GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

PETRO ATEMBEA JUU YA MAJI 14:22-34


Historia: Ziwa la Galilaya lilikuwa na ukubwa wa 20x12km.Mara nyingine dhoruba hutokea katika ziwa hili.Zamu ya nne ilikuwa karibu saa tisa asubuhi(25).Wanafunzi walikuwa tayari ziwani kwa muda huo.
1. Kwa nini Yesu aliwatuma wanafunzi wake ziwani ingawa yeye shaka alijua ni nini kitakachotokea huko (22)?
 • Kwa nini Yesu wakati mwingine hututuma katika "dhoruba"?
  2. Fikiria jinsi wafuasi walivyoona na walichofanya wakati dhoruba ilipowazunguka saa baada ya saa (24)
 • Je wanafunzi walimfikiriaje Yesu kwa kuwa hakuja nao kwenye mashua?
 • Unafikiria ni kwanini Yesu alikuwa akisali wakati rafiki zake walikuwa katika hatari ya kifo (23)?
  3. Wanafunzi hawakuweza kufikiria kwamba Yesu angekuwa na uwezo wa kutembea juu ya maji. Je, wao labda walifikiria angefanya nini katika hali hiyo?
 • Ulitarajia Yesu angefanya nini katika hali ya kukatisha?
 • Kwa nini wanafunzi walifikiria Yesu ni mzimu (26)?
  4. Ungejisikiaje jinsi Yesu mwenyewe alivyosimama katikati ya "dhoruba" unakabiliwa wewe na kusema: "Jipe moyo! Ni mimi Usiogope "(28)?
 • Maneno "Ni mimi" ni kwa jina la Mungu (Bwana) katika Kiebrania. Kwa nini Yesu alitaka kutumia maneno haya katika hali hii?
  5. Jaribu kupata sababu nyingi iwezekanavyo kwa nini Peter alitaka kutembea juu ya mawimbi makubwa na mashua kuruka juu na chini katika giza (27).
 • Je, unafikiri ungethubutu kutembea juu ya mawimbi katika hali hiyo?
 • Kwa nini majaribio ya Petro hayakufanikiwa (30)?
  6. Petro alikuwa anakosa nini katika imani yake kwa wakati huo (31)?
 • Ungejibu nini kama Yesu angekwambia wewe maneno yaliyorekodiwa katika mstari wa 31?
 • Kwa nini ni muhimu kujifunza kwa kuangalia ukweli katika imani yetu?
 • Tunafutwaje machozi katika kifungu hiki kwa wale wenye kujua ya kwamba wana imani haba?
  7. Kwa nini Yesu hakuja kuwasaidia rafiki zake mpaka saa tisa asubuhi? (Somo gani muhimu itakuwa wanafunzi watakuwa wamelikosa kama Yesu angalikuja kutoa msaada mapema? (Linganisha.31-33.)
 • Kwa nini Yesu ame kuja kutusaidia kwa kuchelewa sana kuliko sisi tulivyotarajia aje?
  HABARI NJEMA: Hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfikia Yesu kwa mkono wakati alipokuwa katikati ya dhoruba (= hasira ya Mungu). Hiyo ilikuwa ni gharama ambayo Yesu alitakiwa aulipa kwa ajili ya ukosefu wetu wa imani. Lakini ndiyo maana yeye ana uwezo wa kufikia kuokoa hata kwa mtu ambaye ana imani haba.


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster