GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

7. Žena, ktorá stratila svoju ženskosť (Mk 5,25-34)

Úvod: Podľa Mojžišovho zákona bola žena kultovo nečistá, kým trvalo krvácanie. Nikto sa jej nesmel ani dotknúť, ani predmetu, ktorého sa ona prv dotkla. Žena, ktorá mala menštruáciu, nesmela ísť do chrámu (3. Moj. 15).

1. Ak žena z nášho textu mala okolo 30-40 rokov, stratila svoje zdravie pomerne mladá. Aké následky z tejto choroby vyplývali pre jej život, ak bola vydatá? A ak bola slobodná?

 • Aké následky má neprestajný krvotok na telesnú kondíciu človeka?
 • Aký vplyv má takáto choroba na sebadôveru ženy?

  2. Čo si možno táto žena myslela o Bohu, keď ako mladá ochorela na takúto chorobu?

 • Ako sa možno zmenil jej vzťah k Bohu počas dlhých rokov choroby?

  3. Z 26. verša sa dozvedáme, že žena predtým mala nejaký majetok. Porozmýšľajte nad

  rôznymi alternatívami, odkiaľ svoje peniaze mala a na čo boli pôvodne určené.

  4. Vieme si domyslieť, že „gynekologická“ profesionalita tej doby nebola na veľmi vysokej úrovni. Čo si myslíte, prečo jej záležalo na uzdravení tak veľmi, že znovu a znovu bola ochotná odovzdávať sa do rúk týchto „lekárov“ a dokonca na nich minula všetky svoje peniaze (26)?

 • Čo si asi žena v tejto fáze myslela o lekároch a liečiteľoch vo všeobecnosti (26)?
 • V čom bol rozdiel medzi Ježišom a inými liečiteľmi?

  5. Ako si táto žena, ktorá sa už v lekároch toľkokrát sklamala, mohla byť istá, že na vyzdravenie bude stačiť, ak sa len dotkne Ježišovho rúcha (28)?

 • Si si tiež istý, podobne ako žena z nášho textu, že Ježiš môže ľahko vyriešiť aj tvoj najťažší problém?

  6. Prečo žena neprosila nahlas o pomoc od Ježiša tak, ako to robili iní chorí?

 • Prečo si žena zvolila za spôsob uzdravenia práve dotyk?

  7. Ako mohol Ježiš vedieť, že sa Mu niekto, aj keď zľahka, dotkol rúcha?

 • Prečo Ježiš nepustil ženu domov bez toho, aby sa s ňou rozprával?

  8. Čo si možno žena myslela, keď počula Ježišovu otázku (30)?

 • Čo žena videla v Ježišových očiach, keď sa Ježiš obrátil a pozrel sa na ňu (32)?

  9. Pôvodne žena nezamýšľala povedať Ježišovi ani slovo, no napriek tomu Mu nakoniec povedala „celú pravdu“ (33). Čo všetko?

 • Povedal si niekedy Ježišovi všetko, celú pravdu o sebe a svojich problémoch? Ak nie, prečo nie?

  10. Verš 34 môže byť preložený dvojakým spôsobom: „Tvoja viera ťa zachránila/uzdravila.“ Prečo chcel Ježiš žene povedať práve túto vec?

 • Prečo volal Ježiš túto ženu „svojou dcérou“, aj keď boli asi rovnako starí? Posolstvo: Aj Ježiš sám sa raz stal kultovo nečistým, a to takým spôsobom, že znečistil tých, ktorí sa Ho dotkli. Toto sa udialo vtedy, keď Ho bičovali a ukrižovali a Jeho krv tiekla na zem. Túto cenu musel Ježiš zaplatiť za záchranu ženy - aj za tvoju záchranu!

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master