GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

15. Ježiš a deti (Mk 10,13-16)

Úvod: V dobe Ježišovej sa obriezka chlapcov, t.j. prijatie za člena Božieho ľudu, konala už v 8. deň po narodení dieťaťa. Ale vo všeobecnosti postavenie dieťaťa v spoločnosti nebolo veľmi dobré. Grécke slovo pais sa používalo o deťoch hocijakého veku, aj o bábätkách.

1. Keď sa pozeráš na svoje deti alebo deti tvojich známych, je pre teba ťažké alebo ľahké uveriť, že takých je kráľovstvo Božie? Prečo áno/prečo nie?

2. Prečo mamičky z nášho textu prinášali k Ježišovi aj bábätká, ktoré ešte nerozumeli nič z Jeho učenia?

 • Prečo by si možno ty sám chcel priniesť svoje deti k Ježišovi?
 • Prečo väčšina mamičiek nebola a nie je ani dnes ochotná priniesť svoje deti k Ježišovi?

  3. Prečo sa učeníci netešili z toho, že prinášali deti k Ježišovi?

 • Nikde inde nie je zmienka o tom, že sa Ježiš namrzel. Čo Ho v tejto situácii najviac nahnevalo?

  4. V našom kontexte prinášanie detí k Ježišovi znamená, že ich prinášame do styku s Bibliou. Prečo sa ani kresťanskí rodičia nestarajú o to, aby ich deti počuli Božie Slovo doma a na besiedke, na táboroch atď.?

 • Porozmýšľaj nad konkrétnymi spôsobmi, ako by si mal viesť svoje deti/vnúčatá/krstné deti k Ježišovi, t.j. ku sviatostiam?

  5. Prečo sa dieťa dostane do Božieho kráľovstva skôr ako dospelý?

  6. Akým spôsobom dieťa prijíma dar? A dospelý?

 • Ako dieťa prijíma najväčší dar od Boha: Ježišovo priateľstvo a odpustenie hriechov? A dospelý?
 • Ako toto miesto objasňuje čas vykonania krstu (v dospelosti/krst detí)?

  7. Predstavte si, aké je to kráľovstvo, ktoré patrí len deťom. (Napr. starostlivosť, povinnosti atď.)

 • Čo tento text teda učí o Božom kráľovstve?

  8. Ježiš raz povedal: „Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského“ (Mt 5,20). Napriek tomu teraz hovorí, že aj deti doň vojdú. Ako možno vysvetliť tento rozpor?

  9. Deti, ktoré Ježiš požehnával, sa o pár desaťročí stali dospelými. Niektorí sa stali dobrými, niektorí zlými, jedni boli šťastní, druhí nešťastní. Čo si myslíte, malo to Ježišovo požehnanie nejaký trvalý dosah? Ak áno, aký?

 • Aký význam malo takéto požehnanie pre mamičky vtedy, keď ťažkosti života postretli ich deti? Posolstvo: Možno mamičky z nášho textu rozmýšľali neskôr takto: „Ježiš nikdy nezabudne na moje dieťa, nad ktorým raz riekol Áronovské požehnanie.“ Aj ty smieš veriť podobne, čo sa týka tvojich detí.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master