GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

4. MUNGU LITUMA UAMSHOYona 3
HABARI YA AWALI: Mji wa Ninawi unatajwa mara tu baada ya gharika - na tayari ulikuwa unaitwa mji mkuu (Mwanzo.10:12). Utafiki wa miamba unaonyesha kwamba kulikuwa na wakaaji katika mji wa Ninawi mapema 4500 KK. Yona na watu wa mji ule walielewana kwa sababu Kiebrania na Accad ni lugha ambazo zinakaribiana.
Majina na Wafalem watawala wa Assyrian yanafahamika, shukrania kwa vigai wa mawe. Lakini hatujui mwaka mabao Yona alienda Ninawi, hatuwezi kuwa na uhakika wa jina la mfame pia. Katikati ya karne ya 8 KK kulikuwa na wafalme wengine waliofuatana.
Kuitwa kuwa mmisionari - mara nyingine tena!
 • Jaribu kufikiri hali ya kimwili ya Yona baada ya samaki kumtabika katika ukingo wa mshariki mwa bahari ya Mediterranean (2:11)?
 • Je Mungu ambaye Yona aliwmwamini alikuaje katika hali yake ya maisha ? Linganisha dhana hii ya Mungu ambayo alikuwa nayo kabla ya safari yake. (1:9; 2:10b na 4:2)?
 • Je Yona alipata wapi ujasiri wa Imani alikuwa nayo sasa kwa Mungu?
 • Je unafikiri ilikuwa rahisi kwa Yona kuwa mmsionari baada ya matukio kuliko awali?
 • Tazama ramani. Je ni kiasi gani cha kilometa ambacho alitembea? Je unafikiri inamchukua mda gani?
  Yona kuhubiri Sheria
 • Je unarikiri wana Inchi wenzako watafanya nini kama mtu Fulani ataanza kuhubiri katika barabara za mji mkuu: "Baada ya siku arobaini Ninawi utaangamizwa "?
 • Je utafanyeje ukisikia hubiri la namna hii katika Kanisa lako?
 • Je Yona aliwezaje kupata ujarisiri wa kuhubiri namna hii kwa Waasiria wakatiri?
 • Kwa nini Yona hakuweza kuelezea katika mahubiri yake jinsi alivyookolewa kutoka tumbo la nyangumi?
 • Kwa nini Mungu alitaka kuwaonya watu wa Ninawi (kinyume na, tuseme, Sodoma) kwamba janga halitahebukika?
 • Fikiria ni kwa nini wakaaji wa Ninawi hawakuweza kunyamazisha nabii mgeni?
 • Ni nini kinachikushangaza juu ya hatua ya mfalme kwa ujumbe wa Yona(6-9)?
 • Ni nini kilichomfanya mfalme atamani kuwa Mungu wa Yona nagekuwa na huruma kwa mji huu?

  Hatua za awali za uamsho
 • Ni nini kilichofanya ujumbe wa Yona kuwa na nguvu sana?
 • NI nini kingalifanyika kama Yona alitembea akipiga kelele: "Mungu anapenda watu wote wa dunia, ninyi mkiwa miongoni mwao"?
 • Kwa nini nia lazima sharia kuhubiriawa kabla ya uamsho kufika?
 • Tunaweza kupata wapi ujasiri kuhubiri kwa wenzetu sharia kali kama Yona alivyo hubiria Waninawi?
 • Yesu mwenyewe alisema kuwa yeye ni "mkuu kuliko Yona" (Mathayo12:41). Alimaanisha nini? (Tunarudi katika hili wakati mwingine.)
  Ishara ya kutisha?
 • Vigai wa mawe vya Waashuru vinataja mara na tena kuhusu " ishara ya kutisha" kutoka mwaka wa 763 - kupatwa mwezi. Hili ni kisio tu, ebu tufikiri kwamba hili lilitokea kabla ya kufika kw Yona Ninawili. Je unafikiri iliweza kudhuru vipi mawazo ya watu kule .
 • Je Yona alihitaji kwa ajili ya nini, kama ishara za hatari zilikuwa tayari zimewagopesha watu?

  INJILI: Kisa hiki kinaonyesha kuwa hakuna kisa chochote hapa duniani ambacho ni ambacho hakina matumaini wala mtu wala mji. Kama neno la Mungu linaweza kuvunja miyo ya Waashuru, linaweza kufanya kwa nchi yoyote au kwetu sisi wenyewe, au kwa mtu ambayo unahanghaika juu yake leo.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster