GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

9. 25000 chlebov a 10000 rýb (Mk 6,30-44)

Úvod: Vedúci nech ukáže na mape miesto zázraku nasýtenia zástupu na brehu oproti Bétsaide (45) a vypočíta, koľko kilometrov je odtiaľ do najdôležitejších miest Galiley. Všimnite si, že zámerom Ježiša a učeníkov bolo oddýchnuť si počas tejto cesty (31-32).

1. Akým sa stane človek, ktorý kvôli svojim povinnostiam nestíha ani jesť (31)?

 • Čo si možno učeníci mysleli, keď videli zástup na brehu, ako už čakal na Ježiša (32-33)?
 • Prečo sa Ježiš nenahneval na zástup, aj keď prišiel o svoj voľný deň (34)?

  2. Keď Ježiš skončil, deň sa už chýlil ku koncu. Aké asi boli pocity učeníkov v tej chvíli?

 • Skúste vypočítať, koľko by asi trvala cesta pešo od opačného brehu Bétsaidy do najdôležitejších miest Galiley. Všimnite si, že v zástupe boli aj deti a starí ľudia.

  3. Päť chlebov a dve ryby - to je jedlo pre jedného muža. Koľko by asi stálo takéto jedlo v dnešnej dobe?

 • V koľkých dedinách by sa asi muselo zháňať jedlo, kým by sa ho našlo dosť pre päťtisíc ľudí: 25000 chlebov a 10000 rýb?

  4. Koľko by stál obed pre päťtisíc mužov v našej dobe?

 • 200 denárov bolo v tej dobe 2/3 ročného príjmu pracovníka. Prečo učeníci spomínali Ježišovi práve túto sumu (37)?

  5. Prečo Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy im dajte jesť“ (37)?

 • Ako by mali odpovedať na Ježišov príkaz?

  6. Odkiaľ mali učeníci odvahu začať robiť to, čo im Ježiš prikázal (39)?

 • Čo si myslíte, verili títo ľudia, že dostanú jedlo, keď si posadali na trávu? Ak áno, odkiaľ si mysleli, že to jedlo dostanú (40)?

  7. Prečo Ježiš rozmnožil ten chlieb, čo mali, 5000-násobne a nezmenil napríklad 5000 kameňov na chleby (41-42)?

 • V čom je rozdiel medzi Ježišovým divom a „divmi“, ktoré obyčajne činili čarodejníci?

  8. Porozmýšľajte nad rôznymi príčinami toho, prečo sa kresťania našej doby veľmi nezaujímajú o nasýtenie hladných sveta? (O čo sa zaujímajú kresťania našej doby?)

 • Kde sú tí hladní, ktorých by Ježiš chcel, aby si ty dnes nasýtil?

  9. Veríš, že Ježiš môže rozmnožiť 5000-násobne aj tie tvoje (i keď nepatrné) dary, ktoré Mu dávaš?

 • V čom je rozdiel medzi vierou a realizmom? Posolstvo: Po tomto dive Ježiš povedal: „Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo“ (Ján 6,51). Prostredníctvom svojej smrti na kríži sa Ježiš sám stal naším chlebom Večere Pánovej a večného života.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master