GT Bible Studies    

    Slovakian    


Navigácia Biblické štúdium Dobrej zvesti

24. Neuveriteľné vzkriesenie (Mk 16,1-14)

Úvod: Podľa starej tradície bol Marek Petrovým „tlmočníkom“, a tak by vlastne Markovo evanjelium opisovalo Ježišov život z Petrovho pohľadu. Témou tohto evanjelia je neviera učeníkov. Nevieru je možné pozorovať ešte vo Veľkonočné ráno. Aj keď Ježiš sám predpovedal svoju smrť a vzkriesenie, učeníci tomu neverili. Všimnite si, že Ježišovo telo bolo už raz v piatok pomazané.

1. Prečo chceli ženy z Galiley „tvrdohlavo“ ísť k hrobu, aj keď vedeli, že kameň a rímski strážcovia (podľa ev. Matúša) im k nemu znemožnia prístup (1-3)?

2. Ženy videli, že Ježišovo umučené telo bolo pomazané už pred dvoma dňami. Prečo ho chceli pomazať ešte raz?

 • Ktoré veci by chceli asi ženy urobiť inakšie, keby mohli znovu žiť predchádzajúci týždeň?
 • Myslíš si, že by si v podobnej situácii chcel ešte raz vidieť telo svojej milovanej osoby a dotknúť sa ho?
 • Jedine Ján videl Ježišovu smrť. Ostatní učeníci nechceli ani vidieť Ježišovo telo. Prečo nie? (Prečo nikto z nich nešiel k hrobu so ženami? Čo si myslíte, existuje nejaký rozdiel medzi ženami a mužmi v tejto otázke; ak áno, aký?)

  3. Keby ženy verili vo vzkriesenie na základe Ježišových predpovedí, ako by sa boli správali vo Veľkonočné ráno?

  4. Čo si ženy mysleli, keď počuli anjelove slová (6)?

 • Napriek anjelovým slovám sa natoľko báli, že nikomu nepovedali o vzkriesení (8). Čoho sa tak báli?

  5. Prečo si Ježiš zvolil ženy za prvých svedkov vzkriesenia, aj keď v tej dobe neboli hodné ani toho, aby svedčili na súde (7,10)?

  6. Ako a kedy sa zrodila viera vo vzkriesenie v srdciach týchto žien?

 • Čo je potrebné na to, aby sa viera vo vzkriesenie zrodila v našich srdciach?
 • Ako sa od seba líšia viera na základe videnia a viera, ktorá je z počúvania?

  7. Aká vec sa v tvojom živote zdá byť podobne nereálnou ako vzkriesenie z mŕtvych? (Môžeš odpovedať ticho pre seba.)

 • Čo by si si pomyslel, keby Ježiš karhal teba podobne ako učeníkov v 14. verši?

  8. Aký je rozdiel medzi vzkriesením (o ktorom učí len kresťanská cirkev) a nesmrteľnosťou duše (v ktorú veria mnohé náboženstvá)?

  9. Keby nebolo vzkriesenia, aký význam by tak malo kresťanstvo pre ľudstvo? a) pre trpiacich b) pre zdravých a šťastných c) pre nás všetkých.

 • Predstavte si človeka, ktorý by veril vo všetky ostatné vieroučné články, ale nie vo vzkriesenie. Napriek tomu by sme ho nemohli nazvať kresťanom. Prečo?
 • Čo chýba viere takýchto ľudí, pre ktorých má skutočnosť vzkriesenia v kresťanstve len okrajový význam?

  10. Dva dni predtým Peter zaprel svojho Pána. Aký význam mal anjelov špeciálny odkaz pre Petra (7)? (Čo si myslíte, že tým chcel Ježiš Petrovi povedať?)

 • Čo by si si pomyslel, keby si ty, čoskoro potom, ako si veľmi zhrešil, počul od Ježiša takú správu, že sa s tebou chce stretnúť?

  Verzia na vytlačenie    
  Inštalácie    
  Kontakt    
  Web-master