GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

10. Effatha - otvor sa! (Mk 7,31-37)

Úvod: Muž z nášho textu bol pravdepodobne hluchý od ranného detstva, pretože nevedel správne hovoriť. Takže nikdy nemohol komunikovať s inými. (V tej dobe ešte neexistovala jednotná posunková reč). Pred 700 rokmi prorokoval Izaiáš (Iz. 35,5), že Mesiáš dá hluchým sluch a nemým reč (37).

1. Porozmýšľaj, aké zvuky počas dňa počuješ. Čo by bolo pre teba najťažšie, keby si nič nepočul?

2. Predstav si, aké detstvo mal tento hluchonemý muž. (Aké spôsoby používali rodičia pri výchove svojho dieťaťa, pri ochraňovaní od nebezpečenstiev, pri vyučovaní remesla atď.? Aký mal vzťah k svojim rovesníkom? Ako videl seba samého?)

3. Ako vyzeral bežný deň dospelého hluchonemého v porovnaní s jeho rovesníkmi?

 • Určite aj hluchonemého z nášho textu niekedy brali aj do synagógy a chrámu - čo si myslíte, koľko toho asi pochopil o neviditeľnom Bohu?

  4. Čo bolo motívom pre tých, ktorí priviedli hluchonemého k Ježišovi (uveďte rôzne alternatívy)?

 • Keby si bol na mieste toho priateľa, ktorý hluchonemého priviedol k Ježišovi, ako by si mu bol vysvetlil, kam ide a prečo?
 • Prečo bolo pre hluchonemého obzvlášť nepríjemné dostať sa do prostriedku zástupu ľudí?

  5. Prečo Ježiš neuzdravil hluchonemého tak, ako ho tí, čo ho priviedli, prosili (32b a 34)?

 • Prečo muž neodporoval, ale išiel s neznámym rabínom (33)?

  6. Čo mohol hluchonemý rozumieť z Ježišovej štvordielnej „posunkovej“ reči vo veršoch 33 a 34? Čo chcel Ježiš povedať mužovi, ktorý nerozumel reči tým, že pozdvihol oči k nebu pred uzdravovaním? A tým, že zavzdychol?)

  7. Prečo Marek vo svojom evanjeliu zanechal Ježišove uzdravujúce slovo aj pôvodnom jazyku,

  po aramejsky (34)?
 • Ježiš aj v tejto chvíli stojí pred tebou a hovorí: „Effatha! Otvor sa!“ Čo tým chce povedať (uvažuj o svojej komunikácii s inými ľuďmi)? (Na túto otázku môžeš odpovedať aj ticho pre seba.)

  8. Väčšinou potrebuje dieťa asi tri roky, aby sa naučilo základné slovíčka vo svojom jazyku. Ako je možné, že sa tento muž „naučil“ toto všetko v jednom okamihu?

  9. Každý Ježišov zázračný skutok nám hovorí niečo o nebi. Čo sa môžeme naučiť na základe tejto udalosti?

  10. Prečo ľudia nerešpektovali Ježišovu prosbu hovoriť o dive (36)?

 • Čo si myslíš - prospieva kresťanskej cirkvi, ak divy, ktoré sa v nej diali, sú rozširované prostredníctvom médií a robí sa z nich reklama?
 • Aké „správy“ by Ježiš radšej chcel, aby ľudia rozširovali svojim známym? Posolstvo: Hlboká komunikácia medzi Ježišom a Jeho Otcom bola prerušená, keď Ježiš visel na kríži. To je tou cenou, ktorú musel Ježiš zaplatiť za komunikáciu medzi nami hriešnikmi a Bohom.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master