GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

17. Boj o post ministra (Mk 10,32-45)

Úvod: Jakub a Ján boli synovia Zebedea, pomerne bohatého rybára z Galiley. Spolu s Petrom patrili do úzkeho kruhu učeníkov. Raz nazval Ježiš synov Zebedeových „Synmi hromu“ (Boanerges Mk 3,17). Teraz bol Ježiš na ceste do Jeruzalema, aby trpel a zomrel. Predtým už dvakrát predpovedal svoje utrpenie a smrť.

1. Prečo podľa Jakuba a Jána Ježiš mieril do Jeruzalema?

 • Prečo bratia nebrali vážne Ježišovu predpoveď vo veršoch 32-35?

  2. Jakub a Ján už síce v tejto fáze verili v Ježiša, ale neverili v Jeho utrpenie a smrť. Čo taký človek očakáva od Ježiša/kresťanstva, ktorý nepotrebuje Ježišov kríž?

  3. Čo možno chceli synovia Zebedeovi urobiť, keby boli dostali „post ministra“ v Ježišovom kráľovstve?

 • Prečo je túžba po moci v našom svete taká rozšírená?
 • Porozmýšľaj nad tým, ako si ty nakladal s mocou, ktorá ti bola zverená napríklad v rodine alebo v práci?

  4. Kalich v biblickom jazyku často poukazuje na utrpenie. Čo by bratia odpovedali, keby im Ježiš ponúkol miesto vedľa svojho kríža?

 • Si ochotný vo svojom živote niesť utrpenie, ktoré je súčasťou moci?

  5. Čo bolo hriechom Jakuba a Jána a) vo vzťahu k Ježišovi a b) vo vzťahu k blížnym?

  6. Prečo sa ostatní desiati učeníci hnevali na synov Zebedeových v tejto situácii (41)?

 • Čo náš text učí o rozporoch a ich príčinách medzi kresťanmi?

  7. Čo je také revolučné v tomto ideále vodca, ktorý Ježiš dal (42-45)?

 • Do akej miery sa tento vodcovský ideál uskutočňuje medzi kresťanmi dnešnej doby?
 • Do akej miery si ty nasledoval Ježišove učenie vo veršoch 43-44? (Na túto otázku si môžeš odpovedať aj v duchu.)

  8. V čom bol najväčší rozdiel medzi Ježišom a synmi Zebedeovými?

 • Kde a kedy Ježiš sám konal prácu otroka (45)? (Odpoveď mimo tohto textu.)

  9. Výraz „dať ako výkupné“ znamenal, že otroka kúpili a tým ho vyslobodili. Prečítaj si znovu 45. verš a aplikuj ho v svojom živote - z čoho ťa Ježiš vyslobodil a za akú cenu?

  Posolstvo: Aj dnes Ježiš očakáva od teba najmä to, aby si Mu dovolil slúžiť ti a aby si od Neho prijal odpustenie hriechov - aj ten hriech, že si zneužíval moc, ktorá ti bola zverená.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master