GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

2. MUNGU ALITUMA KIMBUNGAYona 1:4-16
YALIYOMO: Wakati ule kipindi cha kusafiri kwa Mashua kiisha mwezi wa Tisa katika Bahari ya mediterania; baada ya hapo dhoruba zilifanya kusafiri kuwa hatari. Katika Matendo ya Mitume tunasoma kuwa watu Zaidi ya 300 waliweza kusafiri katika Mashua kubwa (Matendo ya Mitume 27:37). Mashua kama hizo zilikuwa na ngurumo (13). "Bwana" ("Yahweh") ndo jina kamili la Mungu wa Waisrael (9, 14, 16).
Mashambulizi ya Dhoruba
 • Unafikiri nini juu ya Bwana anapotumia majanga kama kama vile, (dhoruba,mtetemoko wa aridhi au Tsunami) kwa kuwaadhibu watu wau kumzuia mabii anayetoroka (4)?
 • Je unafikiri nini juu ya Mungu ambaye hawezi kuamuru maumbile ?
 • Je unapata dhana gani juu ya mabaria katika somo hili?
 • Tafuta kutoka somo mambo ambayo mabaharia walifanya ili kuweza kujiokoa. Ili waweze kuendelea ?
 • Je Yona aliogopa katika dhoruba au hakuwa? Je kwa nini unafikiri hivyo-toa sababau zako?
 • Ni nini kilimfanya Yona kulala usingizi sana kiasi kwamba hakuweza kuamka kipindi cha dhoruba?
 • Kutoka Injili tunajifunza kwamba Yesu pia alilala katiba katika dhoruba. Je kuna tofauti gani kati ya usingizia wake na ule wa Yona?
 • Je unafikiri Yona alifikiri nini wakati mabaharia waliamua kutatua tatizo kwa kura (7a)?
 • Kuna tofauti gani iliyoko kati ya ungamo la Yona na lile la Misha yake (9)?
 • Kwa nini Yona aliwaambia ukweli hali yake kwa mabaharia na wala hakuweza kudanganya (10)?
 • Je hatua ya mabahari juu ya ukiri wa Yona unaonyesha nini(8,10-11)?
 • Kwa nini Yona aliwaambia mabaharia wamtupe katika bahari badala yay eye mwenyewe kuruka (12)?
 • Je unafikiri Yona alikuwa na wazo gani aliposema maneno yaliyoa andikwa katika mstari wa 12?
 • Je Mabaharia hawakuwa tayari kutupa Yona mabarini japo walijua kuwa dhuruba ilikuwa kosa lake (13-14)?
 • Je unafikiri nini juu mstari wa 15?
 • Je Imani ya mabaria ilibadirika kwa wakati ule au ilibadirika kabisa (14, 16)? Toa sababu zako.
 • Je mabaria pengine walitoa ahadi gani kwa Munguwa Yona? Fikiri sababu mbali mbali (16)?

  Hitimisho
 • Je somo hili linasema nini juu ya Mkristo ambaye anajaribu kumtoroka Mungu kwa njia moja au nyingine?
 • Je Mungu anatumia mbinu gani/ jia leo hii kuwanaza watu kam Yona?
 • Angalia somo mara nyingine na jibu: Bwana anatumiaje hata mateso ya watoto wake kwa kusudi za ufalme wake?
 • Ni nini katika surah ii kinaguza moyo wako sana?
  INJILI: Katika mistari hii Yona ni mfano wa Yesu. Mwokozi wetu alikuwa tayari kutupwa katika ziwa ambalo lilikuwa na moto unayochomwa ili tungalihitaji kutupwa pale. Hivi ndivyo hazira ya Mungu juu ya dhambi zetu ili punguazwa.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster