GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

22. Láska nikdy nepominie (Mk 14,1-9)

Úvod: Na začiatku stretnutia vedúci prerozpráva udalosti z Lk 10,38-42; Jána 11 a Jána 12,1-11. Takže žena z nášho textu je Mária z Betánie. (Žena-hriešnica z Lk 7,36-50 je iná osoba.) Pravdepodobne rodičia Marty, Márie a Lazara už zomreli. Možno nechali peniaze svojim dcéram na veno alebo ako zabezpečenie pre starobu. Práve sa začína posledný týždeň Ježišovho pozemského života.

1. Aký dar by si chcel dať milovanej osobe, keby si vedel, že má čoskoro zomrieť?

 • V tejto súvislosti spomenie Ježiš svoj pohreb (8). Čo si myslíš, uvedomila si Mária- na rozdiel od ostatných učeníkov - že Ježiš čoskoro zomrie? Odôvodni svoj názor.

  2. Masť z pravej nardy stála asi toľko ako celoročná výplata pracovníka a väčšinou sa používala len po kvapkách. Koľko by stála masť z nardy, keby sme jej cenu prepočítali na slovenské koruny?

 • Koľko času človek potrebuje, aby si takúto sumu našetril?
 • Do akej miery si vážila svoje veno alebo úspory pre starobu, keď svoje dedičstvo minula na alabastrovú nádobu naplnenú masťou z nardy?

  3. Prečo Mária vyliala obsah celej nádoby na Ježišovu hlavu - nebolo by stačilo menej?

 • Slová „Mesiáš“ a „Kristus“ majú význam „pomazaný“. Židovských kráľov pomazávali na začiatku ich pôsobenia - prečo Ježiša pomazali až pred Jeho pohrebom?

  4. Mária minula svoje úspory na nádobu drahocennej masti z pravej nardy. Čo sa jej v kritike prítomných asi najviac dotklo (vv. 4-5)?

 • Porozmýšľaj, čo všetko by chudobní mesta dostali za celoročnú výplatu človeka.

  5. Čo asi najviac potešilo Máriu na Ježišových slovách, ktorými ju obhájil (vv. 6-9)?

 • Porozmýšľaj, mohol by Ježiš povedať aj o tebe podobne ako o Márii: „Čo mohla, urobila“ (8).
 • Čo by si mohol ty odteraz urobiť pre Ježiša?

  6. Ako sa Máriin skutok a Ježišovo dielo na kríži (totiž evanjelium) podobajú (v.9)?

 • Čo bolo podľa teba väčšou „stratou“: to, že Mária vyliala masť z nardy kvôli Ježišovi, alebo že Ježiš vylial svoju krv kvôli Márii?

  7. Čo bolo na tomto Máriinom skutku také výnimočné, že si ho ľudia budú vždy pripomínať (9)?

 • Ako chceš, aby na teba spomínali (9)?

  8. Čo si asi Mária po rokoch myslela o týchto peniazoch, ktoré „utratila“ na Ježiša?

 • Ako sa Mária naučila tak veľmi milovať Ježiša?
 • Ako by sme sa mohli my naučiť milovať Ježiša tak veľmi, ako Ho Mária milovala? Posolstvo: Mária spoznala Ježišovu lásku, keď Ho počúvala. Preto aj vedela slúžiť Ježišovi v pravý čas. Mária najprv uverila v evanjelium, a práve táto viera v nej vzbudila vôľu obetovať všetko pre Ježiša. A tak práve vďaka Márii cítil nardu počas svojich posledných dní všade, kadekoľvek kráčal.

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master