GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

14. Údel zvodcu (Mk 9,42-50)

Úvod: Grécke sloveso skandalizo vo verši 42 má nasledovné významy: ublížiť, zviesť na hriech. Ježišove slová sú veľmi aktuálne. V novinách sa z času na čas píše o pedofiloch a producentoch detského porna, ktorí ničia životy mnohých detí našej doby. Ale Ježiš hovorí v tomto texte nielen o ich, ale aj o akýchkoľvek našich pokušeniach.

1. Právne predpisy nijakej krajiny nepoznajú trest uvedený v 42. verši. V akom zmysle je trest smrti, ktorý tu Ježiš uvádza, tvrdší ako bežnejšie spôsoby popravy? (Prečo by si podľa Ježiša ten, kto by zviedol dieťa, nezaslúžil ani čestný pohreb?)

2. Povedzte príklady na to, na aké hriechy môžu ruky človeka zviesť (43).

 • Na aké hriechy ho môžu zviesť nohy (45)? A oči (47)?
 • Keď sa stretneš s pokušením, rozoznáš hneď, že je to pokušenie?

  3. Čoho sa bojíš najviac: toho, že stratíš ruku, nohu alebo oko tu na zemi, alebo toho, že sa po svojej smrti dostaneš do pekla?

 • Ktorej alternatívy sa bojíš viac, keď ide o tvoje deti/tvojich blížnych?

  4. Čo by poslucháči povedali, keby dnes niekto začal kázať podobne ako Ježiš v našom texte?

  5. Čo tým chcel Ježiš povedať, keď dal také hrozné rady (43-47)?

 • Čo by si si asi myslel o Ježišových slovách, keby zlý človek zviedol niekoho z tvojich blízkych?

  6. Akú radu by si dal človeku, ktorý bojuje proti „nezdolateľným“ hriechom v oblasti sexuálneho života?

  7. Aký výsledok by bol z toho, keby sa nikdy nekázalo v kostoloch o pokušeniach, o hrôze hriechu a pekle tak, ako kázal Ježiš? (Ako by sa zmenilo zmýšľanie o Bohu? Alebo správanie ľudí? Alebo postoj k Ježišovmu krížu?)

  8. Čo je najväčším omylom dnešných producentov a užívateľov porna?

 • Ako máme bojovať proti pornu vo svojom súkromnom živote a vo verejnej oblasti?

  9. Čo máme urobiť, ak si všimneme, že sme nedokázali dodržiavať tieto Ježišove príkazy?

  Posolstvo: Teraz isto chápeš, prečo museli byť Ježišove ruky a nohy prebité klincami a prečo musel zomrieť vo vnútornej a vonkajšej tme...

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master