GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

19. Prekliaty figovník (Mk 11,11-14 a 20-25)

Úvod: Podľa Biblie stretne Boží hnev tých ľudí, ktorí nedodržali Jeho zákon (5Mj. 28,15). Niektorí proroci Starej zmluvy znázornili Boží hnev akoby scénkou alebo symbolickým úkonom. Prekliatie figovníka v našom texte je práve takým úkonom. Verše 12-14

1. Čo sa stane, ak človek preklína druhého človeka?

 • Ak niekto niekedy preklínal teba, povedz, ako si sa vtedy cítil?

  2. Ako je to možné, že Ježiš očakával od figovníka ovocie, aj keď nebol čas fíg?

 • Na čo alebo na koho tento symbolický úkon poukázal? (Čo si myslíš o interpretácii, že Ježiš tu preklial svoj ľud Izrael?)

  3. Aké ovocie Ježiš očakával od svojho ľudu?

 • Aké ovocie Ježiš očakáva od teba?
 • Aké ovocie Ježiš očakáva od našej cirkvi/od kresťanských cirkví vo všeobecnosti?

  4. Čo sa učíme o čase milosti - dokedy potrvá?

 • Čo si myslíte, kedy nastane deň, keď Ježišova trpezlivosť skončí s európskymi a americkými cirkvami? Verše 20-21

  5. Aký je to prekliaty ľudský život?

 • Ako sa prekliaty figovník a Ježišov kríž podobajú? Verše 22-24

  6. Ak si sa niekedy modlil takúto modlitbu viery, dostal si to, o čo si prosil?

 • Ako sa od seba odlišujú obyčajná modlitba a modlitba viery?

  7. Prečo väčšinou nehovoríme vrchom, aby sa zdvihli?

 • Ak sa v tvojom živote pohol nejaký „vrch“, povedz, ako sa to stalo?
 • Čo si myslíte o tých situáciách, keď nejaký kresťan povedal vrchu, aby sa zdvihol, ale nestalo sa to? Verš 25

  8. Čo je podľa teba pri odpúšťaní najťažšie?

 • Čo máme urobiť, ak nedokážeme odpustiť druhému človeku?
 • Čo to hovorí o viere človeka, ak nechce ani odpustiť druhému?

  9. Ako prekliatie figovníka a verše 22-25 so sebou súvisia? (Aké je to ovocie podľa týchto

  veršov, čo od nás Ježiš očakáva?)
 • Ako Ježiš, aj keď o tom vedel, mohol odpustiť vládcom to, že po celý čas plánovali Jeho smrť? Zhrnujúce otázky:

  10. Prečo Ježiš preklínal figovník práve v posledný týždeň svojho života?

 • Čo si myslíš o tej interpretácii, že po prekliatí figovníka sa postavil na jeho miesto a sám sa stal prekliatym? Posolstvo: Apoštol Pavel hovorí o tom, ako môžeme urobiť s Ježišom výmenu, t.j. vymeniť prekliatie za požehnanie. Vedúci prečíta Gal. 3,13-14.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master