GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

TUME KUU 28:16-20Historia: Siku 40 zilikuwa zimepita tangu Pasaka. Yesu alikutana na wanafunzi wake kwa mara ya mwisho na kuweka yake kwao. Yeye alitaka kuwakumbusha Wakristo maneno yake ya mwisho kwa muda mrefu kama wao walivyokuwa wakiishi.
1. Unafikirije tabia ya wastani waikristo katika kazi za ujumbe katika kanisa lako? (Kiasi gani ni wastani Wakristo wako tayari kutumia muda wake, fedha na nishati kwa ajili ya kukuza ujumbe?)
 • Ni kwa jinsi gani unaweza kukumbuka mitazamo ya jumbe ziliyopita ?
  2. Wanafunzi labda walififikiria walikuwa wanakwenda kufanya nini juu ya mlima ambako Yesu alikuwa amewaalika (16)?
 • Baadhi ya wanafunzi bado walitia shaka nini(17)?
 • Kwa nini Yesu alitaka kusema hasa maneno haya kama amri yake ya mwisho kwa wanafunzi wake?
  3. Yesu alitegemeaje watu 11wasiokuwa na elimu kuishinda dunia nzima kupitia yeye?
 • Tayari Yesu alishawaita watu hawa kumfuata miaka mitatu ya nyuma. Ni kwa njia gani wito uko tofauti na tume kubwa katika kifungu hiki?
  4. Unafikiri Jinsi Wanafunzi walijisikiaje baada ya kusikia maneno "mataifa yote", sio tu Israeli (19)?
 • Ni kwa jinsi gani wafuasi walitaka kupinga utume wa Yesu?
 • Ni kwa jinsi gani unaweza kupinga wakati wewe hutaki kutoa muda wako na pesa kwa kuimarisha utume kwa wageni?
  5. Kwa nini hatuwezi kumwona Yesu kuwa na mamlaka yote mbinguni na duniani kwa sasa (18)?
 • Je, unaamini kwamba Yesu ana mamlaka yote juu ya historia ya dunia kwa maisha ya wapendwa wako hata leo? Toa sababu.
  6. Je, wafuasi walikuwa wanatakiwa kufanya nini katika ujumbe (19-20)?
 • Kwa mujibu wa kifungu hiki, ni mambo gani mawili yanahitajika kwa ajili ya mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu (19-20)?
  7. Yesu aliwasaidiaje wanafunzi wake katika kufanikisha kazi hii kubwa (20)?
  8. Kwa nini hakuna kanisa la Kikristo lenye uwezo wa kukamilisha kazi hii hata kwa miaka ya 2000?
 • Katika ulimwengu wa kileo ni kero ipi kubwa katika kazi za misheni ?
 • ni nini kazi yako katika misheni za kigeni: unapaswa kwenda mwenyewe au unaweza kumsaidia mtu mwingine kwenda?
 • Je, unafikiri ni nini kinzuri au kibaya katika maisha ya umishionari?
  9.Unaelewaje kwamba Yesu yuko na wewe milele hata ukamilifu wa dahari, wakati una kutimiza kazi aliyokupa?

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster