

 • Čo sa dialo v Jairovom vzťahu k Pánu Bohu, keď dieťa ochorelo?
 • Aký by asi bol život týchto rodičov, keby ich dieťa zomrelo?

  3. Čo to asi znamenalo pre Jaira, keď musel hľadať pomoc u Ježiša, ktorý nebol populárny v náboženských kruhoch? (Čo by si ty urobil na otcovom mieste?)

 • Čo nám prezrádza Jairov spôsob, akým vyjadril svoju prosbu (22-23)?
 • (Židia sa neskláňali pred nikým iným ako pred Hospodinom. Aká bola teda Jairova viera, keď išiel za Ježišom?)

  4. Aký boj sa odohrával v otcovom srdci pri udalostiach v 35. verši?

 • Ocitol si sa v podobných situáciách, keď si cítil, že je už zbytočné obťažovať Ježiša?

  5. Prečo Ježiš zakázal Jairovi báť sa, aj keď ho postretlo to najhoršie (36)?

 • Čoho na svete sa bojíš najviac? (Odpoveď môžeš nechať pre seba.)
 • Ako by si zareagoval, keby ti Ježiš zakázal strachovať sa práve vtedy, keď by sa ti stalo to, čoho si sa najviac bál?
 • (Prečo sa človek strachuje ešte aj vtedy, keď sa to najhoršie už stalo? Čoho sa bál Ježiš v Getsemane?)

  6. Ježiš hovorí aj tebe dnes: „Neboj sa, len ver!“ Aký význam majú tieto slová v tvojej životnej situácii?

 • Čomu alebo v čo ešte mal Jairos veriť po dcérinej smrti?
 • Ako by sa bol Jairos správal, keby nebol vôbec mal vieru v Ježiša?

  7. Jairova manželka musela vidieť a zažiť smrť svojej dcéry v čase, keď bol manžel preč. V akom rozpoložení asi bola, keď Ježiš a jej manžel prišli do smútočného domu?

 • V Jairovom dome už vládla pohrebná atmosféra. Čo chcel Ježiš povedať smútiacim hosťom skrze slová 39. verša?
 • Aké posolstvo prináša 39. verš tým z nás, ktorým blízky človek už zomrel?

  8. Prečítajte si dôkladne, ako Ježiš vzkriesil dievča k životu (41-43). Aké veci v tomto opise upútavajú tvoju pozornosť?

  9. Prečo Ježiš prísne zakázal hovoriť o tomto zázraku iným, aj keď preňho mohol byť dobroureklamou?

 • Kedy môže zázrak pôsobiť vieru u človeka, a kedy nie?

  10. Uvažujte o zázraku z pohľadu dieťaťa - aký dopad mal zázrak na budúcnosť dievčaťa?

 • Aký prínos malo toto utrpenie pre Jairovu rodinu? Ako sa zmenil život rodičov?
 • Aký prínos má pre teba tvoje dnešné utrpenie?

  11. Čo si asi podľa vás Jairova rodina myslela, keď neskôr počuli chýry o Ježišovej smrti a vzkriesení?

  Posolstvo: „Neboj sa, len ver!“ znamená u Ježiša toľko ako: „Nechaj túto vec na mňa. Ja sa o to postarám.“ Ježiš sám sa až tak veľmi bál odlúčenia od svojho Otca, že v Getsemane potil krv. Týmto spôsobom poukázal na to, že odlúčenie od Boha (=peklo) je jedinou vecou, ktorej sa máme báť. Všetko ostatné, čo nám v našom živote spôsobuje strach, On môže a chce zmeniť na požehnanie pre nás.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master