GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

3. MWANZO MPYA Mwanzo 81-5. Mstari wa 1b unafanana na mistari ya kwanza katika Biblia Takafitu. Neno la Kiebrania "upepo" unaweza kutafsiriwa kuwa "roho". Hakukuwa na ngazi katika safina; ndo sababu kuwa haikwendeshwa/ ujanja. Mtu aingalifikiri kuwa familia ya Noa ingalikuwa katika safina kwa mda wa mwaka mmoja.

 • Ni wangapi katika familia ya Noa waliweza kufahamu kuwa ni wao tu wanadamu waliokuwa katika dunia?
 • Fikiri hali mbali mbali ambazo zilifanya mwaka katika safiana kuwa majaribu ya Imani kwa Noa na familia yake.
 • Ni nini kilichowapa matumani Noa na familia yake?
 • NI majaribu aina gani ambayo yanaweza kulinganishwa na maisha ya Noaru katika safina?
 • Ni miezi mingapi ilipita, safina ilipotwaa juu ya mlima (4, ling. 7:11)?
 • Mlima wa Ararat uko katika mpaka wa Uturuki na Armenia ya siku hizi ambayo inakaliwa na Wakurdi. (Taz. ramani). Haijawahi kutokea katika historia ya binadamu kuweza kufika mahali hapo. Je unafikiri nii juu ya uvumi kuwa imewahi kuoneka meli kubwa ambayo imefunikwa na theluji kwa sehemu?
  6-12
 • Kwa nini haya yaliyoandikwa kwa kina yako katika Biblia?
 • Je Noa alikuwa na sababu gani alipotuma ndege kutoka safina?
 • Je unafikiri kunguru alikaa nje ya safina kabla ya nchi kuwa kavu (4,6,14)?
 • Je wale njia watatu walimwambia nini Noa juu ya hali mbayo nchi ilikuwa inakauka (8-12)?
 • Kwa nini waliweza kusubiri kwa mda wa miezi miwili hata kama mti wa misabibu ulikuwa na matawie.

  13-19
 • Je kulikuwa na tofauti gani katika ya safina iliyo na paa na ile iyokuwa na paa (13)?
 • Je unafikiri ni kitu gani kilikuwa cha ajabu katika wanadamu na wanyama walipofunguliwa kutoka nje baada yam waka mmoja kufungiwa humo (16-17)?
 • Ni nini cha kushanganza juu ya jinsi wanadamu na wanyama waliondoka kutoka safina (18-19)?
 • Ni kwa njia gani kuodonka katika safina ni ishara ya mwisho wa dunia mwanzo wa uumbaji mpya?

  20-22. Mistari hii inanyehs jinsi mwanadamu ana mawazo ya ajabu juu ya wanyama safi (Kwa ajili ya kutoa kafara) hata kabla ya sharia ya Musa haijawekwa. Noa alikuwa amenunua wanyama kundi saba kwa kwa ajili ya Safina (7:2).
 • Kwa nini Noa alitaka kitu cha kwanza kujenga madhabahu kwa Bwana mara tu alipokanyaga katika dunia mbayo uliumba upya (20)?
 • Kwa nini Mungu alitoa ahadi yake aliposikia harufu ya kafara na wala si kabla ya hapo (21)?
 • Je hadi katika mstari wa 21 inamaanisha gani? Tazama pia mwanzo wa mstari wa 22 na 2.Pet.3:7.
 • Linganisha mistari 6:5 na 8:21. Inaonyesha nini juu ya mwanadamu kabla na baada ya anguko?
 • Je ubaya uliokidhiri unajidhihirishaje katika siku zetu?
 • Ni mambo gani ambayo hayabadiliki hadi mwisho wa dunia, bila kujali mabadiliko ya hali ya hewa na vita vya nishati ya nyuklia (21-22)?

  Matumizi:
 • Je kuna ujumbe gani katika somo hili kwa wakati wetu?
 • Ni vitu gani ambavyo vinafanya wanadamu wa siku hizi kuamini hisotira ya mafuriko? (Hata hivyo Yesu aliamiamini juu ya mafuriko...)
 • Ni tendo gani ambalo linazungumza juu ya historia hii kuwa kweli? (Kwa mfano katika upande wa jiologia au maumbile)
  INJILI: Gharika haikufuta dhambi ya asili. Mawazo na mipnago ya mwanadamu zilikuwa za kibinafsi na ubaya hata baada ya gharika nab ado zipo. Lakini kafara ya Noa ilikuwa ni iliashiaria kifo cha Yesu. Damu ilimwagika ili dhambi za mwanadamu zipate kusamahewa na kupata mwanzo mpya.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster