GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

16. Poklad na zemi (Mk 10,17-27)

Úvod: Evanjelista Matúš nazýva muža mládencom (Mt 19,22) a Lukáš hovorí, že mal vysoké spoločenské postavenie (Lk 18,18). Takže tomuto mladému politikovi sa v živote veľmi dobre darilo. Všimnite si, že v tej dobe väčšinou muži v Izraeli nebehali ani si nekľakali.

1. Z akého dôvodu sa tento úspešný mladý politik správal tak nezvyčajne, ako je to opísané v 17. verši?

 • Na základe čoho si muž myslel, že Ježiš má odpoveď na jeho otázku, aj keď Ho pravdepodobne nepokladal za Boha (17b-18)?

  2. Prečo muž nemal istotu spasenia, aj keď po celý život zachovával Božie prikázania?

 • Prečo ani my vždy nemáme istotu, čo sa s nami stane po smrti?

  3. Mnohí politici sa dostanú do pokušenia kvôli peniazom a ženám. Z akého dôvodu sa tento muž dokázal vyhnúť všetkým pokušeniam bez toho, aby čo i len raz podľahol (19-20)?

 • Všimnite si, že podľa Ježiša máme dodržiavať Božie prikázania aj myšlienkami a slovami, nielen skutkami. Myslíte si, že muž tak urobil (19-20)?
 • Mohol by si odpovedať Ježišovi tak, ako mladý politik z nášho textu?

  4. Ale mužovi chýbalo jedno. Navrhnite rôzne veci, ktoré mu asi chýbali (21).

  5. Aké veci ľudia väčšinou pokladajú za svoje poklady (21)?

 • Muž z nášho textu mal dva poklady na zemi. Ktoré?
 • Ako možno zhromažďovať poklady na nebi?
 • Porovnaj pozemské a nebeské poklady. Aké sú medzi nimi rozdiely?

  6. Je pravdepodobné, že muž mal aj manželku a starších rodičov a musel sa o nich starať. Čo by sa s nimi bolo stalo, keby muž poslúchol Ježišovu radu vo verši 21?

 • Vedel by si ty v podobnej situácii dôverovať Bohu, že On sa postará jedným alebo druhým spôsobom o tvoju manželku, deti a rodičov?
 • Vedel by si sa vzdať celého svojho majetku a úspor v banke, keby práve to bolo podmienkou pre nasledovanie Ježiša?

  7. Čo by sa bolo stalo, keby Ježiš prijal muža medzi učeníkov bez akýchkoľvek podmienok?

 • Podľa 21. verša sa Ježiš zahľadel na mladého politika a zamiloval si ho. Prečo mu potom povedal také tvrdé slová, že odišiel?

  8. Aké alternatívy ešte ostali mužovi, keď si všimol, že sa nedokáže vzdať svojho pokladu?

 • Ako by bol možno Ježiš zareagoval, keby muž priznal, že miluje peniaze viac ako Boha, a poprosil Ježiša, aby mu to odpustil?

  9. Porovnaj Ježišovu odpoveď mládencovi a Petrovi (v.27). Prečo sú tak odlišné?

 • Porozprávajte sa o téme: Dokáže Boh zachrániť človeka, ktorý je naviazaný na svoj pozemský poklad, alebo nie? Posolstvo: Ježiš sa vzdal svojho nebeského pokladu, keď prišiel na zem. Na kríži Ježiša postretol trest človeka, ktorý je naviazaný na svoj poklad a modly. Vieš prečo?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master