GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

18. Vyznanie viery slepého žobráka (Mk 10,46-52)

Úvod: Údajne Ježiš navštívil Jericho len raz. Stalo sa to počas Jeho poslednej cesty do Jeruzalema. Ježiš bol syn Dávidov v priamej línii. Pán Boh zasľúbil kráľovi Dávidovi, že jeho syn bude naveky na tróne Izraela (2Sam 7,12-16). Rimania, ktorí vládli nad Izraelom, neznášali reči o bývalých ani o súčasných izraelských kráľoch.

1. Čo by bolo pre teba najhoršie na tom, keby si sa musel živiť žobraním?

2. Čo všetko sa človek môže naučiť, keď rok čo rok sedí pri hlavnej ceste (46b)?

 • Čo si asi Bartimaios myslel o Ježišovi, ktorý počas troch rokov svojho pôsobenia navštívil všetky ostatné mestá okrem Jericha?

  3. Prečo Bartimaios nešiel napríklad do Jeruzalema (asi 30 km od Jericha), kde už bol Ježiš viackrát?

 • Myslíte si, že Bartimaios mal hotový plán pre prípad, keby Ježiš náhodou prišiel do Jericha?
 • Čo si myslíš o inteligencii tohto muža?

  4. Na základe čoho sa Bartimaios domnieval, že Ježiš bol synom kráľa Dávida (47)?

 • Prečo sa Bartimaios nebál, keď zo všetkých síl volal meno syna Dávidovho?
 • Ako sa zmenilo Bartimaiovo kričanie, keď sa ho snažili umlčať (47-48)?
 • Ako Ježiš reagoval na oslovenie Dávidov syn?

  5. Uveď rôzne dôvody, prečo chceli ľudia umlčať Bartimaiovo volanie o pomoc.

 • Čo mali ľudia urobiť namiesto toho, že mu zakázali kričať (48)?
 • Skús si spomenúť na situáciu, kedy nikto nechcel počúvať tvoju bolesť a volanie o pomoc - prečo si myslíš, že sa to stalo?

  6. Čo si možno Bartimaios myslel, keď počul, že ho Ježiš volá k sebe (49-50)?

 • Pravdepodobne sa Bartimaios veľmi dôkladne staral o svoj plášť, ktorý bol v noci jeho matracom a dekou. Prečo ho teraz zrazu zhodil (50)?

  7. Prečo kládol Ježiš Bartimaiovi otázku, na ktorú bola odpoveď zrejmá už vopred (51)?

 • Ježiš sa pýta aj dnes teba: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Čo Mu odpovieš?

  8. Akým spôsobom Ježiš uzdravil Bartimaiove oči (52)?

 • Sloveso v gréčtine je možné preložiť dvojakým spôsobom: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila/zachránila“. Prečo chcel Ježiš povedať práve tieto slová Bartimaiovi pred všetkými ľuďmi?

  9. Bartimaios nasledoval Ježiša na ceste do Jeruzalema (52b). Prečo to urobil?

 • Nasledujúci deň zástupy pri jeruzalemskej bráne volali Ježiša synom Dávidovým (11,9- 10). Prečo sa ľudia v tejto situácii nebáli Rimanov?
 • Len týždeň po tejto udalosti Bartimaios uvidel svojimi uzdravenými očami, ako pribili jeho dobrodinca na kríž. Čo si myslíte, aký význam mala Ježišova smrť na kríži preňho?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master