GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

12. Zachránený a stratený život (Mk 8,34-38)

Úvod: Tu Ježiš po prvýkrát hovorí o kríži. Jeho slová určite otriasli Jeho nasledovníkmi až do hĺbky duše. V tej dobe bolo ukrižovanie najväčším utrpením a hanbou, aké len mohlo človeka postretnúť. Súčasťou ich hanby bola aj skutočnosť, že trestanci sami museli niesť svoj kríž na popravisko. Ľudia na nich kričali a posmievali sa im. (Všimnite si, že slová „život“ a „duša“ sú v gréčtine tým istým slovom.)

1. Verše 34-38

 • Aký život je v našej dobe považovaný za hodnotný a aký nie? (Takže, čo znamená pre súčasníkov zachránenie alebo stratenie života?)
 • Komu Ježiš adresoval túto svoju reč?
 • Čo si možno ľudia mysleli o nasledovaní Ježiša predtým, ako počuli túto reč? A potom?
 • Aký človek je ochotný nasledovať Ježiša pri takýchto podmienkach?
 • Ak chcel mať Ježiš viac svojich nasledovníkov, prečo potom hovoril to, čo hovoril?

  2. Verš 34 - zapieranie seba samého

 • Čo to zapieranie seba samého znamenalo v prípade učeníkov?
 • Čo to zapieranie seba samého a nasledovanie Ježiša znamená v našom prípade?
 • (Túto otázku je možné položiť len v budhistickom kontexte: Aký je rozdiel medzi budhizmom a kresťanstvom v otázke sebazapierania?)

  3. Verš 34 - vzatie kríža

 • Čo si myslíš, myslel Ježiš pod „nesením kríža“ hocijaké utrpenie, alebo to utrpenie, ktoré sa týka kresťanov kvôli ich viere?
 • Aký by bol tvoj život bez kríža?
 • Prečo Ježiš nenechá ani jedného zo svojich nasledovníkov bez kríža?
 • Ako sa zmení situácia toho, kto nesie svoj kríž, ak ho každé ráno prijíma z Božích rúk, nie od satana, od druhých ľudí alebo od osudu?

  4. Verš 35 - zachránenie a stratenie života

 • Akými rôznymi spôsobmi sa ľudia snažia zbaviť svojho kríža?
 • Prečo ten človek, ktorý si volí za cieľ svojho života šťastie, nebude šťastný?
 • Odkiaľ nasledovník Ježiša čerpá silu na nesenie svojho kríža?

  5. Verše 36-37 - stratenie duše/života, výkupné za dušu

 • Kvôli akým veciam môže človek stratiť svoju dušu?
 • Za akú cenu získal Ježiš späť stratené duše?

  6. Verš 38 - hanbenie sa za Ježiša a Jeho reči

 • O čom z biblického učenia sa ti ťažko rozpráva tvojim neveriacim priateľom?
 • Prečo sa Ježiš bude hanbiť za toho kresťana, ktorý nemal odvahu bojovať za Božie Slovo v cudzoložnom a hriešnom pokolení?
 • Čo sa stane človeku, za ktorého sa Ježiš hanbí?

  7. Otázky dobrej zvesti:

 • Čo pre kresťana, ktorý nesie svoj kríž, znamená to, že Ježiš už raz pred ním išiel nesúc svoj kríž tou istou cestou?
 • Krátko po týchto udalostiach stratil Ježiš svoju dušu/svoj život. Prečo?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master