GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

21. Ježišov druhý príchod (Mk 13,14-32)

Úvod: V našom texte Ježiš hovorí naraz o dvoch udalostiach, totiž o skaze Jeruzalema (ktorá sa udiala o 40 rokov neskôr, v roku 70 po Kr.) a o dobe pred druhým príchodom Ježiša (doba, v ktorej teraz žijeme).

1. Niektorí vedci tvrdia, že ak koniec sveta príde o polnoci, teraz je o päť minút dvanásť. Čo si myslíš o tomto ich tvrdení?

 • Chcel by si, aby sa Ježiš vrátil na zem počas tvojho života? Prečo áno/nie?

  2. Výraz „ohavnosť spustošenia“ (14) je citátom z Danielovej knihy a poukazuje na rok 168 pred Kristom, keď Antiochos VI. Epifanes dal v jeruzalemskom chráme postaviť oltár boha Dia (Zeus). Ježiš povedal, že podobná udalosť sa bude opakovať na konci vekov. Čo by „ohavnosť spustošenia“ mohla znamenať v dnešnom Božom chráme, t.j. v kresťanskej cirkvi?

 • Kresťania si spomenuli na Ježišove slová v roku 70, konali podľa nich a boli zachránení z obliehania Jeruzalema. Čo by tieto verše mohli znamenať na konci vekov čoho sa máme vyvarovať (vv. 14-18)?

  3. Prečo Ježiš nepovedal priamo, čo bude pre ľudstvo tým veľkým súžením (19-20)?

  4. Aký bude podľa nášho textu náboženský stav kresťanskej cirkvi pred Ježišovým príchodom (21-23)? (Čo si myslíš na základe tohto textu o tom, že mnohí očakávajú celosvetovú dobu prebudenia na konci vekov?)

 • Ako môžeme vedieť, kto zvestuje falošného Krista a kto pravého (21-23)?
 • Ako dokážu proroci falošného Krista činiť znamenia a zázraky?
 • Pravdepodobne svedkovia falošného Krista veria, že sú svedkami pravého Krista. Čo spôsobilo to, že sa takto pomýlili?
 • Je možné zviesť aj vyvolených počas veľkého súženia alebo nie?

  5. Čo by mohlo spôsobiť takúto zmenu vo vesmíre a vzduchu, o ktorej sa píše vo veršoch 24-25?

  6. Čo sa stane pri Ježišovom príchode a) vyvoleným b) všetkým ostatným (26-27)?

  7. Čo chce Ježiš povedať práve nám dnes svojím podobenstvom o figovníku (28-29)?

  8. Liberálni teológovia tvrdia, že sa Ježiš pomýlil, keď predpovedal čas svojho príchodu (30). Čo si myslíte o tomto ich tvrdení? (Aké následky to môže zanechať na kresťanskej viere, ak sa pripustí, že sa Ježiš mohol pomýliť?)

 • Čo by mohol 30. verš znamenať?

  9. Aký význam má Božie Slovo pre veriacich posledných časov (31)?

 • Aký význam má Božie Slovo pre teba dnes?

  10. Prečo musí Ježišov príchod ostať tajomstvom až do konca (32)?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master