GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

11. Slepec bez vlastnej vôle (Mk 8,22-26)

Úvod: Muž videl, keď bol ešte dieťaťom; vieme to z toho, že Ježiš uzdravil len jedného človeka, ktorý bol slepý od narodenia (Ján 9,32). V tomto našom texte je jediný opis toho, ako Ježiš uzdravil chorého postupne. Ježiš práve ukončil rozhovor so svojimi učeníkmi o duchovnej slepote (verš 18). Raz karhal aj nevieru v miesto, kde sa tento zázrak udial, v Betsaide.

1. Prečo slepec sám Ježiša o nič neprosil?

 • Predstavte si, aký bol život slepca do tejto chvíle.
 • Čo urobilo muža takým pasívnym (uveďte rôzne dôvody)?

  2. Čo chceli tí, ktorí priviedli slepca, aby mu Ježiš urobil (22)?

 • Ako Ježiš odpovedal na prosbu týchto priateľov?
 • Na koho sa viac podobáš: na tých, ktorí priviedli slepca alebo na samotného slepca?

  3. Prečo Ježiš nechcel uzdraviť muža v Betsaide, ale mimo mestečka?

 • Predstav si to, keby ťa niekto úplne neznámy chytil za ruku v situácii, keď ho nemôžeš vidieť. Ako by si zareagoval? (Čo to hovorí o mužovi, že nevzdoroval Ježišovi, keď ho Ježiš viedol mimo mesto?)

  4. Ktoré štyri veci urobil Ježiš slepcovi?

 • Prečo bolo treba na uzdravovanie toľko fáz? (Aký význam to malo pre slepca, že sa mohol rozprávať s Ježišom a že bol uzdravený postupne?)

  5. Ježiš vyviedol slepca mimo mesto práve preto, aby sa zbavil zástupu. Čo si myslíte, boli tam napriek tomu ešte nejakí ľudia, alebo si ten slepec len myslel, že ich vidí (24)?

 • Predstav si tú situáciu, keď Ježiš položil svoje ruky (v gréckom origináli je množné číslo!) na muža a spýtal sa ho, či niečo vidí. Aká mala byť správna odpoveď na túto otázku?
 • Prečo Ježiš už neopakoval otázku pri neskoršej fáze uzdravovania (25)?

  6. Prečo Ježiš nechcel, aby sa muž vrátil do Betsaidy, kde ho pravdepodobne čakali jeho priatelia? (Čo sa mohlo stať, keby tam bol uzdravený muž išiel?)

 • Čo iné sa okrem očí uzdravilo v jeho živote?
 • Aký bol Ježišov konečný zámer s týmto mužom?

  7. Tento text sa pýta aj nás, či vidíme Ježiša „očami svojho srdca“ (18). Ježiš stojí dnes pred tebou a pýta sa: „Či vidíš niečo?“ Čo Mu odpovieš?

 • Akými rôznymi spôsobmi sa Ježiš snažil otvoriť „oči srdca“, aby si Ho videl?

  8. Čo nás tento div učí o nebi?

  Posolstvo: Otvorenie očí slepého bolo znakom toho, že sám Pán prišiel a ľudia sa Mu mohli pozerať tvárou v tvár (Iz. 35,4-5). Aj tak bola Ježišova osoba taká skrytá, že mnohí v Ježišovi nevideli Boha. Aj pre učeníkov bolo ťažké vidieť, kým Ježiš v skutočnosti bol (18). Tento príbeh nás uisťuje o tom, že Ježiš neprestane konať v našich životoch, kým Ho neuvidíme takého, aký v skutočnosti je (1Ján 3,2).

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master