GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

1. BWANA ALITUMA MMISIONARI - 2 Wafalme 14:24-27 na Yona 1:1-3MANENO YA AWALI YA KITABU KIZIMA CHA YONA. (ichapishwe kwa kila mtu na kisomwe mwanzoni mwa masomo ya Biblia.)

 • Maisha ya Yona yalipishana kwa sehemu nay ale ya mfalme Jeroboam II wa Israel (793-753 KK). Ufalme wa Daudi na Suleimani ulikuwa umegawanyika mara mbili katika mwaka wa 930 KK: Yuda kusini na Israeli kaskazini. Yona aliishia Israeli. Alizaliwa katika kijiji cha Gath Hepher karibu na Nazareti. Hekalu lilikuwa katika Yuda lakini Waisarael hawakwenda huko na walianguka kabisa katika kuabudu miungu katika mwaka ule.
 • Ufalme wa Assyria ulikuepo Zaidi ya miaka elfu moja. Ulikuwa na miongo miwili, baadaye ili ilipishana na maisha ya Yona (900-612 BC). Kwa vile miaka mia moja kabla ya Yona, wafalme wa Assyria walizidisha vita, ambao walifahamika kwa ukali wao. Nchi zilizoshindwa ziliwalipa Waachemi na walilazimika kuwa katika utumwa wa waachemi. Israeli bado iliishi kama kma Nchi, lakini walilipa hela nyingi kwa ulinzi wa Waachemi.
 • Mji wa Nineveh ulikuwa mji mkuu wa Waachemi. Wana elimukale wamegundua ma kumi elfu ya maandishi katika mawe kutoka mabaki ya nyumba. Maelezo ya vita vya waachemi yana unyama ndani yake: miili iliyo katwa katwa, watu uchi walitupwa katika machongo ya miti na wakaachwa wameninginia kule, milima ya fufu la vichwa katika vizingiti vya milangu...

  2.Wafelme 14:24-27
  Tafuta Gath Hepher na mpaka kati ya Hamath na bahari ya chumvi kutoka ramani. Yeroboam katika mstari was 24 unataja Yeroboam I. Dhambi ya Yeroboam inataja sanamu mbili za ndama ambazo Yeroboam alisimamisha katika Bethel na Dan.
 • Je unawezaje kukadiria miaka arobaini ya Jeroboam II kama mfalme wa Israel?
 • Tukifikiria juu ya utawala wa Jeroboam , je hali ya Waisrael ambao waliomwamini na wala Yahweh na wala sio miungu mingine ilikuaje?
 • Je unafikiri watu wa Israeli walimthanije Yona kama nabii?
 • (KWA JAPANI TU: Je watu wa Japani wangalifikiaje juu ya Nabii ambaye alitabiliri kuwa kiziwa cha kingechukulia tena kuwa chini ya mikono ya Wajapani
 • na ilitendeka hivyo baadaye?)
  Yona 1:1-3
  Ninawi
 • Je chukumu la Yona lilitofautianaje nan a chukumu la awali kama nabii?
 • Kwa nini Bwana akumuamuru nabii wake kuhubiri dhidi ya kuabudu sanamu katika nchi yake lakini akataka kumtuma katika mbali kule Ninawi?
 • Je nini ilikuwa shabaha ya Mungu kumtuma mmisionary katika mji katiri katika dunia nzima ?
 • Je unafikiri nini juu ya ujumbe mabao Yona aliagizwa kutangaza katika Ninawi (2)?
 • Kwa Bwana hakuwashitusha wakaaji wa Ninawi kwa njia zingine kwa mfano kutma jeshi ya maadui katika milango yao? Kwa nini mmisionari?
 • Yona alijaribu kutafakari makaribisho atakayoyapata Ninawi. Ni nini kingefanyika kwa mmisionari mgeni katika mji ule katiri?
 • Je unafikiri Mungu aliataka kutimiza katika sfari hii ya umissionari a) katika nchi ya Mmisionari na b) katika Maisha ya Mmisionari?
  Vita
  Tafuta Ninawi, Japho na Tarshish kutoka ramani. Ninawi alikuwa karibu na mji wa Mosul ya Iraq ya leo. Tarshsish ulikuwa katika Hispani ya sasa
 • mwisho wa dunia katika kipindi kile. Japho ni Jaffa ya sasa.
  -Jaribu uwezavyo kupata sababu mbalimbali kwa nini Yona alitaka kutoroka kutoka kwa kazi aliyopewa na Mungu.
 • Hesabu kutoka ramani kuna kilometa ngapi kati ya Gath Hefer (Nazareth) na Ninawi kwa upande mmoja na katika ya Gath Hefer na Tarshish kwa upande mwingine. Ni sehemu gani ya sehemu hizi iko mbali sana.?
 • Je unafikiri nini: Je Yona alifikiri kweli kwamba angeweza kutoroka kutoka uso wa Bwana? Toa sababu zako.
 • Je Biblia inamaanisha nini inaposema (katika Kiebrania halisi) kwamba Yona alitaka "apate kujiepusha na uso wa BWANA" (3)?
 • Kadiria ni hela kiasi gani (ukilinganisha na mshahara wa mtu wa mwezi mmoja) Yona alihitaji kulipa nauri kwenda Tarshishi?
 • Je unafikiri Yona aliwambia familia yake nini alipokuwa naondoka kwenda Tarshish?
 • Je Yona alifikiri lini atarudi nyumbani?
  Matumizi
 • Je Mungu alikuita katika kazi gani na aliifanyeje?
 • Ni nani wakaaji wa Ninawi" ambao unahitaji kuwahubiria neno la Bwana?
 • Kama umewahi kutoroka kutoka mbele za Mungu tafadhali tuambie ilikuaje na ni kwa nini ilitendeka?
 • Tunawezaje kujizuia kutofanya kosa lile lile ambalo Yona alifanya?
  INJILI: Yesu tofauti na Yona alitoka mbinguni kwa hiari yake mwenyewe akawa Mmisionari kwa ulimwengu wote, alijua vizuri jinsi itakavyoenda. Baada ya kufufuka kwake alituma ujumbe huu kwa ulimwengu wote, pia miji yetu na bila mwaliko kutoka upande wetu. Hii inaonyesha jinsi gani Yesus anapenda kila mji duniani.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster